Mesto Svätý Jur

Správne konania - životné prostredie

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

 Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Správne konania 2020:

 

Číslo konania

 

Dátum začatia konania

 

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

 

Predmet konania

 400/250/2020 10.01.2020 15.01.2020

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 1500 m2 vinič, šípky, na pozemku p.č. 1159/6 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: zarastená vinica v dezolátnom stave, vinič je starý a neplodý

4168/483/2020 24.02.2020 26.02.2020

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 1 ks vŕba s obvodom 350 cm a 1 ks čerešňa s obvodom 190 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou

na pozemku p.č. 4776/15 v  k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: Vŕba ohrozuje stavby, sú narušené korene. Čerešňa ohrozuje elektrické vedenie.

4383/527/2020 26.02.2020 04.03.2020

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 1 ks krovitej dreviny s obvodom kmeňa cca 20-30 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou

na pozemku p.č. 5045/2 v  k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: vyčistenie pozemku od náletovej dreviny, ktorá leží na hranici so susedným pozemkom

4906/568/2020 04.03.2020 09.03.2020

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

počet drevín: 1 ks orech s obvodom kmeňa 150 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou

na pozemku p.č. 5071/26  v  k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: starý, chorý strom, bezprostredne ohrozuje majetok a osoby, konáre presahujúce na vedľajšiu komunikáciu, v prípade silného

vetra hrozí vyvrátenie na parkujúce autá vedľajšieho bytového domu, konáre pri siných vetroch sa olamujú


Správne konania 2019:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

 1027/229/2019 21.01.2019 23.01.2019 7 dní 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

žiadateľ: Ing. Jana Struhárová, počet drevín: 1 ks

 1168/252/2019 22.01.2019 24.01.2019 7 dní 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

žiadateľ: Radovan Berdák, počet drevín: 3 ks

 3879/409/2019 18.02.2019 19.02.2019 7 dní 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

žiadateľ: Katarína Šándorová, počet drevín: 1 ks 

 3774/410/2019 13.02.2019 19.02.2019 7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

žiadateľ: Ján Janeček, počet drevín: 1 ks 

 4068/451/2019 25.02.2019 26.02.2019 7 dní 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

žiadateľ: Mesto Pezinok, počet drevín: 15 ks stromov

 4282/512/2019 06.03.2019 11.03.2019 7 dní 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

žiadateľ: Matej Čičo, počet drevín: 2 ks 

 4513/597/2019 15.03.2019 18.03.2019 7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

žiadateľ: Ing. Juraj Valent, vinič: 6 335 m2náletové dreviny: 24 m2 

 4531/598/2019 18.03.2019 20.03.2019 7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

žiadateľ: Michal Kosorín, náletové dreviny: 2 451 m2 

 5982/599/2019 18.03.2019 20.03.2019 7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

žiadateľ: Viktória Noskovičová, počet drevín: 2

 7395/617/2019 22.03.2019 22.03.2019 7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

žiadateľ: Emília Kotlebová, počet drevín: 1

 11613/1279/2019 26.06.2019 15.07.2019 7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

žiadateľ: Mesto Pezinok

počet drevín: 2 ks + živý plot

 10470/1235/2019 06.08.2019 06.08.2019 7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

žiadateľ: Edita Kováčová,   

počet drevín: 1 ks

 11614/1280/2019 07.08.2019 07.08.2019 7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

žiadateľ: Dana Vavrincová,   

počet drevín: 1 ks

 12921/1543/2019 04.09.2019 09.09.2019 7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

žiadateľ: JUDr. Lýdia Klimentová, 

počet drevín: 1 ks

 13364/1621/2019 16.09.2019 20.09.2019 7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. o chrane prírody a krajiny,

žiadateľ: Ing. Ľudovít Gyurász,

počet drevín: 5 ks

 13365/1622/2019 16.09.2019 20.09.2019 7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. o chrane prírody a krajiny,

žiadateľ: Ing. Milan Plevák,

počet drevín: 3 ks

 13482/1658/2019 17.09.2019 23.09.2019 7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. o chrane prírody a krajiny,

žiadateľ: Mesto Pezinok

počet drevín: 44 ks

 13483/1659/2019 17.09.2019 23.09.2019

7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. o chrane prírody a krajiny,

žiadateľ: Mesto Pezinok

počet drevín: 23 ks

 14122/1750/2019 25.09.2019 17.10.2019 7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. o chrane prírody a krajiny,

žiadateľ: Šmahovská Renáta, počet drevín: 2 ks strieborné jedle, obvod 130 cm

dôvod: poškodennie podzemných rozvodov, budúca prestavba domu

 14123/1751/2019 16.10.2019 17.10.2019 7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. o chrane prírody a krajiny,

