Mesto Svätý Jur

Dochádzka poslancov na rokovania MsZ

Dochádzka poslancov na rokovanie v roku 2020

dochádzka 2020 tu

Dochádzka poslancov na rokovanie v roku 2019

dochádzka 2019 tu

 

Dochádzka poslancov na rokovanie v roku 2018

dochádzka 2018 tu

 

Dochádzka poslancov na rokovanie v roku 2017

dochádzka 2017 tu

 
Dochádzka poslancov na rokovanie v roku 2016

dochádzka 2016 tu

 

Dochádzka poslancov na rokovanie v roku 2015

dochádzka 2015 tu

 

Dochádzka poslancov na rokovanie v roku 2014

dochádzka za rok 2014


Dochádzka poslancov na rokovania v roku 2013

dochádzka

Dochádzka poslancov na rokovania v roku 2012  

dochádzka