Mesto Svätý Jur

Mestské zastupiteľstvo

   

  1)      Mgr. Martin Achberger

  2)      Ing. Peter Dočolomanský CSc.

  3)      Prof. ThDr. Július Filo

  4)      Marián Fraňo

  5)      Michal Gabura

  6)      Prof. PhDr. František Gahér CSc.

  7)      Marián Grančič

  8)      JUDr. Ján Gróf

  9)      MUDr. Štefan Horváth

  10)  Ing. Bohumil Pajer

  11)  Mgr. Michal Zeliska

   

  Prvé rokovanie Mestského zastupiteľstva sa konalo  4. 12. 2018, kde primátor mesta a poslanci zložili a podpísali SĽUB

   

  Primátor mesta Svätý Jur menoval zástupcu primátora Ing. Peter Dočolomanský PhD.

  V súlade s § 25 /7/ Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu, že primátor mesta Ing. Šimon Gabura určil mesačnú odmenu zástupcovi primátora vo výčke 500 € brutto.