Mesto Svätý Jur

Úradné hodiny

Stránkové dni a  hodiny sú stanovené nasledovne:

 

Primátor mesta:          Ing. Šimon Gabura

Prednosta MsÚ:          Ing. Mariana Fiamová

Sekretariát:                  Mgr. Martina Khardani

 

Úradné hodiny

Pokladňa, miestne dane a poplatky, matričný úrad, ohlasovňa pobytu, overovanie, referát cintorínov
 • Pondelok:             7:30 - 12:00,        13:00 – 16:00
 • Utorok :                 7:30 – 12:00,       13:00 – 15:30
 • Streda:                  8:00 - 12:00,        13:00 - 17:30
 • Štvrtok:                  NESTRÁNKOVÝ DEŇ
 • Piatok :                  7:30 – 12:00

 

Ref. životného prostredia, ref. stavebného odd., ref. cestného hospodárstva, ref. bytov, kultúry a služieb, Sociálne odd.,:
 • Pondelok:             7:30 - 12:00,        13:00 – 16:00
 • Streda:                  8:00 - 12:00,        13:00 - 17:30
 • Piatok :                  7:30 – 12:00

 

Stavebný úrad,:
 • Pondelok:             7:30 - 12:00,        13:00 – 16:00
 • Streda:                  8:00 - 12:00,        13:00 - 17:30

 

Podateľňa
 • Pondelok:             7:30 - 12:00,        13:00 – 16:00
 • Utorok :                 7:30 – 12:00,       13:00 – 15:30
 • Streda:                  8:00 - 12:00,        13:00 - 17:30
 • Piatok :                  7:30 – 12:00
Hlavný kontrolór:
 • Streda:                  14:00 - 16:00