Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zberné miesto Svätý Jur

ZBERNÉ MIESTO ODPADOV 

 

Mesto Svätý Jur ponúka svojim občanom, ktorí majú uhradený poplatok za odpady, možnosť odovzdať niektoré druhy odpadu na zbernom mieste odpadov vo Svätom Jure. Ide o areál bývalého poľnohospodárskeho družstva za čerpacou stanicou Shell.

 

I.Svätojurská a.s.,

Na Pažiti 4E,

900 21  Svätý Jur

https://www.1svatojurska.sk/

 

Otváracie hodiny zberného miesta:

Pondelok:                    zatvorené

Utorok, streda:           7:00 - 17:30

Štvrtok, piatok:          7:00 – 15:00

Sobota:                       8:00 – 12:00

 

Kontakt: 0911 732 796,   

         0911 334 088
Druhy odpadu, ktoré je možné odovzdať za úhradu:

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD (DSO)

Je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, na ktorých vykonanie sa podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlasovacia povinnosť.

Patrí sem najmä: dlažba, obklad, omietka, okná bez sklenej výplne, kúsky muriva, betónu, malty, a iný drobný stavebný materiál, ktorých jednotlivé kusy nepresahujú hmotnosť 15 kg. Nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbest, zbytky náterových hmôt, obaly z farieb a iných chemikálií, žiarivky, elektrospotrebiče a pod.

 

Ak občanovi  vznikne pri úprave domu, alebo bytu DSO, má možnosť zaviezť ho počas otváracích hodín na zberné miesto v priestoroch 1.Svätojurskej a.s. Občan sa tam preukáže občianskym preukazom s uvedeným trvalým pobytom  vo Svätom Jure. Odpad mu odvážia a na základe váhy bude stanovený poplatok za nakladanie s DSO.

 

Poplatok za nakladanie s DSO mesto stanovilo na 0,05 € / kilogram DSO.

 

Druhy odpadu, ktoré je možné odovzdať bezplatne:

 

OBJEMOVÝ ODPAD (napr., koberce, podlahová krytina, kreslá, pohovky, matrace...)

 

DREVNÝ ODPAD (napr.: dosky, drevené časti nábytku bez sklenených výplní, plastových a kovových častí...)

 

PLASTY (napr.: plastové fľaše z nápojov, polystyrén, igelitové tašky, vrecká, tégliky z potravín, fólie...)

 

PAPIER ( napr.: noviny, časopisy, papierové vrecká, kartóny, papierová lepenka, katalógy...)

 

BIO ODPAD (napr. tráva, konáre, orezaná réva...)

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY ( napr.: oleje z vyprážania, oleje z potravín bez pevných zložiek...)

 

SKLO (napr.: fľaše od nápojov, potravín a kozmetiky, sklenené črepy, poháre, sklo bez drôtenej vložky...)

 

KOVY (napr.: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš, kovové viečka z jogurtov, klince...)

 

TETRAPAKY ( viacvrstvové kombinované materiály, napr. krabicové obaly z mlieka, džúsov...)

 

OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY bez kovových diskov, neznečistené blatom.

 

ELEKTROODPAD (kompletný, bez chýbajúcich komponentov, napr.: televízory, PC, rádiá, elektrické hračky, práčky, a iné elektrické zariadenia pochádzajúce z domácností)

 

KYSELINY, ZÁSADY, PESTICÍDY v originálnom obale.

 

ŽIARIVKY

 

BATÉRIE A AKUMULÁTORY (malé prenosné batérie, autobatérie...)

 

 

Využite možnosť legálne uložiť odpad a neznečisťujte svoje okolie. Ukladanie odpadu na iné miesta, ako je určené je protizákonné, kontrolované pracovníkmi Mesta a Mestskou políciou a môže byť sankcionované až do výšky 1500 EUR. Týka sa to aj ukladania nábytku a iného odpadu vedľa kontajnerov.