Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Správne konania - životné prostredie

Správne konania - životné prostredie

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

 Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je možné doručiť na mailovú adresu: msu@svatyjur.sk je 5 pracovných dní od dňa zverejnenia tohto upovedomenia.

Správne konania 2023:

Číslo

konania

Dátum

začatia 

konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

11760/1142/2024 04.07.2024

08.07.2024

5 pracovných

dní

Špecifikácia:

1/ Tuja východná, obvod kmeňa 130cm vo výške 7 cm (pod rozkonárením)

2/Tuja východná, obvod kmeňa 129cm vo výške 7 cm (pod rozkonárením)

Dreviny rastú na parcele KN-C č.1941/46 k.ú. Pezinok.

Dôvod výrubu: Bránenie šírenia zvuku z reproduktorov nainštalovaných na Dome smútku, poškodzovanie reproduktorov.

8233/875/2024 13.05.2024

14.05.2024

5 pracovných

dní

Špecifikácia:

Borovica, obvod kmeňa 115cm

Drevina rastie na parcele KN-C č.1454/3 k.ú. Svätý Jur.

Dôvod výrubu: Prasknutý kmeň, zasahuje na susedný pozemok.

3663/722/2024 05.04.2024

16.04.2024

5 pracovných

dní

Špecifikácia:

smrek obyčajný, obvod kmeňa 115cm

Drevina rastie na parcele KN-C č.340/1 k.ú. Svätý Jur.

2290/583/2024 13.03.2024

15.03.2024

5 pracovných

dní

Špecifikácia:

1/Smrek obyčajný, obvod kmeňa 84 cm

2/Smrek obyčajný, obvod kmeňa 53 cm

3/Smrek obyčajný, obvod kmeňa 63cm

4/Smrek obyčajný, obvod kmeňa 95cm

Zdravotný stav drevín je dobrý, prípadne len s miernym poškodením.

Dreviny rastú na parcele KN-C č.2697/3 k.ú. Svätý Jur.

1766/488/2024 21.02.2024

27.02.2024

5 pracovných

dní

Špecifikácia:Pr._1_Specifikacia_drev_SVJ20240001620

Miesto výrubu: KN_C parc. č.:100/1, k.ú. Pezinok.

Dôvodom výrubu je revitalizácia spevnenej plochy s implementáciou vodozádržných opatrení. Náhradná výsadba bude realizovaná na mieste výrubu.

1575/452/2024 19.02.2024

20.02.2024

5 pracovných

dní

Špecifikácia:

1 x borovica, obvod kmeňa 130cm

Drevina rastie na parcele 6338/10 KNC, K.ú. Svätý Jur.

1574/453/2024 19.02.2024

20.02.2024

5 pracovných

dní

Špecifikácia:

1 x čerešňa, obvod kmeňa 115cm, zhoršený zdravotný stav

Drevina rastie na parcele 4787/21 KNC, K.ú. Svätý Jur.

1542/443/2024 16.02.2024

20.02.2024

5 pracovných

dní

Špecifikácia:

1 x smrek, obvod kmeňa 110cm

1 x borovica, obvod kmeňa 140cm, vysychá

Dreviny rastú na parcele KN-C č.6338/10, k.ú. Svätý Jur.

1302/412/2024 08.02.2024

09.02.2024

5 pracovných

dní

Špecifikácia:

1 x Smrekovec opadavý, obvod kmeňa 70cm, zdravotný stav: suchý

Drevina rastie na parcele 2698/3 KNC, K.ú. Svätý Jur.

1300/411/2024 08.02.2024

09.02.2024

5 pracovných

dní

 

Špecifikácia drevín:

zoznam

Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav drevín. Dreviny rastú na pozemkoch Mesta Pezinok v k.ú. Pezinok a Grinava.

