Mesto Svätý Jur

Voľby do EP 2019

Voľby do Európskeho parlamentu/Elections to the European Parliament 

 

http://www.minv.sk/?volby-ep

 

Informácie pre voliča

Information for the voters 

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie môžete zasielať na email: msu@svatyjur.sk

 

Určenie volebných miestností a okrskov:

Volebný okrsok č. 1 – Informačné turistické centrum

Volebný okrsok č. 2 – Vinohradnícky dom

Volebný okrsok č. 3 – Základná škola

Volebný okrsok č. 4 – Základná škola

Volebný okrsok č. 5 – základná škola

TU aj so zoznamom ulíc

 

Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu môžete zasielať na email: msu@svatyjur.sk

 

určenie plôch na vylepovanie plagátov tu: