Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

12.02.2020

Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia) , ktorí prevádzkujú MZZO:

sú povinní každoročne do 15. februára oznámiť mestu údaje potrebné pre výpočet výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia (§ 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia).

Táto povinnosť sa netýka rodinných domov.

Príslušné tlačivo  si môžu prevádzkovatelia MZZO stiahnuť na stránke mesta Svätý Jur:

12.02.2020

 

Hľadáme birgádnika/ brigádničku do Vinotéky

Miesto : Svätý jur, Vinotéka Vinárstva BOGNÁR

Pracovný čas: 16,00 - 22,00 (podľa dohody)

informucie: 0902 65 10 65, bognar@vinobognar.sk

10.02.2020

Mozaika číta:

Malý vlk s veľkým srdcom

15.2.2020 o 15,30

Prostredná 47A, Sv. Jur

Maly_vlk_letak_02

10.02.2020
Riaditeľstvo ZŠ vo Svätom Jure oznamuje, že 15. a 16. apríla 2020 v čase od 14.oo do 17.oo hod. sa v budove ZŠ uskutoční zápis detí do 1. ročníka ZŠ
 
  

Prosíme rodičov, aby na zápis priniesli svoj občiansky preukaz a kópiu rodného listu dieťaťa. Pri zápise je možnosť zakúpenia školských potrieb, ktoré bude dieťa v 1. roč. potrebovať( cca 33 €). Rodičia, ktorí požiadajú o odklad škol. dochádzky musia priniesť odporúčanie od detskej lekárky.

 

 

10.02.2020

Valentín v KRONE 

14.2. o 18,00 prehliadka Svätého Jura

14.2. - 16.2. Valentínske menu

valentin_print_01-page-001

07.02.2020

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 11. 2. 2020 (utorok) bude matrika, evidencia obyvateľstva a referát sociálnych vecí z technických príčin zatvorený.

 

Ďakujeme za pochopenie

03.02.2020

8.2.2020  od 11.00 do 18,00 hod Tradičná zabíjačka v KRONE

zabijacka_print_02-page-001

03.02.2020

OZ Miesto pre život a mesto Svätý Jur pozývajú všetky veselé deti na III. mestský karnevol

9.2.2020 o 15,00 hod

Vinárstvo Bognár, Prostredná 42

K2020

29.01.2020

Primátor mesta Ing. Šimon Gabura

 

Zvoláva rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  4. 2. 2020 (utorok) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

 

28.01.2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava rozhodol o uzatvorení  (zákaze vyučovania) Materskej školy Felcánová 7, 90021  Svätý Jur od  28.1.2020 do 31.1.2020 (vrátane)