Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Záujmové združenia

Futbalový klub - ŠK Svätý Jur

Športová 1, 900 21  Svätý Jur

18.6.2021 oslávilo svoje 100. výročie!

mladší žiaci: http://www.malyjurskyfutbalista.estranky.sk/

starší žiaci : http://www.svjur15.banda.cz/

dorastenci : http://www.svatyjur.estranky.sk/

Sme Športový klub združujúci širokú členskú základňu cca 200 hrajúcich a nehrajúcich členov a ďalších fanúšikov a podporovateľov klubu, ďalej rodičov detí športujúcich u nás. Sme najväčším občianskym združením vo Svätom Jure, zaoberajúcim sa výchovou mládeže v rámci mimoškolskej výchovy. Svoju činnosť vykonávame na prenajatom mestskom štadióne. Športuje u nás cca  150 futbalistov počnúc prípravkou – najmladšími až po starých pánov.

         V súčasnosti naše družstvá hrajú v súťažiach takto:

 • Muži A v III. lige Bratislavského futbalového zväzu na 3. mieste
 • Muži B v VI. lige Oblastného futbalového zväzu Bratislava-vidiek na 3. mieste
 • Dorast v III. lige  Bratislavského futbalového zväzu na 5. mieste
 • Starší žiaci v I.triede Oblastného futbalového zväzu Bratislava-vidiek na 5. mieste
 • Mladší žiaci v I.triede Oblastného futbalového zväzu Bratislava-mesto na 7. mieste
 • Prípravka v súťaži Oblastného futbalového zväzu Bratislava-vidiek na 7. mieste

ŠK Svätý Jur bude mať v roku 2011 už 90 rokov – každé obdobie má svoje dobré aj zlé stránky. Tie dobré sú v našom klube vidieť vo výsledkoch našich družstiev a v počte športujúcich. Medzi tie problémové u nás patrí financovanie prevádzky klubu. Situácia sa rok od roku zhoršuje a je potrebné oslovovať sponzorov, zháňať financie ako sa len dá.

Tu by sme chceli zvlášť pochváliť a vysoko vyzdvihnúť činnosť primátora mesta Svätý Jur p. Ing. Alexandra Achbergera, ktorý nám pomáha z tejto neľahkej situácie ako sa len dá. Darí sa mu oslovovať sponzorov, pomáha cestou rôznych štátnych fondov, ktorí takto svojimi financiami podporujú zlepšovanie infraštruktúry, činnosť a prevádzku klubu.

Vďaka patrí p. primátorovi mesta ako aj poslancom, ktorí považujú našu činnosť za cieľavedomú. Za posledných 8 rokov sa podarilo v spolupráci s poslancami Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure a za podpory primátora Mesta Svätý Jur zveľadiť športový futbalový stánok, ktorý má už viac než 50 rokov. Za podpory primátora p. Ing. Alexandra Achbergera z financií mesta a štátnych fondov a čiastočne aj z prostriedkov získaných primátorom Mesta od sponzorov boli  vykonané nasledovné úpravy, opravy a investície:

 • Rekonštrukcia kúrenia v budove tribúny štadióna v r. 2003
 • Stavba MINI-ihriska s umelou trávou v r. 2005
 • Rekonštrukcia kabíny rozhodcov v r. 2006
 • Rekonštrukcia a generálna oprava trávnatej plochy ihriska v r. 2007
 • Rekonštrukcia systému prípravy teplej vody v šatniach štadióna zabudovaním nového plynového kotlíka a úpravy rozvodu v roku 2007
 • Generálna oprava strechy tribúny v r. 2008
 • Zakúpenie a osadenie kontajnerového sociálneho zariadenia a WC pre verejnosť a divákov na štadióne v r. 2008
 • Generálna oprava elektroinštalácie, oprava stien a omietok v šatňových priestoroch štadióna v r. 2009
 • Nákup novej kosačky za účelom použitia pre údržbu trávnika na štadióne a následný prenájom pre ŠK v roku 2009
 • Zabudovanie automatického podzemného zavlažovacieho a polievacieho zariadenia v r. 2009
 • Vybudovanie multifunkčného ihriska s umelým povrchom pre verejnosť a športovcov v r. 2010
 • V spolupráci s členmi ŠK Svätý Jur oprava vonkajších častí tribúny, úprava terénu s položením trávnika a tým rozšírenie plôch na trénovanie a ďalej doplnenie o technické zariadenia pre tréning hlavne mládeže v r. 2010