1224/394/2024 05.02.2024

07.02.2024

5 pracovných

dní

Špecifikácia drevín:

1/cyprus, obvod kmeňa 99 cm, zdravotný stav dobrý

2/ cyprus, obvod kmeňa 113 cm, zdravotný stav dobrý

3/ lipa striebristá, obvod kmeňa 175 cm, zdravotný stav výrazne zhoršený

4/ smrek pichľavý, obvod kmeňa 148 cm, zdravotný stav dobrý

5/ lipa malolistá, obvod kmeňa 90 cm, zdravotný stav zhoršený

6/ lipa malolistá, obvod kmeňa 60 cm, zdravotný stav zhoršený

7/ lipa malolistá, obvod kmeňa 85 cm, zdravotný stav zhoršený

8/ lipa malolistá, obvod kmeňa 90 cm, zdravotný stav zhoršený

9/ lipa malolistá, obvod kmeňa 76 cm, zdravotný stav zhoršený

10/ lipa malolistá, obvod kmeňa 121 cm, zdravotný stav zhoršený

11/ tuja, obvod kmeňa 60 cm, zdravotný stav dobrý

Dreviny rastú na pozemku  KN-C, parc.č.: 667/3, k.ú. Pezinok.

Dôvod výrubu: Rekonštrukcia chodníka na Malokarpatskej ulici v Pezinku.

707/339/2024 29.01.2024

07.02.2024

5 pracovných

dní

Špecifikácia drevín:

1/javor cukrový, obvod kmeňa 199 cm, zdravotný stav zhoršený

2/ orech kráľovský, obvod kmeňa 199 cm, zdravotný stav dobrý

3/ orech kráľovský, obvod kmeňa 131 cm, zdravotný stav výrazne zhoršený

4/ orech kráľovský, obvod kmeňa 117 cm, zdravotný stav dobrý

Dreviny rastú na pozemku  KN-C, parc.č.: 1053/15 a 1053/17, k.ú. Pezinok.

Dôvod výrubu: Rekonštrukcia mestského kúpaliska na adrese L. Novomestského 2853/7, Pezinok.

641/329/2024 24.01.2024

26.01.2024

5 pracovných

dní

Špecifikácia drevín:

1/breza previsnutá, obvod kmeňa 138cm, zdravotný stav dobrý

2/ čerešňa, obvod kmeňa 51cm, zdravotný stav mierne zhoršený

3/ dub, obvod kmeňa 39cm, zdravotný stav mierne zhoršený

4/ javor, obvod kmeňa 66cm, zdravotný stav mierne zhoršený

5/ javor, obvod kmeňa 46cm, zdravotný stav dobrý

6/ javor, obvod kmeňa 47cm, zdravotný stav mierne zhoršený

Dreviny rastú na pozemku  KN-C, parc.č.: 773/1, 773/11, k.ú. Pezinok.

Dôvod výrubu: Realizácia stavby "Rozšírenie kapacity ZŠ Kupeckého Pezinok"

647/330/2024 24.01.2024

26.01.2024

5 pracovných

dní

Špecifikácia drevín:

1/lipa obyčajná, obvod kmeňa 109cm, zdravotný stav výrazne zhoršený

2/ smrek obyčajný, obvod kmeňa 100cm, zdravotný stav zhoršený

3/ lipa obyčajná, obvod kmeňa 94cm, zdravotný stav dobrý 

4/ lipa obyčajná, obvod kmeňa 84cm, zdravotný stav výrazne zhoršený

5/ Gaštan jedlý, obvod kmeňa 77cm, zdravotný stav výrazne zhoršený

6/ Lipa obyčajná, obvod kmeňa 95cm, zdravotný stav mierne zhoršený

Dreviny rastú na pozemku  KN-C, parc.č.: 3477/1, 3477/6, k.ú. Pezinok.

Dôvod výrubu: Realizácia stavby "Rozšírenie kapacity ZŠ Fándlyho11"

254/215/2024 10.1.2024

12.1.2024

5 pracovných

dní

1/ javor poľný, obvod kmeňa 36cm, zdravotný stav dobrý

2/ javor mliečny, obvod kmeňa 72cm,zdravotný stav- pozdĺžna trhlina na kmeni

3/ javor poľný, obvod kmeňa 26cm, zdravotný stav dobrý

4/ javor poľný, obvod kmeňa 36cm, zdravotný stav dobrý

Dreviny rastú na pozemku  KN-C, parc.č.: 4549/1, Pezinok

15725/1689/2023 20.11.2023

21.11.2023

5 pracovných

dní

1ks ozdobná višňa, obvod kmeňa 90cm

KNC-C parc.č. 333/3

Strom je napadnutý moniliózou a vysychá.