žiadateľ: Hupková Emília, počet drevín: 1 ks smrek, obvod 190 cm

dôvod: ohrozuje susedov dom, cestu, vedenie

 14331/1807/2019 23.10.2019 25.10.2019 7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. o chrane prírody a krajiny,

žiadateľ: XENIK,s.r.o., počet drevín: 3500 m2

dôvod: vyčistenie pozemku od náletových drevín

 14689/1898/2019 28.10.2019 08.11.2019 7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. o chrane prírody a krajiny,

žiadateľ: Ing.Štefan Rafanides, počet drevín: 1 ks čerešňa 80 cm, 3 ks orech 75 cm

dôvod: vyčistenie pozemku a následne nová výsadba

 15076/1972/2019 21.11.2019 21.11.2019 7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. o chrane prírody a krajiny,

žiadateľ: Ing. Agnesa Tomanová, počet drevín: 1 ks jedľa 100 cm

dôvod: posadená blízko domu

15412/2173/2019 04.12.2019 09.12.2019

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. o chrane prírody a krajiny,

počet drevín: 1 ks duglaska, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou: 83 cm, na pozemku p.č. 434/40 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: strom rastie pri múre s parcelou v susedstve, kde ohrozuje strešnú krytinu a korene tlačia na múr budovy

 15626/2082/2019 11.12.2019 16.12.2019

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. o chrane prírody a krajiny,

počet drevín: 1 ks smrek, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou: 82 cm, na pozemku p.č. 275/7 k.ú. Svätý Jur

dôvod výrubu: suchý strom rastie v predzáhradke, pred 5 rokmi bol spílený na polovičnú dĺžku, pretože zasahoval do elektrického vedenia.

Potom začal uschýnať

 15728/2100/2019 12.12.2019 18.12.2019

5 pracovných

dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. o chrane prírody a krajiny,

rozloha krov: cca 1800 m2 ostružina černicová, ruža šípová, baza čierna,

počet drevín: 20 ks obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou do 120 cm,

na pozemku: p.č. 611, 612/1 a 2, 613/1 a 6, 614, 616/1 a 2, k.ú. Svätý Jur, lokalita: Pezinské záhumenice

dôvod výrubu: sprístupnenie pozemku, realizácia rekultivácie záhrad, prebierka a preriedenie náletového porastu

s dôrazom na zachovanie silných a zdravých jedincov v zmysle ich protieróznej funkcie


Správne konania 2018:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

1800/402/2018 29.01.2018 31.1.2018 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Vladimír Sihelník, počet drevín: 11ks
1149/380/2018 24.01.2018 29.01.2018 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ingeborg Froncová, počet drevín: 1ks
3227/448/2018 07.02.2018 08.02.2018 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Matej Čičo, počet drevín: 1ks
4563/597/2018 26.2.2018 1.3.2018 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mesto Pezinok, počet drevín: 20ks stromov a 5m2 kríkov.
4837/636/2018 7.3.2018 9.3.2018 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Miroslav Noskovič, počet drevín: 2ks
5015/659/2018 12.3.2018 14.3.2018 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Karel Nečas, počet drevín: 1ks
5566/775/2018 28.3.2018 3.4.2018 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Radoslav Chudý, počet drevín: 3ks
5592/776/2018 28.3.2018 3.4.2018 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Peter Viktor, počet drevín: 2ks
10464/1053/2018 18.05.2018 22.05.2018 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Mária Mularčíková, počet drevín: 1ks
10571/1095/2018 23.5.2018 25.5.2018 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., počet drevín: 27ks stromov, 720m2 kríkov
11269/1238/2018 14.06.2018 18.06.2018 7 pracovných dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Roman Š., počet drevín: 1ks.
13382/1577/2018 27.8.2018 28.8.2018 7 pracovných dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mesto Pezinok, počet drevín: 6 stromov.
13432/1608/2018 31.8.2018 4.9.2018 7 pracovných dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mesto Pezinok, počet drevín: 37ks stromov, 97m2 kríkov.
13981/1726/2018 24.9.2018 26.9.2018 7 pracovných dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Autobazár UNI s.r.o., počet drevín: 7ks stromov.
14111/1777/2018 27.9.2018 4.10.2018 7 pracovných dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mesto Pezinok
14410/1857/2018 8.10.2018 18.10.2018 7 pracovných dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Miloš Praženka, počet drevín: 7ks stromov.
14488/183782018 10.10.2018 18.10.2018 7 pracovných dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Antónia Studená., počet drevín: 1ks 
14724/1858/2018 15.10.2018 18.10.2018 7 pracovných dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: RNDr.Martin Žitňan, počet drevín: 1ks.
14735/1859/2018 16.10.2018 18.10.2018 7 pracovných dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Jana Novotná, počet drevín: 4ks stromov.
14746/1860/2018 17.10.2018 18.10.2018 7 pracovných dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Vladimír Wagner, počet drevín: 1ks.
15163/1937/2018 7.11.2018 12.11.2018 5 pracovných dní
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Agneša Tomanová, počet drevín: 1ks.

