Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavebný úrad EIA

23.8.2022

Oznámenie o začatí kolaudačného konania-Valent-Polnoh-usadlost-1276

7.6.2022

Oznámenie-žiadosť o vydanie kol.rozhodnutia Palffyovský kaštiel-SO AB 18-sadové úpravy

zvejnené

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnova-palffyovskeho-kastiela

 7.6.2022

Oznámenie-žiadosť o vydanie kola.rozhodnutia Palffyovský kaštiel-SO AB15-spevnené plochy

zverejnené http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnova-palffyovskeho-kastiela
07.06.2022 Žiadosť_o_vydanie_dodatočného_povolenia_zmeny_stavby_spojené_so_zmenou_v_užívaní_a_kolaudačným_konaním_na_časť_stavby_-_Obnova_Pálffyovského_kaštieľa
zverejnené https://www.minv.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnova-palffyovskeho-kastiela-zmena-stavby-pred-dokoncenim
28.06.2021 Žiadosť_o_povelenie_geotermálneho_vrtu_pri_rodinnom_dome_Pezinská_25_1
zverejnené https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/geotermalny-vrt-na-ziskavanie-tepelnej-energie-zemskej-kory-s-vyuzitim
10.06.2021 Návrh_na_vydanie_územného_rozhodnutia_na_stavbu_Svätý_Jur_-_Rekonštrukcia_Staromlynského_(Jurského)_potoka_1
zverejnené https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/svaty-jur-rekonstrukcia-staromlynskeho-jurskeho-potoka
25.05.2021 Návrh_na_kolaudáciu-Pálffyovský_kaštieľ-902_1
zverejnené http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnova-palffyovskeho-kastiela
14.04.2021 Žiadosť_o_vydanie_rozhodnutia_o_využití_územia_pre_geotermálny_vrt_pri_rodinnom_dome_na_ul._Pezinská_25
zverejnené https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/geotermalny-vrt-na-ziskavanie-tepelnej-energie-zemskej-kory-s-vyuzitim
18.02.2021 Žiadosť_o_kolaudačné_rozhodnutie_na_stavbu_-_Obnova_Pálffyovského_kaštieľa_-_SO_AB_15_spevnené_plochy_a_komunikácie_a_SO_C11_Parkovisko
zverejnené http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnova-palffyovskeho-kastiela
18.02.2021 Žiadosť_o_kolaudačné_konanie_-_SO_03.1_-_Polyfunkčný_objekt_ul._Muškátová
 

MŽP SR Bratislava, rozhodnutie č.4097/04-1.6/fp z 02.02.2005, Navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č.127/1994 Z.z.Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o ŽP, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti zo dňa 28.4.2014 pod č. OU-PK-OSZP/2014/3145 

04.02.2021 Žiadosť_o_zmenu_stavby_pred_dokončením_-_Obnova_Pálffyovského_kaštieľa
zverejnené http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnova-palffyovskeho-kastiela
30.03.2020 Stavebné povolenie - Obnova Pálffyovského kaštieľa - objekt stavby, prekládka VN kábla, NN, VN prípojka
zverejnené http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnova-palffyovskeho-kastiela
24.03.2020 Kolaudačné rozhodnutie " Logistické centrum Svätý Jur- rozšírenie kapacity  parkovacích plôch
zverejnené https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/logisticke-centrum-svaty-jur-rozsirenie-kapacity-parkovacich-ploch-so0
05.03.2020 Návrh na začatie kolaudačného konania " Rozšírenie strojárenskej výroby Martinrea Slovakia Fluids Systems"
zverejnené Rozhodnutie podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvbvov na ŽP bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia v Pezinku dňa 06.08.2010 pod č.ŽP/EIA-955/2010-Hr.
27.2.2020 Návrh na začatier stavebného konania Obnova Pálffyovského kaštiela v obj,skladbe Prekládka VN kábla, NN, VN prípojka
zverejnené http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnova-palffyovskeho-kastiela
04.02.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania "Logistické centrum-rozšírenie kapacity parkovacích plôch
zverejnené https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/logisticke-centrum-svaty-jur-rozsirenie-kapacity-parkovacich-ploch-so0
05.06.2019 Oznámenie- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Spevnené plochy, parkoviská"-  "Obnova Pálffyovského kaštieľa, Svätý Jur
zverejnené http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnova-palffyovskeho-kastiela
28.05.2019 Oznámenie_-_Žiadosť_o_vydanie_stavebného_povolenia_na_stavbu_-_Obnova_Pálffyovského_kaštieľa,_Svätý_Jur
zverejnené http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnova-palffyovskeho-kastiela
12.09.2018 Oznámenie_-_Žiadosť_o_vydanie_stavebného_povolenia_na_stavbu_SO_03.1_Polyfunkčný_objekt_a_SO_05_komunikácie,_parkoviská_v_lokalite_Kačačnice
zverejnené http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/jursky-obytny-park-bytovy-dom-polyfunkcia
26.07.2018 Návrh_UR-Obnova_Pálffovského_kaštiela
zverejnené http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnova-palffyovskeho-kastiela
17.04.2018 Oznam_-_obnova_Palffyovskeho_kaštieľa_posudzovanie_EIA
zverejnené http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnova-palffyovskeho-kastiela
27.02.2018 Rozhodnutie_-_Stavebné_povolenie_na_stavbu_-_Logistické_centrum_Svätý_Jur_-_rozšírenie_kapacity_parkovacích_plôch
zverejnené https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/logisticke-centrum-svaty-jur-rozsirenie-kapacity-parkovacich-ploch-so0
08.08.2017 Oznámenie_o_začatí_stavebného_konania_-_Logistické_centrum_Svätý_Jur_-_rozšírenie_kapacity_parkovacích_plôch
zverejnené https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/logisticke-centrum-svaty-jur-rozsirenie-kapacity-parkovacich-ploch-so0

26.05.2017

Oznámenie o začatí zmeny územného rozhodnutia "Technická infraštruktúra, bytové domy a rodinné domy lokalita Kačačnice
zverejnené http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/jursky-obytny-park-bytovy-dom-polyfunkcia
14.09.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania "Rozšírenie strojárenskej výroby-II.etapa-skladový stan"
zverejnené https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-strojarenskej-vyroby-ii-etapa
03.03.2016 Poľnohospodárska_vinohradnícka_usadlosť_Korytá_-_rozhodnutie
zverejnené http://www.enviroportal/eia/detail/polnohospodarska-vinohradnicka-usadlost-svaty-jur-lokalita-koryta
03.02.2016 Oznámenie_o_začatí_stavebného_konania_-_Poľnohospodárska_vinohradnícka_usadlosť_Korytá
zverejnené https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polnohospodarska-vinohradnicka-usadlost-svaty-jur-lokalita-koryta
08.10.2015 Oznámenie_o_začatí_kolaudačného_konania_Tepelné_hospodárstvo_Pezinok_-_Juh
zverejnené http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/tepelne-hospodarstvo-pezinok-juh-sever
08.10.2015 Oznámenie_o_začatí_kolaudačného_konania_Tepelné_hospodárstvo_Pezinok_-_Sever
zverejnené http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/tepelne-hospodarstvo-pezinok-juh-sever