Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Školská jedáleň - jedálníček

PRIHLASOVANIE NA STRAVU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

 

Ako každý rok, treba dieťa v súlade s VZN č. 6/2022 na stravu v Základnej škole prihlásiť vopred písomne na tlačive – viď príloha - Prihláška_na_stravovanie

Vypísané a podpísané tlačivo môžete osobne zaniesť do rúk vedúcej školskej jedálne Mgr. Ľubomíra Wágnerová, Kollárová 4, Sv. Jur, prípadne vhodiť do schránky, ktorá je umiestnená na školskej jedálne pri okienku vedúcej.

 

Odporúčame tlačivo vyplniť a doručiť vopred, čím sa vyhnete v septembri zbytočným radám.

 

Platby za I. polrok šk. r. 2022/2023

 

Platenie príspevku za stravovanie dieťaťa platí zákonný zástupca dieťaťa do 30-teho dňa v mesiaci vopred na nasledujúci mesiac s výnimkou septembra, kedy je stravník povinný zaplatiť príspevok najneskôr do 15. 9. na dva mesiace súčasne t.j. september a október naraz. 

Mesačné sumy pre platenie preddavkov (zálohová platba)

  • deti MŠ  40 € / mesiac (do 15.9.  80,- € záloha za september a október spolu)
  • žiaci I. stupňa ZŠ  33 € / mesiac (do 15.9.  66,- € záloha za september a október spolu)
  • žiaci II. stupňa ZŠ  35 € / mesiac (do 15.9.  70,- € záloha za september a október spolu)

 

Prosíme rodičov, aby pri úhradách za stravu svojich detí do poznámky vždy uviedli meno dieťaťa, triedu a obdobie za ktoré platia.

Platby často idú z účtov rodičov, ktorí majú iné priezvisko než ich deti, prípadne platia za viacero detí súčasne. A takéto platby sa nedajú identifikovať. Preto prosíme rodičov, aby  vždy uviedli MENO DIEŤAŤA (nie svoje meno). A aby neuhrádzali platbu za stravu súhrnne za všetky svoje deti.

Dôslednou identifikáciou platby sa vyhnete nedorozumeniu, prípadne zbytočným výzvam na úhradu či predexekučným výzvam.

číslo účtu:  SK58 0200 0000 0041 6729 8353

 

 

Odhlasovanie zo stravy:  jedalen@svatyjur.sk

tel.:, SMS.:   0908 789 534