Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Územný plán

Štatút mesta Svätý Jur

Záväzná čast:

Smerná časť:

 

Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Svätý Jur 02/2014 

 

Zmeny  a Doplnky Územného plánu mesta Svätý Jur 01/2014 – Diaľnica D4

Textová časť:

 1. Čistopis
 2. Záväzná_časť

Grafická časť:

 1. Širšie_vsťahy_čistopis
 2. D4_-_čistopis
 3. Čistopis_doprava_D4
 4. Čistopis_infraštruktúra_D4
 5. Čistopis_USES_D4
 6. Čistopis_PP_D4
 7. Čistopis_D4

 

Zmeny a doplnky územného plánu  mesta Svätý Jur 01/2013  Kukly   schválené uznesením MsZ 2013/8-6 z 19.11.2013

 1. Čistopis_zmeny_a_doplnky_022012_Jelenie_Korytá
 2. Komplexný_urbanistický_návrh
 3. Výkres_širších_vzťahov
 4. Komplexný_výkres
 5. Doprava
 6. Technické_vybavenie
 7. USES
 8. Použitie_poľnohospodárskej_pôdy_na_nepoľovné_účely
 9. Oznámenie_o_strategickom_dokumente

 

Zmeny a doplnky územného plánu  mesta Svätý Jur 02/2012 Jelenie- Korytá  schválené uznesením MsZ 2013/6-8 z 25.06.2013

 1. Grafická_časť
 2. Grafická_časť_-_doprava
 3. Grafická_časť_-voda
 4. Textová_časť_-_Záväzná
 5. Textová_časť_-_Smerna
 6. Grafická_časť_-_komplexné_vyhodnotenie

 

Zmeny a doplnky územného plánu, november 2010,  ZaD č. 1/2009 schválené UZNč. VI-2/6 16.7.20092/6 16.7.2009  - SAUBERG

 1. 2_KUN_10000_opraveny_podklad
 2. 2_KUN_10000_opraveny_podklad_(1)
 3. Zmeny_a_doplnky_SMERNA_cast_august2009_cistopis
 4. 2A_KUNdetail_5000_opraveny_podklad
 5. Zmeny_a_doplnky_ZAVAZNA_cast_august2009_cistopis
 6. schema_VPS_SvJur
 7. schema__ZC_10000

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu, február 2007

 1. KUN_5000_ZaD1_sutlac
 2. hranica_riešeného_územia
 3. sumár_lokalít_10_000_PPF_sutlac
 4. ZaD1__zaväzné_častidoprava_10000_ZaD1_sútlač
 5. zemný_plán_zmeny_-_zaväzné
 6. zemný_plán_zmeny_-_prílohy
 7. doprava_10000_ZaD1_sútlač

 

Územný plán mesta, september 2004