 

Zväz vyslúžilých vojakov generála M. R. Štefánika

Spolok mal k 1.1.1998 103 členov, z toho 50 členov má viac ako 60 rokov. Práve oni upozorňujú mladú generáciu na hrôzy vojny, lebo len tí, čo vojnu prežili, mohli pochopiť, čo vojna znamená.

Každoročne 1.novembra si členovia Spolku uctia pamiatku padlých spolubojovníkov kladením vencov pri rozvinutej vlajke Spolku vyslúžilých vojakov pri pomníkoch na rímsko-katolíckom a evanjelickom cintoríne.

Zúčastňujú sa na mnohých akciach, napríklad aj pri organizovaní Výstavy vín. Snažia sa o obnovenie spoločenského života v Svätom Jure, chcú prevádzkovať klubové miestnosti. Tajomník Spolku vyslúžilých vojakov je Ing. Alexander Achberger.


História

Po skončení vojny s Francúzskom v polovici 19. storočia, keď vznikali manufaktúry a národ sa začal deliť na bohatú buržoáziu a chudobu, začali vznikať rozličné spolky, a to najmä cirkevného a vojenského charakteru (veteránov vojny).

Po založení Spolku vojenských veteránov v Bratislave uskutočnilo sa v roku 1876 aj zakladajúce zhromaždenie Spolku vojenských veteránov vo Svätom Jure. Spolok bol založený ako filiálka bratislavského spolku s názvom : 1.bratislavský spolok vojenských veteránov- filiálka Svätý Jur.

Vedenie spolku nikdy nerobilo rozdiely národnostné, cirkevné, či politické. Spolok poznal vojaka, brata a kamaráta. Prežil obdobie 1. aj 2.svetovej vojny, obdobie ČSR aj obdobie socializmu a pokračuje v činnosti doteraz.

 

 

Rodinné Centrum Svätý Jur - Občianske združenie

Dobrovoľnícka organizácia OZ Rodinné centrum vzniklo ako spontánna občianska iniciatíva v roku 2001 a zaregistrované ako občianske združenie bolo 15.8.2002.
 
Ako sa to všetko začalo?

Veľmi nám rodinám tu v našom milom mestečku chýbali príležitosti a podmienky na rozvoj a tvorivé trávenie spoločného času rodín, ktoré by obohacovalo deti i rodičov. Preto sme sa v novembri 2001 rozhodli zorganizovať si niečo zaujímavé svojpomocne. Pripravili sme týždenné tvorivé vianočné dielne, kde sa v skvelej atmosfére stretlo, spoznalo, čosi zaujímavé a pekné prežilo viac ako viac ako 200 malých i veľkých nášho mesta. Bolo nám spolu fajn a všetci zúčastnení nás povzbudzovali, aby sme v takýchto tvorivých aktivitách pre deti a celé rodinky pokračovali. Tak prišiel fašiangový karneval, pravidelné štvrtkové poobedné tvorivé dielne v bezplatne zapožičanej evanjelickej škôlke, kde sme maľovali, modelovali, spievali, tancovali, učili sa anglické pesničky a pripravovali vlastnú výstavku... Na jar sme s OZ Ateliér a s finančnou pomocou MsÚ a Nadácie Revia svojpomocne zmajstrovali detské ihrisko a takto Scheidlinova záhrada znova ožila prítomnosťou detí a ich rodín. Neskôr sme v prenajatých priestoroch od MsÚ v Starej škole pokračovali v tvorivých pravidelných stretnutiach rodín a začali i spoločné dopoludňajšie stretnutia mamičiek na materskej so svojimi ratolesťami. Mesto nemalo k dispozícii žiadne vhodné priestory na realizáciu našich aktivít, ale nakoniec nehostinné studené pivničné priestory starej školy vďaka pánovi farárovi Marekovi Krošlákovi vystriedala priestranná a teplá katolícka fara, kde sa od roku 2004 realizujú aktivity a stretnutia detí a ich rodičov. Od roku 2005 sa už v zrekonštruovanej herni v priestoroch Rímsko-katolíckeho farského úradu na Hornom Predmestí /Pod Horným kostolom – farským kostolom Sv. Juraja/ stretávajú malí, mladí i ich rodičia...