15724/1688/2023 15.11.2023

21.11.2023

5 pracovných

dní

1 ks čerešňa, obvod kmeňa 1,57m

KNC-C parc.č. 5620/2, k.ú. svätý Jur

Strom zasahuje do okolitých stavieb.

15644/1663/2023 10.11.2023

16.11.2023

5 pracovných

dní

3ks breza, obvod kmeňa 60,47 63cm

2ks javor, obvod kmeňa 77 a 58 cm

1ks lipa, obvod kmeňa 43cm

KNC-C parc.č. 3331/1, k.ú. Pezinok.

Dôvod výrubu: realizácia stavby "Zariadenie sociálnych služieb" Komenského 23, Pezinok.

15419/1615/2023 06.11.2023

08.11.2023

7 pracovných

dní

Špecifikácia drevín:

1x smrek, obvod kmeňa: 110 cm, KN-C 465/3, k.ú.Pezinok, zasahuje do elektrického vedenia

3x jedle nordmannove, obvod kmeňa: 94cm, 91cm, 90cm, KN-C 4524/1, k.ú.Pezinok, dreviny poškodené orezom pod elektrickým vedením

1x smrek, obvod kmeňa 102cm, KN-C 3883/1,k.ú.Pezinok, drevina neodborne orezaná pod elektrickým vedením, poškodzuje chodník

1xsmrek, obvod kme§a 110 cm, KN-C 100/1, k.ú.Pezinok, drevina zasahuje do elektrického vedenia

1x tuja západná, obvod kmeňa 110cm, KN-C 432, k.ú.Grinava, drevina zasahuje do elektrického vedenia

1x tuja západná, obvod kmeňa 100cm, KN-C 432, k.ú.Grinava, drevina zasahuje do elektrického vedenia

1x smrek obyčajný, obvod kmeňa 80cm, KN-C 432, k.ú.Grinava, drevina zasahuje do elektrického vedenia

13438/1340/2023 28.08.2023

30.08.2023

5 pracovných

dní

Špecifikácia drevín:

breza, obvod kmeňa: bude doplnený

Dôvod výrubu: zlý zdravotný stav, opadávanie konárov 

Pozemok: KN-C 134, k.ú. Svätý Jur

13421/1337/2023 25.08.2023

28.08.2023

5 pracovných

dní

Špecifikácia drevín:

smrek, obvod kmeňa: 170cm

Dôvod výrubu: Nepriaznivý vplyv na okolité stavby 

Pozemok: KN-C 5072/91, k.ú. Svätý Jur

13268/1311/2023 21.08.2023

21.08.2023

5 pracovných

dní

Špecifikácia drevín:

1. Pagaštan konský, obvod kmeňa: 250cm

2. Javor mliečny trojkmeň, obvod kmeňa: 130,100, 95

3. Tuja západná, obvod kmeňa: 40

4. Tuja západná, obvod kmeňa: 50, 40

5. Tuja západná, obvod kmeňa: 55

6. Tuja západná, obvod kmeňa: 45

7. Tuja západná, obvod kmeňa: 55

8. Tuja západná, obvod kmeňa: 55

9. Tuja západná, obvod kmeňa: 55, 45

10. Tuja západná, obvod kmeňa: 55

11.Tuja západná, obvod kmeňa: 45, 40

12.Tuja západná, obvod kmeňa: 60

Zdravotný stav drevín je dobrý.

Dôvod výrubu je realizácia stavby: Nekryté parkovisko s dopravným napojením.

Pozemok: KN-C, parc.č.2770/15, 2771/6, 2773/3, k.ú. Pezinok.

13006/1270/2023 07.08.2023

08.08.2023

5 pracovných

dní

Špecifikácia drevín: borovica píniová, obvod kmeňa 120cm

Dôvod výrubu: strom je zasadený blízko hranice pozemku so susedom, strom sa nakláňa nad susedný plot  a znečisťuje obidve záhrady.

