Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zastupiteľstvo 01.02.2023

   Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura                    

 

594/284/2023/MCH                                            Vo Svätom Jure, dňa 25. 01. 2023

 

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  01.02. 2022 (streda) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

 

S týmto návrhom programu:

 

Otvorenie

 

 1. Schválenie programu rokovania

 

 1. Pracovné komisie
  • Určenie zapisovateľa – Michaela Studená
  • Voľba overovateľov zápisnice
  • Voľba návrhovej komisie
 1. Interpelácie
 1. Hlavný kontrolór mesta
 1. Všeobecné záväzné nariadenia
 1. Zmena rozpočtu mesta
 1. Nakladanie s majetkom mesta
 1. Rôzne

Záver

 

 

 

                                                                                                                                                               Ing.  Šimon Gabura

                                                                                                                                                                 Primátor mesta