Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zastupiteľstvo 22. 03. 2023

                 Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura                    

 

3562/284/2023/MCH                                          Vo Svätom Jure, dňa 15. 03. 2023

 

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  22.03. 2023 (streda) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

 

S týmto návrhom programu:

 

Otvorenie

 

 1. Schválenie programu rokovania

 

 1. Pracovné komisie

           2.1. Určenie zapisovateľa – Michaela Studená

          2.2. Voľba overovateľov zápisnice

          2.3. Voľba návrhovej komisie

 1. Interpelácie

      4. Všeobecné záväzné nariadenia

 

      5. Nakladania s majetkom mesta Svätý Jur

      6. Rôzne

 • 6_2_1_Jednoduchá_štúdia_Ondrejkovič
  • 6_2_2_Technická_sprava_pivnica
  • 6_2_3_Technická_sprava_záhr.domček
  • 6_2_4_Záhr.domček_základy
  • 6_2_5_Záhr.domček_pôdorysy
  • 6_2_6_Záhr.domček_strecha
  • 6_2_7_Záhr.domček_rez
  • 6_2_8_Záhr.domček_pohľady
  • 6_2_9_Vínna_pivnica
  • 6_2_10_Žiadosť
  • 6_2_11_GP