Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Správne konania - životné prostredie

Správne konania - životné prostredie

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

 Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je možné doručiť na mailovú adresu: msu@svatyjur.sk je 5 pracovných dní od dňa zverejnenia tohto upovedomenia.

Správne konania 2023:

Číslo

konania

Dátum

začatia 

konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

8706/819/2023 05.05.2023

10.05.2023

5 pracovných

dní

Dreviny: 

zlatý dážď: 4m2

orgován: 1m2

vtáčí zob: 1,5m2

Pozemok: 4792/9 k.ú. Svätý Jur.

Dôvod výrubu: dreviny sa nachádzajú v mieste stavby, vtáčí zob zasahuje do parkoviska

5369/674/2023 29.03.2023

30.03.2023

5 pracovných

dní

Dreviny: smrek, obvod meraný vo výške 130cm nad zemou:86cm

Pozemok: 364/5 k.ú. Svätý Jur.

Dôvod výrubu: drevina je vyschnutá

1804/451/2023 20.02.2023

22.02.2023

5 pracovných

dní

Dreviny: krovité porasty(černice, šípové ruže) cca 700m.

Pozemok: parc.č.4972/1, 4972/2, 6159/4 k.ú. Svätý Jur.

Dôvod výrubu: úprava zarasteného okolia rodinného domu, príprava na nové sadové úpravy.

942/346/2023 26.1.2023

1.2.2023

5 pracovných

dní

počet drevín: 1 ks orech s obvodom 78 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 1442 k.ú. Svätý Jur a      1 ks tuja s obvodom 76 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 1449/1 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: korene orecha ohrozujú priľahlé stavby, tuja je naklonená nad susedný pozemok, hrozí jeho zlomenie alebo vyvrátenie a môže poškodiť majetok majetok, spôsobiť ujmu na zdraví alebo živote. Tuja vysychá.

485/258/2023 13.1.2023 19.1.2023

5 pracovných

dní

počet drevín: spolu 15 ks drevín s obvodmi vo výške 130 cm nad zemou: 

počet druh obvody kmeňov vo výške 130 cm nad zemou parcelné číslo pozemku v k.ú.Pezinok
3 javor 214 cm, 185 cm, 113 cm  8
4 jelša 81 cm, 84 cm, 182 cm, 125 cm 8
1 jelša 168 cm 3/2
1 lipa 122 cm 8
2 jaseň 73 cm, 224 cm 3/4
1 jaseň 107 cm 8
1 topoľ 400 cm 3/2
1 gaštan 251 cm 9/3
1 breza 104 cm 4656/1

dôvod výrubu: Stromy sú vo výrazne zhoršenom až kritickom stave, nachádzajú sa v Zámockom parku a vo dvore na Kollárovej ulici v Pezinku. 

Správne konania 2022:

Číslo

konania

 

Dátum

začatia

konania

 

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

15966/1786/2022 28.12.2022 16.1.2023

5 pracovných

dní

počet drevín: 1 ks čerešňa s obvodom 85 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 5084/20 k.ú. Svätý Jur 

dôvod výrubu: strom poškodzuje plot a nebezpečne sa nakláňa. Ohrozuje zdravie, život a majetok

15223/1656/2022 25.11.2022 12.12.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 60 ks drevín s obvodmi 44 - 480 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 4972/7, 6157/1-4, 6159/1-3, 6160, 6161/1, 6162/1-3, 6166 k.ú. Svätý Jur 

dôvod výrubu: ohrozenie bezpečnosti

15221/1654/2022 23.11.2022 29.11.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 1 ks smrek s obvodom 150 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 296 k.ú. Svätý Jur 

dôvod výrubu: koreňovou sústavou dvíha dlažbu, v dôsledku čoho vzniká nebezpečenstvo úrazu následkom pádu na nerovnej dlažbe

15222/1655/2022 23.11.2022 28.11.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 2 ks smrek s obvodmi 90-100 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 5079/10 k.ú. Svätý Jur 

dôvod výrubu: smreky rastú v blízkosti garáže. Spodné korene spôsobujú drobenie základov garáže, ktorá následne klesá a praskajú vnútorné múry

15221/1654/2022 23.11.2022 28.11.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 1 ks smrek s obvodmi 150 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 296 k.ú. Svätý Jur 

dôvod výrubu: strom koreňovou sústavou dvíha dlažbu, v dôsledku čoho vzniká nebezpečenstvo úrazu následkom pádu na nerovnej dlažbe

15081/1625/2022 16.11.2022 22.11.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 5 ks topoľ biely s obvodmi 87,65,46,72,81 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 4772/12 k.ú. Svätý Jur 

dôvod výrubu: výstavba rodinného domu, na ktorý bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie

15041/1616/2022 14.11.2022 18.11.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 1 ks smrek s obvodom 188 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 2697/17 k.ú. Svätý Jur 

dôvod výrubu: tieň v záhrade, narúšanie statiky múra

14759/1571/2022 24.10.2022 31.10.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 1 ks čerešňa s obvodom 85 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 5079 k.ú. Svätý Jur 

dôvod výrubu: zriadenie vjazdu  

14454/1530/2022 13.10.2022 19.10.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 3 ks agát s obvodom 64, 42, 74 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 650 k.ú. Svätý Jur 

dôvod výrubu: dreviny rastú v tesnej blízkosti hradieb, jedna drevina je naklonená nad komunikáciu a zasahuje do elektrického vedenia

14242/1436/2022 13.10.2022 13.10.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 1 ks slivka s obvodom 29 cm meranými vo výške 90 cm tesne pod rozkonárením, na pozemku p.č. 434/17 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: plánovaná rekonštrukcia hospodárskej budovy 345/7 a stým súvisiace rozšírenie vjazdu do nehnuteľnosti.

12892/1312/2022 31.8.2022 6.9.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 1 ks orech s obvodom 120 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 651/1 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: strom je chorý, zoschnutý, suché konáre padajú na strechu pod ním.

12430/1247/2022 9.8.2022 12.8.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 3 ks smrek s obvodmi 114, 69, 75 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 4748/2 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: 1. smrek sa začal nakláňať smerom k domu, konáre sú nad strechou, 2 m od susedného plota, 2. strom posadený blízko plota a pouličného osvetlenia, 3. strom posadený blízko domu

10865/981/2022 15.6.2022 20.6.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 16 ks (12 ks toploľ čierny, 3 ks slivka, 1 ks smrek obyčajný) s obvodmi 40 - 300 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, na pozemkoch p.č . 733/1, 733/8, 1071/2, 1071/7 k.ú. Pezinok

dôvod výrubu: realizácia stavby "Prístavba MŠ Cajlanská, Pezinok" v Pezinku, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie.

10523/931/2022 1.6.2022 8.6.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 8 ks drevín - agát biely, javor mliečny, 3x duglaska tisolistá, breza bradavičnatá, vŕba matsuchova, borovica lesná na pozemkoch p.č. 3283/2, 3283/1, 562/1v k.ú. Pezinok

dôvod výrubu: Stromy sú úplne suché alebo takmer vyschnuté a rastú v blízkosti bytových alebo rodinných domoch.  

10325/876/2022 20.5.2022 26.5.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 1 ks jedľa s obvodom 110 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 5038/4 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: Strom je silne napadnutý drevokazným škodcom a postupne vysychá

5529/667/2022 08.04.2022 14.4.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 1 ks borovica s obvodom 120 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 41/3 k.ú. Neštich

dôvod výrubu: Strom zasahuje do elektrických drôtov, je zasadený v blízkosti oporného múra, ktorý je už prasknutý a môže prísť k jeho zrúteniu. Ak by to nastalo, strom by padol do hlavnej cesty kade chodia ľudia a autá.

2801/420/2022 23.02.2022 02.03.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 1 ks jedľa pichľavá s obvodom 117 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 2707/51 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: narušuje základy domu silne rozvetveným koreňovým systémom. V prípade nalomenia-vyvrátenia stromu hrozí poškodenie strechy a muriva obytnej časti domu

2800/419/2022 23.02.2022 02.03.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 2 ks cedrus atlantica "glauca" s obvodmi 117 a 128 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 600/1 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: stromy vrastajú koreňovým systémom do domu.

1226/340/2022

žiadosť

dendrolog.posudok

situácia

 

04.02.2022 15.02.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 23 ks drevín s obvodmi 63 - 158 cm  meranými vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 5046/2 k.ú. Pezinok na Holubyho ulici

dôvod výrubu: plánovaná výstavba cyklotrasy Pezinok - Limbach

980/295/2022 19.01.2022 01.02.2022

5 pracovných

dní

počet drevín: 2 ks jedľa s obvodmi 155 a 120 cm a 1 ks smrek s obvodom 160 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, na pozemku p.č. 19/1 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: stromy sú v tesnej blízkosti rodinného domu. Svojim vzrastom pri zlých poveternostných podmienkach ohrozujú RD. Koreňový systém do zasahuje do základov domu.

 

Správne konania 2021:

 

Číslo

konania

 

Dátum

začatia

konania

 

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

 

Predmet konania

15891/1867/2021 16.12.2021 22.12.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 1 ks smrek na pozemku p.č. 335/6 k.ú. Neštich s obvodom kmeňa 85 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou

dôvod výrubu: koreňová sústava ohrozuje stavebné konštrukcie

15447/1786/2021 26.11.2021 06.12.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 1 ks orech na pozemku p.č. 87/1 k.ú. Svätý Jur s obvodom kmeňa 110 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou

dôvod výrubu: na listoch sa objavovali hnedé až čierne škvrny a následne černenli aj nedozreté plody a opadávali. Jadrá orechov sú hnilé.