Touto cestou chceme i poďakovať všetkým ľuďom, spoluobyvateľom, susedom, priateľom a všetkým šikovným rodičom, ktorí doteraz akýmkoľvek spôsobom pomohli k tomu, aby sme mohli aktivity pre naše svätojurské rodinky spoločne pripravovať Tešíme sa na každého, kto chce tvorivým spôsobom pridať ruku k dielu a obohatiť tak o kúsok viac život detí a ich rodín v našom mestečku. Prečo? Pretože na rodine záleží.

Z našich aktivít:

■Kultúrne, sociálne a športové podujatia detí a ich rodín

■Svätomartinský svetelný sprievod – vždy na sviatok Sv. Martina svetelný sprievod so symbolickým Sv. Martinom na koni z námestia k farskému kostolu, kde prebieha sptretnutie detí s rytierom Martinom, sprievodné podujatia /od r.2002/

■Predvianočné a vianočné kultúrne a sociálne podujatia, sprievodný program počas Adventných dní mesta

■Predaj domácich špecialít rodín a výrobkov detí na Vianočných trhoch

■Kolednícky program  /so sprievodnými výchovno-vzdelávacími, sociálnymi a kultúrnymi aktivitkami / - od r. 2001, koledovanie  malých i veľkých koledníkov v svätojurských príbytkoch vždy na Štedrý deň, príprava počas adventného obdobia – kto má záujem zapojiť sa do našej skupiny koledníkov, alebo by ste chceli pozvať našich koledníkov do svojho príbytku, či k svojim blízkym, spokojne nás kontaktujte

■Rodinný karneval, karneval pre najmenších,

■Hodové aktivity – tvorivé workshopy pre deti,

■Tematické programy pre deti, cvičenie pre najmenších, Hudobná škola YAMAHA pre najmenších,  Šarkaniáda, Čistenie studničiek, Čistý Majáles

■MDD podujatia – Rozprávková záhrada, výlety, súťaže, detský ples

■Divadelné predstavenia detí /Múdre kozliatka, O troch prasiatkach,  Šípová Ruženka, Na kráľovskom dvore, Pomotané rozprávky, Ruženka a jej priatelia/

■Divadelné predstavenia profesionálnych umelcov

■Rytiersky turnaj pre deti– od r. 2003

■Tematické stretnutia v Herni  /stretávanie jednotlivých cieľových skupiniek – maminec, babinec, mladí speváci a divadelníci, skauti a pod./

■Výchovno-vzdelávacie podujatia /diskusie, prednášky/ Diskusné stretnutia napr. na tému Ako chceme vychovávať svoje deti...Ako sa tešiť z rodičovstva? Ale i témy aktuálneho spoločenského diania, a témy populárno-náučné.

 

Čo ešte ponúkame?

■Sociálne sprevádzanie, psychologické a sociálne poradenstvo

■Konzultačné služby pre rodičov, individuálne poradenstvo alebo

             Program pre efektívne rodičovstvo        

             Program Rozvoja rodičovských zručností

             Program PRIDE pre biologické rodiny, pre náhradných a profesionálnych rodičov

             Program včasnej intervencie pre rodiny v krízovej situácii     

■Kontaktné osoby OZ RC: Monika Miklošková  0911 781 770,

                                                Zuzana Nagyová     0908 884378,

 


Program Herne Rodinného centra pre rodičov s deťmi

Vždy v UTOROK 9-30hod. – 12.00hod

Aktuálny program herne nájdete v kalendári kultúrnych podujatí a medzi novinkami. Tešíme sa na Vaše nápady a záujem pridať sa a podeliť o svoje obdarenia.

