Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

29.06.2015

„Cesta medzi ulicami Pri štadióne a Tramínová bude z dôvodu realizácie chodníka uzavretá od 2.7.2015 do 3.8.2015.
Ďakujeme za pochopenie."

29.06.2015

V súvislosti s celoštátnou prípravou zmien cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy môžete do 31.7.2015 zaslať svoje požiadavky na msu@svatyjur.sk, prípadne písomne do podateľne MsU.

 

Mestský úrad následne všetky pripomienky zašle Slovak LINES.

 

29.06.2015

Vážení občania mesta Svätý Jur,

 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu inštalácie servera, siete a nových software bude Ekonomické oddelenie, Pokladňa, Matrika, Evidencia obyvateľstva v čase od 30.6.2015  - 3.7.2015 z technických príčin zatvorená. Ostatné referáty budú fungovať v obmedzenom režime.

 

Uvedená rekonštrukcia je nevyhnutná z dôvodu zastaranosti systémov a pevne dúfame, že prospeje k zvýšeniu efektivity práce na Mestskom úrade

 

Prosíme o strpenie a zhovievavosť.

 

Ďakujeme za pochopenie

 

Ing. Mariana Fiamová

prednostka MsU

28.06.2015

Cyklistický klub Svätý Jur v spolupráci s Mestom Svätý Jur si Vás dovoľuje pozvať na Kaktusbike - Svätojurský BLESK  5. 7. 2015

Jur_casovky_2015

25.06.2015

RC Šport Model Klub Na Pažiti 90021 Svätý Jur  oznamuje, že dňa  27.6.2015 sa uskutoční štvrté kolo  pretekov   Medzinárodného klubového seriálu rádiom ovládaných modelov  áut.   

25.06.2015

 

Mestský úrad oznamuje voľné pracovné miesta:

 

Materská škola Veltlínska :

14.05.2015

Mesto Svätý Jur zakladá Dobrovoľný hasičský zbor

 

Hľadáme dobrovoľníkov, mužov a ženy starších než 18 rokov s chuťou a záujmom pôsobiť a vykonávať činnosti v Dobrovoľnom hasičskom zbore Mesta Svätý Jur.

Každý záujemca sa môže záväzne aj nezáväzne prihlásiť na sekretariáte Mestského úradu, prípadne vyplnenú prihlášku môže zaslať aj mailom na adresu msu@svatyjur.sk.

Viac informácií získate na telefónnych číslach:

02 / 49 202 30102 / 49 202 301 

0907 149 8750907 149 875

 

prihlaska

04.05.2015

Oznamujem Vám, že dňom 6.5.2015  sa začne prerokovať návrh Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Svätý Jur 2/2014.

Prerokovanie bude končiť 12.06.2015.

Verejné prerokovanie bude 19.5.2015 o 10.00 na MsÚ s organizáciami a o 17.00 hod.  s občanmi vo vinohradníckom dome.

 

 

04.05.2015
04.05.2015

Verejné prerokovanie návrhu Urbanistickej štúdie Svätý Jur-Kačačnice z februára 2015

 

Prílohy:

1/ UŠ  Svätý Jur – Kačačnice návrh

2/ Katastrálna mapa