Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Školská jedáleň - jedálníček

PRIHLASOVANIE NA STRAVU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

 

Ako každý rok, treba dieťa v súlade s príslušným všeobecným záväzným nariadením na stravu v Základnej škole prihlásiť vopred písomne na tlačive – viď príloha - Prihláška_na_stravovanie

Vypísané a podpísané tlačivo môžete osobne zaniesť do rúk vedúcej školskej jedálne Mgr. Ľubomíra Wágnerová, Kollárová 4, Sv. Jur, prípadne vhodiť do schránky, ktorá je umiestnená na školskej jedálne pri okienku vedúcej.

 

Odporúčame tlačivo vyplniť a doručiť vopred, čím sa vyhnete v septembri zbytočným radám.

 

Mesačné sumy pre platenie preddavkov (zálohová platba) platné do 30.4.2023 (VZN č. 10/2022)

 • deti MŠ                      52 € / mesiac
 • žiaci I. stupňa ZŠ    44 € / mesiac 
 • žiaci II. stupňa ZŠ   48 € / mesiac 

 

Platenie preddavkov na stravovanie od 1.5.2023 (VZN č. 4/2023)

 

Platenie preddavkov pre deti v MŠ

a) Deti MŠ predškoláci (podaná žiadosť o dotáciu)         25 € / mesiac do 30-tého dňa v mesiaci vopred na nasledujúci mesiac

b) Deti MŠ (nie predškoláci)                                                   52 € / mesiac do 30-tého dňa v mesiaci vopred na nasledujúci mesiac

 

V prípade nepožiadania o dotáciu mesačné sumy platenia preddavkov pre predškolákov MŠ sú vo výške 52 €/mesiac splatné do 30-tého dňa v mesiaci vopred na nasledujúci mesiac.

 

Platenie preddavkov pre deti v ZŠ

Platenie preddavkov pre žiakov základnej školy pri požiadaní o dotáciu na úhradu stravného a réžie v období od 1.mája 2023 do 30.júna 2023 sa uhradí nasledovne:

 

 1. Žiaci I. stupňa                                   20 € za máj až jún splatná do 20.5.2023
 2. Žiaci II. stupňa                                  20 € za máj až jún splatná do 20.5.2023

 

Platenie preddavkov pre žiakov základnej školy pri požiadaní o dotáciu od školského roka 2023/2024 na úhradu stravného a réžie sa platí na 5 mesiacov vopred

 

 1. Žiaci I. stupňa                                            
 • Prvá splátka spolu                  50 € za september až január splatná do 20.9.
 • Druhá splátka spolu               50 € za február až jún splatná do 20.2.

 

 1. b) Žiaci II. Stupňa                                 
 • Prvá splátka spolu                  50 € za september až január splatná do 20.9.
 • Druhá splátka spolu               50 € za február až jún splatná do 20.2.

 

V prípade nepožiadania o dotáciu mesačné sumy preddavkov pre žiakov základnej školy sú:

 

 1. Žiaci I. stupňa                                  52 €/mesiac do 30-tého dňa v mesiaci vopred na  nasledujúci mesiac                       
 2. Žiaci II. Stupňa                                56 €/mesiac do 30-tého dňa v mesiaci vopred na  nasledujúci mesiac

Prosíme rodičov, aby pri úhradách za stravu svojich detí do poznámky vždy uviedli meno dieťaťa, triedu a obdobie za ktoré platia.

Platby často idú z účtov rodičov, ktorí majú iné priezvisko než ich deti, prípadne platia za viacero detí súčasne. A takéto platby sa nedajú identifikovať. Preto prosíme rodičov, aby  vždy uviedli MENO DIEŤAŤA (nie svoje meno). A aby neuhrádzali platbu za stravu súhrnne za všetky svoje deti.

Dôslednou identifikáciou platby sa vyhnete nedorozumeniu, prípadne zbytočným výzvam na úhradu či predexekučným výzvam.

číslo účtu:  SK58 0200 0000 0041 6729 8353

 

 

Odhlasovanie zo stravy:  jedalen@svatyjur.sk

tel.:, SMS.:   0908 789 534