Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obyvateľstvo

Podľa sčítania ľudu v roku 2001 bol počet obyvateľov Svätého Jura 4 614.

Podľa SODB  k 21. máju 2011 bolo sčítaných obyvateľov s TP:   5 141

z toho mužov: 2 463 a žien: 2678

Podľa sčítania obyvateľstva v roku 2021 bolo sčítaných obyvateľov s TP:   5 941

z toho mužov: 2 849 a žien: 3 092

 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2022:  5 886
 • Prisťahovaní:       134
 • Narodení:              54
 • Odsťahovaní:       141
 • Zomrelí:                 56
Počet obyvateľov k 31.12.2021:   5 967
 • Prisťahovaní:      92
 • Narodení:            71
 • Odsťahovaní:    100
 • Zomrelí:               55
Počet obyvateľov k 31.12.2020:   5 959
 • Prisťahovaní:     119
 • Narodení:           69
 • Odsťahovaní:    119
 • Zomrelí:               46
Počet obyvateľov k 31.12.2019:   5 949
 • Prisťahovaní:     139
 • Narodení:           79
 • Odsťahovaní:    134
 • Zomrelí:               43

 

Počet obyvateľov k 31.12.2018:   5 921

 • narodení:               97
 • prisťahovaní:       147
 • odsťahovaní:       137
 • zomrelí:                 50

 

Počet obyvateľov k 31.12.2017:   5 789
 • narodení:                75
 • prisťahovaní:       228
 • odsťahovaní:       124
 • zomrelí:                   44
 
Pohyb obyvateľstva 2016
 • Narodení: 82
 • Prisťahovaní: 184
 • Odsťahovaní: 142
 • Zomrelí: 52

Pohyb obyvateľstva 2015:

 • narodení:          67
 • prisťahovaní:  141
 • odsťahovaní:   134
 • zomrelí:             52

Pohyb obyvateľstva 2014:
 • narodení:          76
 • prisťahovaní:  183
 • odsťahovaní:   139
 • zomrelí:             50
 
Pohyb obyvateľstva  2013:
 • narodení:         96
 • prisťahovaní: 173
 • zomrelí:           49
 • odsťahovaní:   75

 

 Pohyb obyvateľstva 2012:
 • narodení:   81
 • presťahovaní:  141
 • zomrelí:    48
 • odsťahovaní:    84

Pohyb obyvateľstva 2011:
 •  narodení : 70
 •  prisťahovaní : 185
 •  zomrelí :  44
 • odsťahovaní :  63

Pohyb obyvateľstva 2010 :
 • narodení :  74 
 • prisťahovaní : 173
 • zomrelí :  58
 • odsťahovaní : 83

Pohyb obyvateľstva 2009:
 • narodení : 66
 • prisťahovaní : 201
 • zomrelí : 57
 • odsťahovaní : 59

 

Počet obyvateľov k 31.12.2020:   5 959
Počet obyvateľov k 31.12.2019:   5 949

Počet obyvateľov k 31.12.2018:   5 921 

Počet obyvateľov k 31.12.2017:   5 789
Počet obyvateľov k 31.12.2016:   5 754
Počet obyvateľov k 31.12.2015:   5 694
Počet obyvateľov k 31.12.2014:   5 672
Počet obyvateľov k 31.12.2013:   5 602
Počet obyvateľov k 31.12.2012 :  5 459
Počet obyvateľov k 31.12.2011 :  5 369
Počet obyvateľov k 31.12.2010 :  5 221
Počet obyvateľov k 31.12.2009 :  5 115
Počet obyvateľov k 31.12.2008 :  4 964
Počet obyvateľov k 31.12.2007 :  4 930