Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Školská jedáleň - jedálníček

PRIHLASOVANIE NA STRAVU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

 

Dieťa v súlade s príslušným všeobecným záväzným nariadením na stravu v Základnej škole prihlásiť vopred písomne na tlačive – viď príloha - Prihláška_na_stravovanie

Vypísané a podpísané tlačivo môžete osobne zaniesť do rúk vedúcej školskej jedálne Mgr. Ľubomíra Wágnerová, Kollárová 4, Sv. Jur, prípadne vhodiť do schránky, ktorá je umiestnená na školskej jedálne pri okienku vedúcej.

Odporúčame tlačivo vyplniť a doručiť vopred, čím sa vyhnete v septembri zbytočným radám.

Platenie preddavkov detí navštevujúcich materskú školu:

  • pri požiadaní o dotáciu                                                      25 €
  • v prípade nepožiadania o dotáciu, resp. ostatní         52 €

 

Platenie preddavkov pre žiakov základnej školy pri požiadaní o dotáciu od školského roka 2023/2024 na úhradu stravného a réžie sa platí na 5 mesiacov vopred

 

  1. Žiaci I. stupňa                                            
  • Prvá splátka spolu                  50 € za september až január splatná do 20.9.
  • Druhá splátka spolu               50 € za február až jún splatná do 20.2.

 

  1. b) Žiaci II. Stupňa                                 
  • Prvá splátka spolu                  50 € za september až január splatná do 20.9.
  • Druhá splátka spolu               50 € za február až jún splatná do 20.2.

 

V prípade nepožiadania o dotáciu mesačné sumy preddavkov pre žiakov základnej školy sú:

  1. Žiaci I. stupňa                                  52 €/mesiac do 30-tého dňa v mesiaci vopred na  nasledujúci mesiac                       
  2. Žiaci II. Stupňa                                56 €/mesiac do 30-tého dňa v mesiaci vopred na  nasledujúci mesiac

 

Rodičia, pri úhrade za stravu svojich detí uvádzajú VS dieťaťa a do poznámky uvedú meno dieťaťa.

Deťom budú rozdané prihlasovacie kódy (pre rodičov), na základe ktorých budú môcť svoje dieťa zo stravy odhlásiť/prihlásiť, odhlasuje sa vždy do 14.00 hod deň vopred, výnimka je pondelok, kedy sa dieťa dá odhlásiť do 8.00 hod. Samozrejme platí aj telefonické odhlasovanie u riaditeľky ŠJ.

Poznámka k platbám: Platby často idú z účtov rodičov, ktorí majú iné priezvisko než ich deti, prípadne platia za viacero detí súčasne. A takéto platby sa nedajú identifikovať. Preto prosíme rodičov, aby  vždy uviedli MENO DIEŤAŤA (nie svoje meno). A aby neuhrádzali platbu za stravu súhrnne za všetky svoje deti.

Dôslednou identifikáciou platby sa vyhnete nedorozumeniu, prípadne zbytočným výzvam na úhradu či predexekučným výzvam.

číslo účtu:  SK58 0200 0000 0041 6729 8353

 

 

Odhlasovanie zo stravy:  jedalen@svatyjur.sk

tel.:, SMS.:   0908 789 534