Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podnety a pripomienky

Vaše návrhy, podnety, primomienky môžete zasielať na

msu@svatyjur.sk

alebo

info@svatyjur.sk

staznosti@svatyjur.sk

 

prosíme neposielať na všetky emaily súčasne, nakoľko to aj tak obdrží jedna osoba- jednalo by sa o zbytočné zahlcovanie pošty. ĎAKUJEME

 

V zmysle zákona č. 71/1967 o správnom konaní 

§ 19
Podanie


(1) Podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. Možno ho urobiť aj telegraficky alebo telefaxom; také podanie obsahujúce návrh vo veci treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do troch dní.

(2) Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť jeho ďalšie náležitosti.