Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Centrálna úradná elektronická tabuľa (CUET)

Oznámenie o strateg dokum.- ÚP obce Ch.Grob
SÚBOR

Oznámenie o strateg dokum.- ÚP obce Ch.Grob

29.11.2022
Oznámenie o strategickom dokumente- ÚP obce Chorvátsky Grob - OZN/ŽP/1650/2022-Som
Návrh-VZN č. ../2022 o chove, vedení a vedení psov
SÚBOR

Návrh-VZN č. ../2022 o chove, vedení a vedení psov

29.11.2022
Na základe protestu prokurátora bolo na Mestskom zastupiteľstve dňa 23.11.2022 prijaté uznesenie o tom, že MsZ...
Návrh - Príloha č.1 k VZN č. 3/2021
SÚBOR

Návrh - Príloha č.1 k VZN č. 3/2021

29.11.2022
Návrh zmeny sa týka upravenia frekvencie vývozu odpadu na 26x ročne.
Návrh VZN č.xxx/2022 o nakladani s KO a DSO
SÚBOR

Návrh VZN č.xxx/2022 o nakladani s KO a DSO

29.11.2022
Potreba zmeny VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom č. 4/2017 vyplynula s nasledovných...
Oznámenie o začatí konania o predlžení SP-Beňo
SÚBOR

Oznámenie o začatí konania o predlžení SP-Beňo

29.11.2022
Oznámenie o začatí konania o predlžení SP-Beňo- OZN/PR/1648/2022-Po
VZN č.7 - Zmeny a doplnky ÚP - Svätý Jur č.9/2021
SÚBOR

VZN č.7 - Zmeny a doplnky ÚP - Svätý Jur č.9/2021

25.11.2022
VZN č. 7/2022 - Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Svätý Jur č. 9/2021
Návrh rozpočtu mesta Svätý Jur 2023 -2025
SÚBOR

Návrh rozpočtu mesta Svätý Jur 2023 -2025

23.11.2022
Mesto Svätý Jur predkladá návrh rozpočtu pre obdobie 2023 - 2025
Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023
SÚBOR

Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023

16.11.2022
V zmysle zákona 369/1990 Zb. (Zákon o obecnom zriadení) Vám prílohe predkladám plán kontrolnej činnosti na obdobie...
Návrh VZN záväzná časť ÚP mesta Svätý Jur
SÚBOR

Návrh VZN záväzná časť ÚP mesta Svätý Jur

31.10.2022
Návrh všeobecného záväzného nariadenia č. ... /2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svätý Jur...
Návrh - VZN o výške prispevku v ŠaŠZ v Sv. Jure
SÚBOR

Návrh - VZN o výške prispevku v ŠaŠZ v Sv. Jure

21.09.2022
Návrh všeobecného záväzného nariadenia mesta Svätý Jur o výške príspevkov do školských a školských zariadeniach...
Navrh VZN o výške príspevku do ŠaŠZ vo Sv. Jure
SÚBOR

Navrh VZN o výške príspevku do ŠaŠZ vo Sv. Jure

21.09.2022
Návrh všeobecného záväzné nariadenia Mesta Svätý Jur o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených...
Záverečný účet mesta Svätý Jur a výr. správa 2021
SÚBOR

Záverečný účet mesta Svätý Jur a výr. správa 2021

13.06.2022
Zverejnenie záverečného účtu a výročnej správy mesta Svätý Jur 2021
Pozvánka -Mimoriadne rokovanie MsZ mesta Svätý Jur
SÚBOR

Pozvánka -Mimoriadne rokovanie MsZ mesta Svätý Jur

06.06.2022
Stavebné povolenie Chmelan
SÚBOR

Stavebné povolenie Chmelan

21.02.2022
Výst/10181/707/2019-Po Stavebné povolenie Chmelan