 

 

Mozaika Svätý Jur

Gaštanová 1, 900 21 Svätý Jur,

Predseda: Tomáš Bachmayer

Email, telefón, web: mozaika@pobox.sk, 0903 900 475, http://www.mozaikasvatyjur.sk

Stručný popis činnosti:

Občianske združenie vzniklo v roku 2004. Cieľom je rozvoj a ochrana kresťanských duchovných hodnôt, ich budovanie a kultivovanie u jednotlivcov všetkých vekových kategórií obyvateľov v našom meste. V súčasnosti sa zameriavame predovšetkým na organizovanie voľno časových aktivít pre deti a tínedžerov. Naším cieľom je taktiež podpora verejnoprospešných aktivít so zámerom rozvoja mesta v spolupráci s ostatnými organizáciami. Všetky naše aktivity sú vykonávané formou dobrovoľnícke práce bez nároku na odmenu.

Organizujeme:

 • klubové stretnutia pre deti
 • pravidelné každotýždenné stretnutia pre tínedžerov
 • pravidelné každotýždenné športovanie v telocvični pre tínedžerov
 • víkendovky
 • letné tábory
 • výlety
 • športové podujatia

 

 

Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Svätý Jur  

http://mso-pezinok.webnode.sk/

Obvodná organizácia SRZ vo Svätom Jure je súčasťou Mestskej organizácie SRZ Pezinok, ktorá sa skladá z troch obvodných organizácií /Pezinok, Modra, Svätý Jur/. Členmi našej organizácie sú športoví rybári vo všetkých vekových kategóriách, ktorí sa zaujímajú nie len o úlovok a relax, ale aj o čistotu a zdravie životného prostredia a to hlavne v okolí rybárskych revírov. V katastri nášho mesta čistíme brehy Šúrskeho kanála a udržujeme štrkovisko v Panónskom lese vrátane prístupových ciest, pričom ročne odpracujeme 500-600 brigádnických hodín. Združujeme približne 1200 členov z toho 130 v našej obvodnej organizácií. Obhospodarujeme približne 11 rybárskych revírov /z toho 2 chovné/ v okrese Pezinok v výmerou cca 80 ha, ktoré každoročne zarybňujeme násadou 120-180 q. Naši členovia však majú možnosť loviť vo všetkých revírov SRZ na celom území Slovenska.

 

 

Poľovnícke združenie Podhradie

Poľovnícke združenie vzniklo v roku 1987. Poľovný revír patrí do srnčej oblasti so zaradením do III.akostej triedy. Skladá sa z pozemkov, ktorých vlastníkom alebo užívateľom je Mesto Svätý Jur, SPPF, PD a z pozemkov súkromných vlastníkov. Chov zveri je zameraný na srnčiu, bažantiu a zajačiu zver. Loví sa však aj kačica divá. V revíri je vidieť aj zver nepoľovnú, ktorá je chránená a vzácna.. V súčasnosti sa Poľovnícke združenie pokúša zvýšiť populáciu bažanta poľovného formou polodivokého chovu. Poľovnícke združenie je aktívne aj v kultúrno-spoločenskom dianí. Už tradične ponúka návštevníkom Svätojurských hodov vynikajúci guláš z diviny. V roku 2006 sa aktívne podieľalo na založení Svätohubertovských tradícií pod názvom „Slávnosť Svätého Huberta“. Už niekoľko rokov sa venuje práci s mládežou, keď založilo KMPP, ktorého členovia sú žiaci ZŠ. Zúčastňujú sa súťaží zameraných na prírodu a poľovníctvo.
Predseda: Michal Jurčík

