Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

30.08.2019
Nové číslo účtu ŠKOLSKEJ JEDALNE

Mesto Svätý Jur oznamuje rodičom nové číslo bankového účtu pre školskú jedáleň

 

SK58 0200 0000 0041 6729 8353

 

Prosíme rodičov, aby všetky platby za STRAVU poukazovai už na nové číslo účtu.

 

ĎAKUJEME