15553/2052/2018 26.11.2018 03.12.2018 5 pracovných dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mesto Pezinok, 3 ks,+ 73 m2.

15997/2129/2018 17.12.2018 18.12.2018 5pracovných dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mária Reingráberová, počet drevín:1 ks. 


XX">

 

Správne konania 2017:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

383/282/2017 16.01.2017 18.01.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Vladimír Grančič, Svätý Jur
883/437/2017 25.1.2017 30.1.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: MUDr. Miroslav Luknár, Chorvátsky Grob
1000/439/2017 27.1.2017 30.1.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Martina Stompfová, Svätý Jur
3766/800/2017 24.2.2017 27.2.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Anna Volfová, Svätý Jur
3950/820/2017 27.2.2017 1.3.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Gizela Gáliková, Svätý Jur
4034/850/2017 1.3.2017 3.3.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: MUDr. ˇStefan Horváth, Svätý Jur
4063/1004/2017 24.3.2017 24.03.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Iveta Kunová, Svätý Jur
4953/1005/2017 16.3.2017 20.3.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Ján Stančík, Svätý Jur
5118/1006/2017 22.3.2017 23.3.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Rudolf Jirák, Svätý Jur
5160/1027/2017 24.3.2017 27.3.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mária Mosná, Svätý Jur
5557/1088/2017 05.04.2017 06.04.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Kriššák Andrej, Svätý Jur
9754/1269/2017 10.05.2017 12.05.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mesto Pezinok
11086/1438/2017 05.06.2017 07.06.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing.Karel Holásek
11408/1512/2017 19.06.2017 21.06.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Karol Kutlík, Bratislava
11891/1630/2017 11.07.2017 12.07.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Katarína Breyerová, Svätý Jur
12844/1826/2017 15.08.2017 18.08.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mesto Pezinok
13603/2036/2017 20.09.2017 02.10.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Matúš Cepka
14330/2181/2017 11.10.2017 19.10.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ivana Lisá
15212/2344/2017 08.11.2017 13.11.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Erika Hanzlíková
15279/2342/2017 10.11.2017 14.11.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: KOBERA NAD,s.r.o.
15393/2350/2017 14.11.2017 16.11.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Juraj Oravec
15613/2404/2017 22.11.2017 27.11.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Zdenka Póšová
15737/2429/2017 28.11.2017 30.11.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Peter Grohoľ
16273/2540/2017 20.12.2017 21.12.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mesto Pezinok
16274/2541/2017 20.12.2017 21.12.2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mesto Pezinok

 

Správne konania 2016:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

317/186/2016 15.01.2016 18.01.2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Kintner Pavol

543/223/2016

26.1.2016

27.1.2016

7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Kolník Mário

795/333/2016 8.2.2016 9.2.2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Siarska Mária
3517/477/2016 3.3.2016 3.3.2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Badinský Štefan
3509/461/2016 3.3.2016 4.3.2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Združenie obcí JURAVA
3511/243/2016 03.03.2016 04.03.2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Obec Chorvátsky Grob
3516/521/2016 2.3.2016 04.03.2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Patrik Volf, Martina Volfová
4043/538/2016 15.03.2016 15.03.2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Šimon Gabura
5163/616/2016 31.03.2016 01.04.2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mesto Pezinok
7631/808 /2016 29.4.2016 3.5.2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Stanislava Čemeričková
11106/1341/2016 31.7.2016 5.8.2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Jana Fialová
11635/1398/2016 5.9.2016 7.9.2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: KOBERA NAD, s.r.o.
12006/1520/2016 23.9.2016 26.9.2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ludovit Hajdu
12185/1543/2016 26.9.2016 26.9.2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mesto Pezinok
12197/1544/2016 27.9.2016 28.9.2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Michal Koreň
13209/1677/2016 18.10.2016 20.10.2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mgr. Richard Rischer
13184/1663/2016 18.10.2016 20.10.2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Lenka Achbergerová
13949/1824/2016 14.11.2016 14.11.2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Jana Zigová
13951/1837/2016 14.11.2016 15.11.2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mesto Pezinok
14056/1881/2016 18.11.2016 18.11.2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Vladimír Pažitný
14103/1880/2016 23.11.2016 24.11.2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Bedřich Veselý
14455/1971/2016 12.12.2016 14.12.2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Dana Belániková

 

 

 

 

 

 

Správne konania 2012-2015:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

1518/620/2012

12.03.2012

13.03.2012

7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Kusá Viktória

 7865/2096/2012

 22.11.2012

 22.11.2012

 7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Anton Grančič

341/2013

21.01.2013

21.01.2013

7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: ŠK Svätý Jur

690/2013

05.02.2013

07.02.2013

7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ:  František Čech

802/2013

07.02.2013

07.02.2013

7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ:  Šimon Gabura

3640/2013

06.03.2013

07.03.2013

7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ:  Elena Slemenská

3766/2013

12.03.2013

15.03.2013

7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ:  František Čech

2013

15.03.2013

15.03.2013

7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ:  Mesto Svätý Jur

10778/2013

19.06.2013

21.06.2013

7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ:  vlastníci bytov, Pri štadióne 29 a 31

12320/2013

09.09.1013

16.09.2013

7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ:  Ľudovít Hajdu

13939/2013

21.10.2013

23.10.2013

7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ:  Silvia Lančaričová

14004/2013

23.10.2013

23.10.2013

7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ:  Petra Košíková

14244/2013       30.10.2013         05.11.2013      7 dní             Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Eva Pecharová

 

14892/2013       19.11.2013         19.11.2013      7 dní              Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ladislav Tomšík

 

 

15060/2013       26.11.2013         29.11.2013      7 dní              Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mária Routilová

 

15430/2013       16.12.2013         16.12.2013      7 dní              Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Štefan Malinovský

 

534/2014       11.03.2014         11.03.2014      7 dní              Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ:  Mesto Svätý Jur

 

10235/2014       05.06.2014         10.06.2014      7 dní              Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: JUDr. Ingrid Slimáková

 

12477/2014       29.09.2014         02.10.2014       7 dní            Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Ján Kročka

 

12519/2014       01.10.2014         02.10.2014       7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Veronika Rabárová

 

12813/2014       14.10.2014         14.10.2014       7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Kamil Cibulka, Mária Cibulková

 

13294/2014       20.10.2014         20.10.2014       7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mariana Beladičová

 

13917/2014       24.11.2014        24.11.2014       7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Peter Chrappa

 

14329/2014       03.12.2014        03.12.2014       7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Pavol Krištúfek

14330/2014       03.12.2014        03.12.2014       7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Pavol Krištúfek

 

14483/2014       10.12.2014       12.12.2014        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Viera Vrabčeková

 

570/2015            27.01.2015        30.01.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Karel Nečas

 

770/2015            06.02.2015        09.02.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ján Číko

 

819/2015            09.02.2015        11.02.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mesto Pezinok

 

1013/2015          18.02.2015        19.02.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Martinák, s.r.o.

 

1357/2015          02.03.2015        04.03.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Bohumil Pajer, ml.

 

1348/2015          02.03.2015        04.03.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Peter Lehocký

 

2045/2015          06.03.2015        09.03.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mária Ivčičová

 

2090/2015          09.03.2015        11.03.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Oľga Grančičová

 

2847/2015          16.03.2015        17.03.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Antónia Hollanová

 

2971/2015          17.03.2015        17.03.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: MUDr. Štefan Horváth, ml.

 

2998/2015          18.03.2015        18.03.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Beáta Bordáčová

 

10780/2015        24.06.2015        25.06.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Ivan Wagner s manželkou

 

11567/2015         29.07.2015        31.07.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mgr. Jozef Blaha

 

12427/2015         09.09.2015        11.09.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Peter Kubáň

 

12827/2015         29.09.2015        01.10.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Marián Baláž

 

12929/2015         02.10.2015        05.10.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: JUDr. Jozef Mesároš

 

12933/2015         02.10.2015        05.10.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Edita Hudečková

 

12910/2015         02.10.2015        05.10.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Obec Chorvátsky Grob

 

14130/2015         19.10.2015        20.10.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Karol Ševela

 

14152/2015         20.10.2015        22.10.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mario Kolník

 

14181/2015         21.10.2015        22.10.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Martin Kudrnáč

 

14194/2015         21.10.2015        22.10.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Jozef Jančura

 

14268/2015         23.10.2015        26.10.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Pavol Póša

 

 14270/2015        23.10.2015        26.10.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mgr. Helena Poláková, Phd.

 

14950/2015        23.11.2015        24.11.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Helena Achbergerová

 

14922/2015        23.11.2015        24.11.2015        14 dní           Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Svätý Jur 2015/2024" Do dokumentu je možné nahladnuť do 8.12.2015 na Referáte životného prostredia MsÚ v úradných hodinách.

 

15168/2015        3.12.2015        4.12.2015        7 dní           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Národná diaľničná spoločnosť