Tajomník: Eva Hermanová
Poľovnícky hospodár: Ing. Kamil Pajer

Fotogaléria tu >>

 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

V priebehu pol storočia sa počet členov zo 130 znížil na 20 členov a členiek. I keď členská základňa starne a jej rady rednú, vo svojej činnosti presadzujeme demokratický a humánny odkaz národnostno-oslobodzovacieho boja v súlade s princípmi charty ľudských práv a Ústavy SR. Hrdo sa hlásime aj k odkazu predchádzajúcich zápasov za národnú slobodu, ktorú sme nedostali ako dar, ale získali sme ju svojim bojom a obeťami doma i v zahraničí. Súčasťou aktivít je aj spolupráca so štátnou správou a samosprávou mestečka pri organizovaní osláv štátnych sviatkov a pamätných dní odboja. Podieľame sa na údržbe a ochrane pamätníkov i hrobov bojovníkov za slobodu. V spolupráci s vedením mesta budeme dbať, aby sa dejiny boja za národné oslobodenie pravdivo vysvetľovali najmä v škole.

 

Cyklistický klub Svätý Jur

Prostredná 5, 900 21 Svätý Jur, http://www.cksvatyjur.sk/site/

Cyklistický klub bol založený v roku 2005. Má viac ako 33 členov – pretekárov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na cyklistických podujatiach na Slovensku aj v zahraničí. Medzi členky patrí aj Andrea Juhasová majsterska SR v MTB ako i cestej cyklistike a Zuzana Juhasová vicemajstersk. Najpočetnejšie je zastúpenie pretekárov cyklistického klubu Svätý Jur na horských cyklomaratónoch, kde pravidelne dosahujú popredné umiestnenia v rôznych vekových kategóriách. Okrem prípravy a účasti na športových podujatiach členovia klubu organizujú športové podujatia pre širokú cyklistickú verejnosť:

 • Specialized Svätojurský MTB maratón
 • Svätojurský blesk – cyklistické preteky do vrchu
 • Svätojurský drak – cykloturistická nesúťažná akcia

Predseda: Ing. Juraj Hupka

 

Spolok priateľov psov Svätý Jur

 
Názov: Spolok priatelov psov Svaty Jur
Nájdete nás:
Smerom z Bratislavy: Na prvej križovatke doľava, doľava za pumpou Shell 300m nájdete cvičisko
Smerom z Pezinka: Pri vychádzaní zo Svätého Jura odbočíte na poslednej križovatke doprava. Doľava za pumpu Shell 300m nájdete cvičisko
GPS súradnice:  N 48.24100, E 017.20321 
E-mail: psickari@wbl.sk
web stranka: www.psickari.wbl.sk

Združenie je nástupníckou organizáciou zaniknutého Klubu športovej kynológie Svätý Jur. Cieľom je zabezpečovať rozvoj v oblasti chovu, výcviku a športovej činnosti so všetkými plemenami psov. Cieľom je taktiež rozvíjanie priateľských vzťahov, spoločenských aktivít a ušľachtilé trávenie voľného času v prírode. K dosahovaniu týchto cieľov združenie prispieva osvetovou a informačnou činnosťou o živote psov a vzťahu medzi ľuďmi a psami.

 

Stolnotenisový oddiel Svätý Jur

Stolnotenisový oddiel Svätý Jur, je registrovaný na Ministerstve vnútra ako občianske združenie. Členovia prípravného výboru sú Alfréd Hassel, Ing.Marta Pálová, Jozef Beladič. Splnomocneným a oprávneným konať za výbor bol zvolený Alfréd Hassel. Stolnotenisový oddiel má 28 členov a 12 žiakov, o ktorých sa stará ako tréner Alfréd Hassel. Oddiel sídli na Kollárovej ulici č. 2, Svätý Jur. V dlhodobých súťažiach máme prihlásených štyri družstvá mužov. V druhej lige máme mužov A, v tretej lige mužov B, v štvrtej lige mužov C a v šiestej lige mužov D. Žiaci našej školy absolvujú celú zimu o majstra školy, ktorá je vyhodnotená až v máji budúceho roka, ďalej usporiadame turnaj Memoriál učiteľa Rudolfa Vidu a ďalšie priateľské západy. Každý rok usporiadame Štefanský turnaj pre neregistrovaných občanov. Pre našich seniorov usporiadavame priateľské zápasy .

