Mesto Svätý Jur

Prenájom časti pozemku 434/39 o 60 m2

Značka: Prenájom časti pozemku 434/39 o 60 m2 (2020-03-18 - 2020-04-06)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku - časti pozemku parc. č. 434/39 o výmere 60 m2 , a to priamy prenájom.

Žiadateľ je dlhodobým užívateľom uvedenej časti pozemku.

 


Stiahnuť dokument: 43456.pdf
Späť