Pozemok: KN-C, parc.č.: 2698/2 k.ú. Svätý Jur

12999/1259/2023

 

31.07.2023

08.08.2023

5 pracovných

dní

Špecifikácia drevín:

 1. javor (Acer sp.), obvod kmeňa 34 cm, stav: suchý,
 2. javor (Acer sp.), obvod kmeňa 32 cm, stav: zdravý,
 3. javor (Acer sp.), obvod kmeňa 70 cm, stav: vyschýnajúci,
 4. javor (Acer sp.), obvod kmeňa 28 cm, stav: zdravý,
 5. javor (Acer sp.), obvod kmeňa 68 cm, stav: suchá vetva,
 6. javor (Acer sp.), obvod kmeňa 39 cm, stav: škvrnité listy,
 7. javor (Acer sp.), obvod kmeňa 59 cm, stav: suchý,
 8. javor (Acer sp.), obvod kmeňa 45 cm, stav: zdravý,
 9. javor (Acer sp.), obvod kmeňa 71 cm, stav: poškodený kmeň,
 10. javor (Acer sp.), obvod kmeňa 54 cm, stav: poškodený,
 11. javor (Acer sp.), obvod kmeňa 56 cm, stav: škvrnité listy,
 12. javor (Acer sp.), obvod kmeňa 62 cm, stav: poškodený kmeň, škvrnité listy,
 13. javor (Acer sp.), obvod kmeňa 47 cm, stav:
 14. javor (Acer sp.), obvod kmeňa 30 cm, stav: poškodený kmeň,
 15. javor (Acer sp.), obvod kmeňa 67 cm, stav: suché konáre, škvrnité listy,
 16. javor (Acer sp.), obvod kmeňa 78 cm, stav: suchý.       

Dôvod výrubu je realizácia stavby: „Stavebná úprava chodníka na Mladoboleslavskej ulici“, v rámci ktorej sa bude realizovať výsadba 32 ks drevín v bylinnom a krovitom podraste.

Dreviny rastú na pozemkoch KN-C par.č.4549/1, 2296/2, 2296/1 katastrálne územie Pezinok, vo vlastníctve Mesta Pezinok.

12032/1130/2023

 

07.07.2023

11.07.2023

18.07.2023

Drevina: smrek,

obvod meraný vo výške 130cm nad zemou:68cm

Pozemok: 5006/4 KNC

Dôvod výrubu: drevina rastie v blízkosti steny rodinného domu a zasahuje nad parcelu susedného pozemku

Oznámenie o začatí konania.

8706/819/2023 05.05.2023

10.05.2023

5 pracovných

dní

Dreviny: 

zlatý dážď: 4m2

orgován: 1m2

vtáčí zob: 1,5m2

Pozemok: 4792/9 k.ú. Svätý Jur.

Dôvod výrubu: dreviny sa nachádzajú v mieste stavby, vtáčí zob zasahuje do parkoviska

5369/674/2023 29.03.2023

30.03.2023

5 pracovných

dní

Dreviny: smrek, obvod meraný vo výške 130cm nad zemou:86cm

Pozemok: 364/5 k.ú. Svätý Jur.

Dôvod výrubu: drevina je vyschnutá

1804/451/2023 20.02.2023

22.02.2023

5 pracovných

dní

Dreviny: krovité porasty(černice, šípové ruže) cca 700m.

Pozemok: parc.č.4972/1, 4972/2, 6159/4 k.ú. Svätý Jur.

Dôvod výrubu: úprava zarasteného okolia rodinného domu, príprava na nové sadové úpravy.

942/346/2023 26.1.2023

1.2.2023

5 pracovných

dní

počet drevín: 1 ks orech s obvodom 78 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 1442 k.ú. Svätý Jur a      1 ks tuja s obvodom 76 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 1449/1 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: korene orecha ohrozujú priľahlé stavby, tuja je naklonená nad susedný pozemok, hrozí jeho zlomenie alebo vyvrátenie a môže poškodiť majetok majetok, spôsobiť ujmu na zdraví alebo živote. Tuja vysychá.

