Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

15.12.2017

Advent2017

14.12.2017

Z dôvodu odstavenia dodávky elektrického prúdu na Hergottovej uilici dňa 15.12.2017 od 8, 00 do 12,30 nie je možná prevádzka na ambulanciiách VLD vo Sv. Jure.

MUDr Kriššák Andrej a MUDr Muchová Jana preto oznamuje ,že dňa 15.12.2017 sa na ich ambulanciách nebude ordinovať.V súrnych a život ohrozujúcich prípadoch je potrebné volať RZP,RLP na čísle telefónu -155-.

14.12.2017

Mesto Svätý Jur si Vás dodoľuje pozvať na Vianočný koncert speváckeho zboru TECHNIK dňa 15.12.2017 o 19,00 hod do Kostola svätého Juraja

 

Technik

12.12.2017

PF_18_JUR_2

11.12.2017

Západoslovenská distribučná a.s. informuje o plánovanej odstávke el.energie

15.12.2017 od 8,00 do 12,30  na uliciach : viac po kliknutí na nadpis

07.12.2017

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp.Zn.:  14982/406/2017/Fiam                                                          Vo Svätom Jure, dňa 29. 11. 2017

 

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  12. 12. 2017 (utorok) o 17,00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu, č.dv. 5

 

 

06.12.2017

mesto Svätý Jur

vyhlasuje konkurz na voľné pracovné miesto

 

Pracovná pozícia:

  • Učiteľ/ka materskej školy (pedagogická činnosť v súlade s § 13 písm. a) zákona č. 317/2009 Z.z. učiteľ pre predprimárne vzdelávanie) 

 

 

Celý text TU

06.12.2017

Mikulas_17

04.12.2017

 

Materská škola, Pezinská 1, Svätý Jur  sa zúčastnila V. ročníka výtvarnej súťaže ,, Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany,,

na tému :,,  Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som pomohol ja ,,

Dnes 1.12.2017 sme boli ocenení 1. Miestom medzi materskými školami v okrese Pezinok. Ocenená bola Leonie Miháliková z našej MŠ a výtvarnou prácou – záchranárska sanitka .

Jej  krásna práca postupuje do celoslovenského kola.

 

Zároveň mimoriadne ocenenie získal škôlkar MŠ Bratislavská Martinko Bednár za prácu : Rýchla pomoc 

IMG-20171201-WA0001

21.11.2017

O tom, že  Rozdávaním Radosť Rastie

 

sme sa presvedčili aj na 15. ročníku svätomartinskej slávnosti, ktorou si každoročne pripomíname posolstvo obľúbeného svätca – patróna našej arcidiecézy - sv. Martina, že všetko dobré, čo v živote urobíme, prinesie do nášho života i nášho okolia trocha viac svetla...

 

Viac po kliknutí na nadpis