Mesto Svätý Jur

Publikácia - Zo starších dejín Svätého Jura

Predajná cena 5,- EUR/ks
Predajné miesta:
Mestský úrad Svätý Jur, Prostredná 29
Informačné turistické centrum, Horné Predmestie 64
Malokarpatské múzeum v Pezinku