485/258/2023 13.1.2023 19.1.2023

5 pracovných

dní

počet drevín: spolu 15 ks drevín s obvodmi vo výške 130 cm nad zemou: 

počet druh obvody kmeňov vo výške 130 cm nad zemou parcelné číslo pozemku v k.ú.Pezinok
3 javor 214 cm, 185 cm, 113 cm  8
4 jelša 81 cm, 84 cm, 182 cm, 125 cm 8
1 jelša 168 cm 3/2
1 lipa 122 cm 8
2 jaseň 73 cm, 224 cm 3/4
1 jaseň 107 cm 8
1 topoľ 400 cm 3/2
1 gaštan 251 cm 9/3
1 breza 104 cm 4656/1

dôvod výrubu: Stromy sú vo výrazne zhoršenom až kritickom stave, nachádzajú sa v Zámockom parku a vo dvore na Kollárovej ulici v Pezinku. 

Správne konania 2022:

Číslo

konania

 

Dátum

začatia

konania

 

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

15966/1786/2022 28.12.2022 16.1.2023

5 pracovných

dní

počet drevín: 1 ks čerešňa s obvodom 85 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 5084/20 k.ú. Svätý Jur 

dôvod výrubu: strom poškodzuje plot a nebezpečne sa nakláňa. Ohrozuje zdravie, život a majetok

15223/1656/2022 25.11.2022 12.12.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 60 ks drevín s obvodmi 44 - 480 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 4972/7, 6157/1-4, 6159/1-3, 6160, 6161/1, 6162/1-3, 6166 k.ú. Svätý Jur 

dôvod výrubu: ohrozenie bezpečnosti

15221/1654/2022 23.11.2022 29.11.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 1 ks smrek s obvodom 150 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 296 k.ú. Svätý Jur 

dôvod výrubu: koreňovou sústavou dvíha dlažbu, v dôsledku čoho vzniká nebezpečenstvo úrazu následkom pádu na nerovnej dlažbe

15222/1655/2022 23.11.2022 28.11.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 2 ks smrek s obvodmi 90-100 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 5079/10 k.ú. Svätý Jur 

dôvod výrubu: smreky rastú v blízkosti garáže. Spodné korene spôsobujú drobenie základov garáže, ktorá následne klesá a praskajú vnútorné múry

15221/1654/2022 23.11.2022 28.11.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 1 ks smrek s obvodmi 150 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 296 k.ú. Svätý Jur 

dôvod výrubu: strom koreňovou sústavou dvíha dlažbu, v dôsledku čoho vzniká nebezpečenstvo úrazu následkom pádu na nerovnej dlažbe

15081/1625/2022 16.11.2022 22.11.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 5 ks topoľ biely s obvodmi 87,65,46,72,81 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 4772/12 k.ú. Svätý Jur 

dôvod výrubu: výstavba rodinného domu, na ktorý bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie

15041/1616/2022 14.11.2022 18.11.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 1 ks smrek s obvodom 188 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 2697/17 k.ú. Svätý Jur 

dôvod výrubu: tieň v záhrade, narúšanie statiky múra

14759/1571/2022 24.10.2022 31.10.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 1 ks čerešňa s obvodom 85 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 5079 k.ú. Svätý Jur 

dôvod výrubu: zriadenie vjazdu  

14454/1530/2022 13.10.2022 19.10.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 3 ks agát s obvodom 64, 42, 74 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 650 k.ú. Svätý Jur 

dôvod výrubu: dreviny rastú v tesnej blízkosti hradieb, jedna drevina je naklonená nad komunikáciu a zasahuje do elektrického vedenia

14242/1436/2022 13.10.2022 13.10.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 1 ks slivka s obvodom 29 cm meranými vo výške 90 cm tesne pod rozkonárením, na pozemku p.č. 434/17 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: plánovaná rekonštrukcia hospodárskej budovy 345/7 a stým súvisiace rozšírenie vjazdu do nehnuteľnosti.

12892/1312/2022 31.8.2022 6.9.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 1 ks orech s obvodom 120 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 651/1 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: strom je chorý, zoschnutý, suché konáre padajú na strechu pod ním.