 


Klub GHK Svätý Jur

ul. Mierová p. Paveleková

V klube, ktorý je registrovaný na MV SR sú združené ženy , dorast a deti, ktoré majú radi šport už od útleho veku. GHK je druhým najväčším športovým klubom v meste.

Zameriavame sa hlavne na organizovanie športových akcií:

 • Behy, vychádzky,
 • Pravidelné cvičenia 2x za týždeň pri hudbe – aerobik v školskej telocvični, za ktorú platíme prenájom
 • Pravidelné zdravotné cvičenie seniorov
 • Pravidelné loptové hry pre ženy i občanov mesta
 • Volejbalový turnaj v telocvični i v prírode
 • Dni športu
 • Športové hry detí na futbalovom štadióne
 • Akcia „ Na kolesách proti rakovine“ spoločne s Klubom žien a Cyklistickým klubom
 • Taktiež sa zúčastňujeme na turistických vychádzkach skupiny „Rýchle šípy“.

Svojou aktivitou a akciami propagujeme športové aktivity prístupné pre všetky vekové kategórie.

Snažíme sa do cvičenia zapojiť čím viac občanov, aby sa cvičenie stalo pravidlom, aby sme si utužovali zdravie, formovali postavu, aby mládež neprepadla drogám a radšej sa stretávala v telocvični pri cvičení.

Najväčšia telocvičňa je príroda, v ktorej sa cítime uvoľnene a zdravo.

Spolupracujeme i s inými spoločenskými organizáciami v našom meste a zúčastňujeme sa na ich akciách.

 


Klub žien Svätý Jur

Felcánová ul.,

V klube sú združené ženy od 18 -90 rokov v celkovom počte 250 členiek. Klub je registrovaný na MV SR v Bratislave.

Každoročne je spracovaný plán činnosti na celý rok, ktorý sa dopĺňa podľa záujmu a želania členiek a občanov, ktorí sa na akciách zúčastňujú. Svojou aktivitou a akciami suplujeme kultúru v našom meste.

Zameriavame sa na organizovanie akcií pre deti, mladé rodiny a hlavne ženy. Spolupracujeme so všetkými spoločenskými organizáciami, ktoré chcú s nami spolupracovať. Spolupracujeme so ZŠ, ZUŠ a všetkými materskými školami v meste.

Pravidelne organizujeme:

 • Zdobenie mája na námestí
 • Deň matiek
 • Športové hry detí
 • Akciu „Kolesami proti rakovine“ spoločne s CK Svätý Jur a GHK
 • posedenie k Mesiacu úcty k starším
 • Halloven pre deti i dospelých
 • Katarínsku zábavu
 • Mikuláša v uliciach mesta pre deti
 • Zdravotné cvičenia pre ženy staršieho veku

Ďalej organizujeme:

 • Poznávacie a nákupné zájazdy do Poľska, Maďarska, Česka
 • Zájazd pre deti
 • Kúpanie v termálnej vode
 • Spoluorganizujeme vychádzky so skupinou „Rýchle šípy“

Navštevujeme divadlá a koncerty v Bratislave a okolí.

Na našich akciách sa zúčastňujú členky klubu i občania mesta. Členky klubu sa zúčastňujú na akciách poriadaných inými spoločenskými organizáciami v našom meste.

 


Svätojurská dychovkaRC Šport Model Klub

Názov spolku: RC Šport Model Klub
Adresa - Kontakt: Kollárova 17, 900 21 Svätý Jur
Email, web stránka : rcsportmodel@gmail.com  ;  www.dirtracing.sk
Stručný popis činností: 
 

RC Šport Model Klub je občianske združenie nadšencov rádiom ovládaných modelov áut. Cieľom združenia je rozvíjanie aktivít v oblasti modelárstva v amatérskej tak i v športovej činnosti. Chce prispieť k netradičnej aktivite v meste Svätý Jur a to vyvíjaním činnosti v oblasti športového modelárstva, vytvorenie tradície organizovania stretnutí nadšencov a ľudí rôznej vekovej kategórie, so zameraním pozornosti hlavne na mládež, s cieľom ukázať možnosť zaujímavého využitia voľného času v prírode. Táto činnosť taktiež prispieva k rozvoju odborných zručností a znalostí v oblasti modelárstva, jemnej elektrotechniky.

