Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zberný dvor Svätý Jur

ZBERNÝ DVOR 

Mesto Svätý Jur ponúka svojim občanom, ktorí majú uhradený poplatok za odpady, možnosť odovzdať niektoré druhy odpadu na zbernom dvore vo Svätom Jure. Ide o areál bývalého poľnohospodárskeho družstva za čerpacou stanicou Shell.

Pracovník zberného dvora, po kontrole druhu odpadu občanov usmerní, kam môžu odpad umiestniť. Ak bude odpad uložený v plastovom vreci, vrece musí byť priesvitné kvôli lepšej identifikácii druhu odpadu. Odpad musí byť roztriedený podľa druhu odpadu.

 

Adresa: 1. Svätojurská a. s., Na Pažiti 4E, 900 21  Svätý Jur

Kontakt: 0911 732 796; svatojurska@svatyjur.sk

 

Otváracie hodiny zberného miesta:

Utorok, streda:           7:00 – 17:30

Štvrtok, piatok:          7:00 – 15:00

Sobota:                        8:00 – 12:00

 

Druhy odpadu, ktorý môžem odovzdať bezplatne na zbernom dvore:

OBJEMOVÝ ODPAD (napr., koberce, podlahová krytina, kreslá, pohovky, matrace...)

DREVNÝ ODPAD (napr.: dosky, drevené časti nábytku bez sklenených výplní, plastových a kovových častí...)

PLASTY (napr.: plastové fľaše z nápojov, polystyrén, igelitové tašky, vrecká, tégliky z potravín, plastové obaly z kozmetiky a drogérie, fólie, plastové fľaše od oleja, plastové vedro, vešiaky, zubné kefky...)

KOVY (napr.: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš, kovové viečka z jogurtov, klince, kovový šrot...)

SKLO (napr.: fľaše od nápojov, potravín a kozmetiky, sklenené črepy, poháre, sklo bez drôtenej vložky, mastné sklenené fľaše od oleja...)

TETRAPAKY ( viacvrstvové kombinované materiály, napr. krabicové obaly z mlieka, džúsov...)

PAPIER ( napr.: noviny, časopisy, papierové vrecká, kartóny, papierová lepenka, katalógy, obaly na vajíčka, rolky z toaletného papiera...)

BIO ODPAD (napr. tráva, lístie, konáre, orezaná réva...)

JEDLÉ OLEJE A TUKY ( napr.: oleje z vyprážania, oleje z potravín bez pevných zložiek, pevne uzavreté v pastovej fľaši...)

OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY bez kovových diskov, neznečistené blatom.

ELEKTROODPAD (kompletný, bez chýbajúcich komponentov, napr.: televízory, PC, rádiá, elektrické hračky, práčky, a iné elektrické zariadenia pochádzajúce z domácností)

KYSELINY, ZÁSADY, PESTICÍDY v originálnom obale.

ŽIARIVKY

BATÉRIE A AKUMULÁTORY (malé prenosné batérie, autobatérie...)

ŠATSTVO (čisté odevy, obuv, posteľné prádlo, plachty...)

 

Druhy odpadu, ktoré je možné odovzdať za úhradu:

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD (DSO)

Je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, na ktorých vykonanie sa podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlasovacia povinnosť.

Patrí sem najmä: dlažba, obklad, omietka, okná bez sklenej výplne, kúsky muriva, betónu, malty, a iný drobný stavebný materiál, ktorých jednotlivé kusy nepresahujú hmotnosť 15 kg. Nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbest, zbytky náterových hmôt, obaly z farieb a iných chemikálií, žiarivky, elektrospotrebiče a pod.

Ak občanovi  vznikne pri úprave domu, alebo bytu DSO, má možnosť zaviezť ho počas otváracích hodín na zberné miesto v priestoroch 1.Svätojurskej a.s. Občan sa tam preukáže občianskym preukazom s uvedeným trvalým pobytom  vo Svätom Jure. Odpad mu odvážia a na základe váhy bude stanovený poplatok za nakladanie s DSO.

Poplatok za nakladanie s DSO mesto stanovilo na 0,05 € / kilogram DSO.

 

__________________________________________________________________________

Využite možnosť legálne uložiť odpad a neznečisťujte svoje okolie. Ukladanie odpadu na iné miesta, ako je určené je protizákonné, kontrolované pracovníkmi Mesta a Mestskou políciou a môže byť sankcionované až do výšky 1500 EUR. Týka sa to aj ukladania nábytku a iného odpadu vedľa kontajnerov.