12430/1247/2022 9.8.2022 12.8.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 3 ks smrek s obvodmi 114, 69, 75 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 4748/2 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: 1. smrek sa začal nakláňať smerom k domu, konáre sú nad strechou, 2 m od susedného plota, 2. strom posadený blízko plota a pouličného osvetlenia, 3. strom posadený blízko domu

10865/981/2022 15.6.2022 20.6.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 16 ks (12 ks toploľ čierny, 3 ks slivka, 1 ks smrek obyčajný) s obvodmi 40 - 300 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, na pozemkoch p.č . 733/1, 733/8, 1071/2, 1071/7 k.ú. Pezinok

dôvod výrubu: realizácia stavby "Prístavba MŠ Cajlanská, Pezinok" v Pezinku, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie.

10523/931/2022 1.6.2022 8.6.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 8 ks drevín - agát biely, javor mliečny, 3x duglaska tisolistá, breza bradavičnatá, vŕba matsuchova, borovica lesná na pozemkoch p.č. 3283/2, 3283/1, 562/1v k.ú. Pezinok

dôvod výrubu: Stromy sú úplne suché alebo takmer vyschnuté a rastú v blízkosti bytových alebo rodinných domoch.  

10325/876/2022 20.5.2022 26.5.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 1 ks jedľa s obvodom 110 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 5038/4 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: Strom je silne napadnutý drevokazným škodcom a postupne vysychá

5529/667/2022 08.04.2022 14.4.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 1 ks borovica s obvodom 120 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 41/3 k.ú. Neštich

dôvod výrubu: Strom zasahuje do elektrických drôtov, je zasadený v blízkosti oporného múra, ktorý je už prasknutý a môže prísť k jeho zrúteniu. Ak by to nastalo, strom by padol do hlavnej cesty kade chodia ľudia a autá.

2801/420/2022 23.02.2022 02.03.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 1 ks jedľa pichľavá s obvodom 117 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 2707/51 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: narušuje základy domu silne rozvetveným koreňovým systémom. V prípade nalomenia-vyvrátenia stromu hrozí poškodenie strechy a muriva obytnej časti domu

2800/419/2022 23.02.2022 02.03.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 2 ks cedrus atlantica "glauca" s obvodmi 117 a 128 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 600/1 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: stromy vrastajú koreňovým systémom do domu.

1226/340/2022

žiadosť

dendrolog.posudok

situácia

 

04.02.2022 15.02.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 23 ks drevín s obvodmi 63 - 158 cm  meranými vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 5046/2 k.ú. Pezinok na Holubyho ulici

dôvod výrubu: plánovaná výstavba cyklotrasy Pezinok - Limbach

980/295/2022 19.01.2022 01.02.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 2 ks jedľa s obvodmi 155 a 120 cm a 1 ks smrek s obvodom 160 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 19/1 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: stromy sú v tesnej blízkosti rodinného domu. Svojim vzrastom pri zlých poveternostných podmienkach ohrozujú RD. Koreňový systém do zasahuje do základov domu.

 

Správne konania 2021:

 

Číslo

konania

 

Dátum

začatia

konania

 

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

 

Predmet konania

15891/1867/2021 16.12.2021 22.12.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 1 ks smrek na pozemku p.č. 335/6 k.ú. Neštich s obvodom kmeňa 85 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou

dôvod výrubu: koreňová sústava ohrozuje stavebné konštrukcie

15447/1786/2021 26.11.2021 06.12.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 1 ks orech na pozemku p.č. 87/1 k.ú. Svätý Jur s obvodom kmeňa 110 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou

dôvod výrubu: na listoch sa objavovali hnedé až čierne škvrny a následne černenli aj nedozreté plody a opadávali. Jadrá orechov sú hnilé.

