Mesto Svätý Jur

Primátor

Je štatutárnym zástupcom mesta, jeho najvyšším výkonným a správnym orgánom.

 

Primátor mesta zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, podpisuje ich uznesenia, vykonáva mestskú správu, zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám a rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému zastupiteľstvu.

 

Primátorm Mesta Svätý Jur je Ing. Šimon Gabura


email: primator@svatyjur.sk

tel.: 0907 149 875

IMG_8250orez