Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

23.03.2017

Poľovnícke združenie JABLONKA pozýva mládež na čistenie Svätojurských lesov od Turistického odpadu. Zraz je túto sobotu 25.3. o 9,00 hod pri Trojičke. Odvoz a danielí guláš po skončení zabezpečia poľovníci

23.03.2017

hodina-zeme001

22.03.2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, vyzýva všetky fyzické osoby, fyzické osoby-podnikateľov  a právnické osoby na vykonanie preventívnej jarnej deratizácie v období od 01.4.2017 do 15.05.2017.

 

TEXT

21.03.2017

Pozývame Vás do múzea v stredu 29.3. o 18.hod.
na prednášku dr.Habáňovej o význame pamiatkovej ochrany synagógy  v Jure.

 

Synagoga-pozv.

08.03.2017

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp.Zn.:  4386/406/2017/Fiam                                                 Vo Svätom Jure, dňa 6. 3. 2017

 

 

Zvoláva rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  14. 3. 2017 (utorok) o 17,00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu, č.dv. 5

03.03.2017

Mesto Svätý Jur pripravilo každoročný jarný zber odpadu.

 

Výzva MsÚ k zberu dreveného odpadu

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 21.03.201722.03.2017 sa uskutoční zber dreveného objemného odpadu. Zbierať sa bude podľa ulíc. Odpad je potrebné v tento deň vyložiť pred svoj dom najneskôr do 8:00 hod.

 

Výzva MsÚ k zberu železa

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 23.03.2017 sa uskutoční zber železa. Odpad zo železa je potrebné v tento deň vyložiť pred svoj dom najneskôr do 9:00 hod.

 

Výzva MsÚ k zberu nebezpečných odpadov

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 25.03.2017 v čase od 8:00 do 12:00 hod. sa uskutoční zber nebezpečných odpadov a elektroodpadov, napr. chladničky, jedlé oleje a tuky, autobatérie, televízory a iné uvedené v prílohe. Zároveň Vás upozorňujeme na odovzdávanie tohto odpadu len oprávnenej spoločnosti, a to pracovníkom spol. Marius Pedersen, a.s..

 

Zber zmesového objemného odpadu

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 28.03.2017 na lokalite ul. Hradištná; dňa 29.03.2017 na stanovišti pri Scheidlinovej záhrade; dňa 30.03.2017 na ul. Hergottova; dňa 04.04.2017 na ulici Bernolákova; dňa 05.04.2017 na lokalite pri cvičnom futbalovom ihrisku a dňa 06.04.2017 v lokalite Kačačnice - ul. Pannónska, každý z termínov po 14:00 hodine sa uskutoční zber zmesového objemného odpadu. Odpad je potrebné priniesť na uvedené miesta. Kontajnery budú zo stanovíšť odvezené nasledujúci deň dopoludnia.

 

03.03.2017

MC Piškótka Vás pozýva na burzu detského ošatenia a divadielko pre deti

5.3.2017 nedeľa od 15,30 do 17,00 hod

 

DIVADLO-makile

burza-2017

02.03.2017

Riaditeľstvo ZŠ vo Svätom Jure  oznamuje, že  11. a 12.  apríla  2017 v čase od 14oodo 17oo hod.

sa v budove ZŠ uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka

Prosíme rodičov, aby na zápis priniesli svoj občiansky preukazkópiu rodného listu dieťaťa. Pri zápise je možnosť zakúpenia školských potrieb, ktoré bude dieťa v 1. roč. potrebovať( cca 28 €). Rodičia, ktorí požiadajú o odklad škol. dochádzky musia priniesť odporúčanie od detskej lekárky.

 

leták


02.03.2017

Mesto Svätý Jur ako zriaďovateľ materských škôl :

Pezinská , Bratislavská, Felcánová, Veltlínska

oznamuje, že :

zápis detí na predprimárne vzdelávanie, t.j. preberanie žiadostí o prijatie dieťaťa bude 3.5. a 4. 5. 2017 v budove Bábkového divadla - Dr. Kautza 11

od 9,00 hod do 12,00 hod

od 13,00 hod do 17,00 hod

 

TLAČIVO:  

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MATERSKEJ ŠKOLY

01.03.2017