14629/1653/2021 28.10.2021 29.10.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 1 ks jedľa na pozemku p.č. 2706/31 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu:napadnutý chorobou, strom vysychá

14167/1581/2021 6.10.2021 12.10.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 6 ks kríkov v zložení tuja, šípka, baza a cca 43 m2 krovitých porastov p.č. 668/3, 434/25, 653/16 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: rekonštrukcia ulice Pezinská, vybudovanie chodníka a odvodnenia komunikácie

13852/1517/2021 28.09.2021 01.10.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 1 ks baza s obvodom kmenňa 105 cm meraným vo výške 10 cm nad zemou tesne pod rozkonárením, na pozemku p.č. 286 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu:strom rastie v blízkosti domu suseda

13682/1483/2021 17.09.2021 24.09.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 1 ks strieborná jedľa s obvodom kmenňa 143 cm meraným vo výške 130 cm, na pozemku p.č. 5082/35 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu:strom rastie v blízkosti susedovho plota a narúša jeho statiku

12854/1374/2021 23.08.2021 30.08.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 15 ks drevín (Fraxinus excelsior 8 ks, Alnus glutinosa 4 ks, Populus alba 2 ks, Picea abies 1 ks) s obvodom kmenňa 16 do 346 cm meraným vo výške 130 cm a 140 m2 krovitých porastov na pozemkoch KN-C p.č. 888/11, 888/9 a KN-E p.č. 2625, 469, 441/1 k.ú. Pezinok.

Dôvod výrubu: zlý zdravotný stav, poškodemia a priamej kolízie alebo kolízie ich koreňovej sústavy so stavbou "Dočasná úprava dopravného režimu na Krížnej ulici v Pezinku"

11615//1230/2021 19.07.2021 22.07.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 1 ks borovica s obvodom kmenňa 150 cm meraným vo výške 130 cm, na pozemku p.č. 4743/5 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu:strom neprosperuje, je lámavý, značne opadavý, počas vetrov vzbudzuje obavu pádu na stavby a porasty v okolí

2828/538/2021 24.03.2021 26.03.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 3 ks smrekov s obvodom kmenňa 78, 82, 90 cm meraným vo výške 130 cm, na pozemku p.č. 4970/24 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: stromy boli orezané ZSE z dôvodu zasahovania do elektrického vedenia a stavby. Na pozemku bude umiestnený záhradný domček,

stavebné povolenie je v štádiu vybavovania.

2391/460/2021 11.03.2021 11.03.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 1 ks orech s obvodom kmenňa 180 cm meraným vo výške 130 cm, na pozemku p.č. 4785/26 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: poškodená nadzemná časť stromu, zlý zdravotný stav už od roku 2013. Na listoch sa objavovali hnedé až čierne škvrny a následne

černeli aj nedozreté plody a opadávali. Jadrá orechov boli vždy znehodnotené, každoročne hnili a boli nepoužiteľné. Časť konárov zasahovala aj

do stavby RD s.č.319 a poškodzovala ho. Z dôvodu odrozenia zdravia (života) človeka alebo škody na majetku boli niekoľkokrát urobené primerané

rezy, nakoľko poveternostnými vplyvmi došlo k ulomeniu konárov a poškodeniu ďalších. 

1198/363/2021 12.02.2021 16.02.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 10 ks líp malolistých a veľkolistých s obvodmi kmeňov 76-122 cm a 1 ks pagaštan konský s obvodom kmeňa 69 cm

meraným vo výške 130 cm, rastúcich na pozemku p.č. 5044/1 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou. Dreviny zasahujú do plochy plánovaného ihriska a jeho zázemia. Spracovateľ sa

snažil zachovať v projekte väčšinu existujúcej vzrastlej zelene. V rámci náhradnej výsadby do línie stromov pozdĺž Mierovej ulice, ktorá má hygienickú

a izolačnú funkciu, navrhovateľ plánuje doplniť stromy a pôdopokryvné trvalky. Tým sa nahradí existujúce betónové oplotenie, čo ulicu esteticky dotvorí.

61/82/2021

11.01.2021 11.01.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 1 ks orech s obvodom kmenňa 50-60 cm meraným vo výške 130 cm, na pozemku p.č. 327/5 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: strom je chorý, vysychá, je poškodený a napadnutý škodcami. Hrozí pád na dom alebo garáž a autá parkujúce vo dvore. 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
oznamenie_o_zacati_konania Veľkosť: 126.6 kB Formát: pdf Dátum: 8.8.2023