Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

18.12.2014

 

Mesto Svätý Jur a farský úrad pozývajú všetkých občanov na Vianočný koncert Janais, ktorý sa uskutoční v piatok 19. decembra o 19:00 vo farskom kostole Sv. Juraja. 

 

18.12.2014

Advent2014n

17.12.2014

PF_Jur15n

17.12.2014

Stefansky-turnaj-2014

17.12.2014

Riaditeľstvo ZŠ vo Svätom Jure  oznamuje, že  4. a 5.  februára 2015  v čase od 14oodo 17oo hod.   sa v budove ZŠ uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka

 

Prosíme rodičov, aby na zápis priniesli svoj občiansky preukazkópiu rodného listu dieťaťa. Pri zápise je možnosť zakúpenia školských potrieb, ktoré bude dieťa v 1. roč. potrebovať (cca 28 €).

16.12.2014

Výberové konanie na vedúceho ekonomického oddelenia MsÚ

 

Mesto Svätý Jur vyhlasuje v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na pozíciu vedúceho ekonomického oddelenia MsÚ.

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru
  • Znalosť právnych predpisov v oblasti územnej samosprávy
  • Znalosť účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií a výkazníctva 
  • Znalosť podvojného účtovníctva – pokročilý

 

Informácie o pracovnom mieste:

  • Miesto práce:                            Mestský úrad, Prostredná 29, Svätý Jur
  • Ponúkaný plat:                          v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z., nástupné zaradenie do PT 10
  • Termín nástupu:                        19.1.2015, prípadne podľa dohody
  • Druh pracovného pomeru:      plný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú

     

 

celý text po kliknutí na nadpis

16.12.2014

Ako-sa-lienka-kikilienka-chystala

15.12.2014

Termíny sú zverejnené v adresári Občan / Zber a triedenie odpadu / Termíny vývozu odpadu

 

http://www.svatyjur.sk/data/MediaLibrary/2299/Terminy%20odvozu%20odpadu%20rok%202015.pdf 

09.12.2014

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Alexander Achberger

 

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam ustanovujúce

zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  15. 12. 2014 (pondelok) o 17,00 hod. v budove Mestského úradu, č. dv.5 – zasadačka

 

 

02.12.2014

Ako postupovať pri úprave nehnuteľnosti v pamiatkovom územía ochrannom pásme?

 

Základné kroky vlastníka nehnuteľnosti, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou,

ale nachádza sa v pamiatkovom území alebo ochrannom pásme:

 

Rozhodnutie KPÚ k úprave nehnuteľnosti je povinný vyžiadať si vlastník nehnuteľnosti, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou, ale sa nachádza v pamiatkovej rezervácii, v pamiatkovej zóne alebo v ochrannom pásme pamiatkového územia alebo kultúrnej pamiatky.

 

K žiadosti o rozhodnutie (stanovisko) o zámere úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území alebo v ochrannom pásme priloží vlastník zámer úpravy nehnuteľnosti.

Žiadosť spracováva vlastník v zmysle § 32 pamiatkového zákona.

Súčasti žiadosti podľa § 32 ods. 6:


VIAC SA DOZVIETE TU

 

alebo aj 

http://www.pamiatky.sk/content/data/obrazky/File/zakladne_dokumenty/VADEMECUM.pdf