Mesto Svätý Jur na základe súhlasu poslancov mestského zastupiteľstva poskytlo formou prenájmu združeniu pozemok na vybudovanie trate pre priaznivcov modelárstva z mesta Svätý Jur a blízkeho a ďalekého okolia. V spolupráci s mestom a sponzormi sa snažíme rozvíjať a skvalitňovať vo Svätom Jure terénnu dráhu pre závody rádiom ovládaných modelov áut. Dráha disponuje dĺžkou cez 280m, technickými úsekmi s rôznymi stupňami obtiažnosti, prehľadným vytýčením trate po celej dĺžke a depom s nájazdom.

Našou ambíciou je rozšíriť rady auto-modelárov, podarilo sa nám zaradiť dráhu do seriálu majstrovstiev Slovenskej republiky a usporiadať medzinárodný česko-slovenský pretek v spaľovacom a elektrickom pohone v mierke 1:8.

 Pri trati je umiestnená tribúna, vysoká približne 2,5 m, určená pre pretekárov, aby mohli pohodlne sledovať model po celej dĺžke trate.

Postupne sa budeme snažiť vybudovať areál, v ktorom budú môcť modelári ukazovať šikovnosť svojich rúk a krásu svojich modelov.

Klbové dni pre jazdcov a divákov sú každú nedeľu. Bližšie informácie o klube, členstve v klube, jazdení a klubových dňoch môžu záujemci zistiť na webovej stránke : www.dirtracing.sk

Fotogaléria:

www.dirtracing.sk   

 


Občianske združenie klub Basketbalistov Svätý Jur

Skratka : KB Svätý Jur

M. Kukučína 1

900 21, Svätý Jur

Zodpovedná osoba: Jakub Wlachovský

ICO: 421 820 093

DIC: 202 313 9426

Zameranie: športová a technická činnosť so zameraním na basketbal a turistiku

kontakt:

wlacho@gmail.com

 


Občianske združenie Academia Istropolitana Nova (AI NOVA)

Adresa: Prostredná ulica č.47/A, Svätý Jur

Kontakt: ainova@ainova.sk, 02/4497 04 51-53, www.ainova.sk

Vedenie: Mgr.Marta Jedneková M.A., Mgr. Lucia Gembešová

 

AINova je nezávislá mimovládna organizácia celoživotného vzdelávania založená v roku 1996. Zameriava sa na oblasti: ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva, európske štúdiá, verejná politika, pripravuje školenia a konzultácie.

 

V polupráci s mestom Svätý Jur AINova prevádzkuje Informačné centrum, ktorého cieľom je propagácia kultúrnych a prírodných hodnôt mesta Svätý Jur a Malokarpatského regiónu.


 

Informačné turistické centrum

-

Poskytuje informácie o :

- kultúrnych a prírodných hodnotách regiónu
- možnostiach rekreácie a turistických možnostiach
- podujatiach v regióne

 • počítače s pripojením na internet pre verejnosť
 • tlač, skenovanie a kopírovanie
 • prezentačné a propagačné materiály
 • knižné publikácie a výrobky miestnych tvorcov
 • odborné školenia
 • priestory pre spoločenské a kultúrne podujatia
 • priestory pre aktivity miestnych spolkov a občianskych združení
 • ponúka miestnym podnikateľom možnosť zviditeľniť svoju firmu, či priamo prezentovať svoje výrobky a služby
 • organizuje podujatia

 

Otváracie hodiny :

Utorok-piatok: 15:00-19:00

Sobota: 10:00-15:00

Nedeľa, pondelok: zatvorené

 

Adresa: Informačné centrum, Prostredná 64, Svätý Jur

Kontakt: itc@ainova.sk