Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

21.05.2015

Mesto Svätý Jur pozýva všetky deti na MDD 

dátum 6.6.2015 

miesto  Tréningové ihrisko - Pri štadióne

čas      od 14,00 - 17,00 hod

DenDeti

21.05.2015

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

Pracovná pozícia : kuchárka v školskej jedálni pri Základnej škole

 

Miesto výkonu práce : Školská jedáleň pri Základnej škole, Kollárova ul., Svätý Jur

 

Termín nástupu : 01.09.2015

 

celý oznam tu:

19.05.2015

dobrovolniciV

14.05.2015

Mesto Svätý Jur zakladá Dobrovoľný hasičský zbor

 

Hľadáme dobrovoľníkov, mužov a ženy starších než 18 rokov s chuťou a záujmom pôsobiť a vykonávať činnosti v Dobrovoľnom hasičskom zbore Mesta Svätý Jur.

Každý záujemca sa môže záväzne aj nezáväzne prihlásiť na sekretariáte Mestského úradu, prípadne vyplnenú prihlášku môže zaslať aj mailom na adresu msu@svatyjur.sk.

Viac informácií získate na telefónnych číslach:

02 / 49 202 30102 / 49 202 301 

0907 149 8750907 149 875

 

prihlaska

12.05.2015

20. 5. 2015 o 18,00 - dychový koncert

dych.koncert

 

27. 5. 2015 o 17,30 - klavírny koncert

klaviny-koncert

12.05.2015

2. a 3. júna 2015 sa uskutočnia prijímacie skúšky do ZUŠ vo Svätom Jure

prijimacky-2015

11.05.2015

stredovek-plagat

07.05.2015

Mesto Svätý Jur  podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  a školskej  samospráve  a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie  do funkcie riaditeľa/ky Materskej  školy  ul.  Bratislavská  č. 50  vo  Svätom  Jure (bez právnej subjektivity)

 

CELY TEXT TU:

06.05.2015

Neziskový fond Paulínka Vás v spolupráci s mestom Svätý Jur pozýva na HELP fest  7.6.2015

viac na www.helpfest.sk

 

plagat_viz_final_orez

04.05.2015