14629/1653/2021 28.10.2021 29.10.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 1 ks jedľa na pozemku p.č. 2706/31 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu:napadnutý chorobou, strom vysychá

14167/1581/2021 6.10.2021 12.10.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 6 ks kríkov v zložení tuja, šípka, baza a cca 43 m2 krovitých porastov p.č. 668/3, 434/25, 653/16 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: rekonštrukcia ulice Pezinská, vybudovanie chodníka a odvodnenia komunikácie

13852/1517/2021 28.09.2021 01.10.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 1 ks baza s obvodom kmenňa 105 cm meraným vo výške 10 cm nad zemou tesne pod rozkonárením, na pozemku p.č. 286 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu:strom rastie v blízkosti domu suseda

13682/1483/2021 17.09.2021 24.09.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 1 ks strieborná jedľa s obvodom kmenňa 143 cm meraným vo výške 130 cm, na pozemku p.č. 5082/35 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu:strom rastie v blízkosti susedovho plota a narúša jeho statiku

12854/1374/2021 23.08.2021 30.08.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 15 ks drevín (Fraxinus excelsior 8 ks, Alnus glutinosa 4 ks, Populus alba 2 ks, Picea abies 1 ks) s obvodom kmenňa 16 do 346 cm meraným vo výške 130 cm a 140 m2 krovitých porastov na pozemkoch KN-C p.č. 888/11, 888/9 a KN-E p.č. 2625, 469, 441/1 k.ú. Pezinok.

Dôvod výrubu: zlý zdravotný stav, poškodemia a priamej kolízie alebo kolízie ich koreňovej sústavy so stavbou "Dočasná úprava dopravného režimu na Krížnej ulici v Pezinku"

11615//1230/2021 19.07.2021 22.07.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 1 ks borovica s obvodom kmenňa 150 cm meraným vo výške 130 cm, na pozemku p.č. 4743/5 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu:strom neprosperuje, je lámavý, značne opadavý, počas vetrov vzbudzuje obavu pádu na stavby a porasty v okolí

2828/538/2021 24.03.2021 26.03.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 3 ks smrekov s obvodom kmenňa 78, 82, 90 cm meraným vo výške 130 cm, na pozemku p.č. 4970/24 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: stromy boli orezané ZSE z dôvodu zasahovania do elektrického vedenia a stavby. Na pozemku bude umiestnený záhradný domček,

stavebné povolenie je v štádiu vybavovania.

2391/460/2021 11.03.2021 11.03.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 1 ks orech s obvodom kmenňa 180 cm meraným vo výške 130 cm, na pozemku p.č. 4785/26 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: poškodená nadzemná časť stromu, zlý zdravotný stav už od roku 2013. Na listoch sa objavovali hnedé až čierne škvrny a následne

černeli aj nedozreté plody a opadávali. Jadrá orechov boli vždy znehodnotené, každoročne hnili a boli nepoužiteľné. Časť konárov zasahovala aj

do stavby RD s.č.319 a poškodzovala ho. Z dôvodu odrozenia zdravia (života) človeka alebo škody na majetku boli niekoľkokrát urobené primerané

rezy, nakoľko poveternostnými vplyvmi došlo k ulomeniu konárov a poškodeniu ďalších. 

1198/363/2021 12.02.2021 16.02.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 10 ks líp malolistých a veľkolistých s obvodmi kmeňov 76-122 cm a 1 ks pagaštan konský s obvodom kmeňa 69 cm

meraným vo výške 130 cm, rastúcich na pozemku p.č. 5044/1 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou. Dreviny zasahujú do plochy plánovaného ihriska a jeho zázemia. Spracovateľ sa

snažil zachovať v projekte väčšinu existujúcej vzrastlej zelene. V rámci náhradnej výsadby do línie stromov pozdĺž Mierovej ulice, ktorá má hygienickú

a izolačnú funkciu, navrhovateľ plánuje doplniť stromy a pôdopokryvné trvalky. Tým sa nahradí existujúce betónové oplotenie, čo ulicu esteticky dotvorí.

61/82/2021

11.01.2021 11.01.2021

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 1 ks orech s obvodom kmenňa 50-60 cm meraným vo výške 130 cm, na pozemku p.č. 327/5 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: strom je chorý, vysychá, je poškodený a napadnutý škodcami. Hrozí pád na dom alebo garáž a autá parkujúce vo dvore.