Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mestský úrad: kontakty

Adresa:

Mesto Svätý Jur

Prostredná 29

90021 Svätý Jur

 

IČO: 00 304 832

DIČ: 2020 66 2138

IBAN: SK34 0200 0000 0000 0062 4112

SWIFT(BIC) kód: SUBASKBX

Telefónne spojenie:

SEKRETARIÁT - ústredňa: Michaela Studená

  • tel: 02 / 49 202 301  

 

Kancelária prvého kontaktu:

Zuzana Prôčková tel.: 02/ 49 202 320

 

E-mail  (nie elektronická podateľňa):

 

Žiadosti o informácie možno elektronicky podať na email: msu@svatyjur.sk alebo info@svatyjur.sk 

 

Informácie k oznamovaniu protispoločenskej činnosti: Podávanie, preverovanie a evidovanie oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

 

Organizačná štruktúra Mestského úradu:

Organizačná štruktúra MsÚ od 01.03.2024

 

Kontakty:

meno, priezvisko funkcia číslo dverí tel. číslo 
Ing. Šimon Gabura

primátor,  

primator@svatyjur.sk

3

02/49202307

0907 149 875

Mgr. Martin Horňák

prednosta, 

prednosta@svatyjur.sk

3

 

02/49202303

0905 470 779

Ján Polák

Hlavný kontrolór,

kontrolor@svatyjur.sk

11

 0905 741 252

 

Útvar prednostu

     
Michaela Studená

sekretariát, registratúra, el. podateľňa, cudzinci

sekretariat@svatyjur.sk

3

02/49 202 301

0917 288 175

Zuzana Štefanovičová

Matričný úrad, overovanie, IOMO

matrika@svatyjur.sk

15

02/49 202 316

0917 612 850

Ing. Ivona Švorcová

referát evidencie obyv. a soc. vecí,

ivona.svorcova@svatyjur.sk

15

02/49 202 315

0917 612 850

Bc. Jarmila Simanová

nakladanie s majetkom mesta

jarmila.simanova@svatyjur.sk

12

02/49 202 304

0907 717 753

Zuzana Prôčková

kancelária prvého kontaktu, podateľňa

zuzana.prockova@svatyjur.sk

 

02/49 202 320

0905 223 247

Jana Zigová

Knihovníčka

kniznica@svatyjur.sk

Prostredná ul. 40, 

 

02/44 971 332

 

Útvar strategických činností      
Ing. Zuzana Polakovičová

stavebný úrad 

zuzana.polakovicova@svatyjur.sk

6

02/49 202 309

0917 717 580

Ing. Lucia Benjaluková

stavebný úrad - referent,

lucia.benjalukova@svatyjur.sk

6

 

02/49 202 309

0908 763 564

Ing. Zuzana Vlčková

 

referát územného plánovania, výstavby a drobných stavieb,

zuzana.vlckova@svatyjur.sk

8A

 

02/49 202 308

0908 032 045

Radana Majerníková

 

referát cestného hospodárstva, služby podnikateľom

radana.majernikova@svatyjur.sk

8

 

02/49 202 306

0917 717 582

Ing. Linda Fraňová

 

referát životného prostredia a odpadového hospodárstva

linda.franova@svatyjur.sk

8

 

02/49 202 306

0917 717 583

Ing. Roman Šišovič

 

vedúci technického úseku a správy majetku mesta

roman.sisovic@svatyjur.sk

11

 

02/49 202 311

0907 717 754

Mgr. Alena Strašiftáková

 

referent nájomných zmlúv a cintorínske

alena.strasiftakova@svatyjur.sk

14

 

02/49 202 313

0907 685 604

Dana Schubertová

 

referát investičných činností

dana.schubertova@svatyjur.sk

7

 

02/49 202 312

0905 917 014

Útvar ekonomického oddelenia

 

 

 

 

Mgr. Simona Paličová

 

vedúca útvaru, hlavná účtovníčka

ekonom@svatyjur.sk

1

02/49 202 318

0917 717 584

 

 

 

 

 

Ing. Marta Selecká

pokladňa, objednávky, zmluvy 

pokladna@svatyjur.sk

14

02/49 202 319

0907 685 604

Bc. Ľubica Lackovičová

referent miezd a personalistiky, evidencie skladu a majetku mesta

lubica.lackovicova@svatyjur.sk

1

02/49 202 310 02/49 202 355

0918 360 613

Andrea Hupková

referent správy miestnych daní

andrea.hupkova@svatyjur.sk

1 02/49 202 302

Bc. Diana Garajová

referent správy miestneho poplatku a dotácie pre mesto a správy poskytovaných dotácií mestom

poplatky@svatyjur.sk

1

02/49 202 314 02/49 202 355

0918 360 613