Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

13.04.2015

PlagatHody2015_web

10.04.2015

Pozývame Vás na ŠKODA Svätojurský MTB maratón 2015

už 18. 4. 2015 na námestí vo Svätom Jure

 

Viac po kliknutí na nadpis

SBOT-2015_0

10.04.2015

Cyklistický klub Svätý Jur v spolupráci s mestom Svätý Jur aj tento rok usporadúva pretek v rámci "Detskej Toru Petra Sagana.

Propozície nájdete na
http://cksvatyjur.sk/cksvatyjur/detska_tour

Pretek je 1.kolom celoslovenskej série pretekov pod názvom Detská Tour Petra Sagana.

 

Dátum konania preteku:
19.4.2015 (nedeľa)

Miesto štartu a cieľa:
Svätý Jur - futbalový štadión

09.04.2015

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že vývoz zmesového komunálneho odpadu sa presúva z pondelka 13.4.2015 na utorok 14.4.2015. T.j. tak, ako klasický vývoz domového odpadu bude  v utorok

 

Ďakujeme za pochopenie

 

S pozdravom

09.04.2015

Na mestskom úrade v pokladni sú k predaju tombolové lístky. Hodnota tombolového lístka je 0,50 €

Verejné žrebovanie hodovej tomboly bude 26. 4. 2015 o 16,00 hod na námestí vo Svätom Jure.

Výhry je potrebné vyzdvihnúť do 15. 5. 2015

25.03.2015

Elektronicky-A4-plagat_final

25.03.2015

Mesto Svätý Jur týmto vyjadruje úprimne poďakovanie dámam z ČOKO Kafe, ktoré  vysadili na Prostrednej ulici sirôtky a zabezpečili tým, že naše Mesto bude rozkvitnuté už pred Veľkou nocou. Po odkvitnutí zabezpečí Mesto, tak ako aj po minulé roky, výsadbu jednoročkami. ĎAKUJEME.

 

Ing. Šimon GABURA

Primátor mesta Svätý Jur

04.02.2015

Oznam mestského úradu pre predajcov počas Svätojurských hodov 2015 :

 

-          Organizačný poriadok pre usporiadanie Svätojurských hodov 2015

-          Opatrenia pre predajcov – Svätojurské hody 2015,

-          Žiadosť o užívanie trhového miesta počas Svätojurských hodov 2015.

-          ponuka na účinkovanie atrakcií počas Svätojurských hodov 2015

 

Upozornenie pre záujemcov : Podanie žiadosti je možné do  13 .03.2015 a nezakladá právo na pridelenie trhového miesta.

22.01.2015

Zákon č.293/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) s účinnosťou od 2.1.2015

 

Novela stavebného zákona zavádza zmeny pri REKLAMNÝCH STAVBÁCH :

viac po kliknutí na nadpis

19.01.2015

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svätý Jur č. 3/2014  § 8 /1/ môže mesto znížiť poplatok za odpady na rok 2015 o 25 %

 

a) fyzickej osobe staršej ako 70 rokov na základe písomnej žiadosti  poplatníka v príslušnom zdaňovacom období

 

Pre uplatnenie zníženia poplatku treba napísať žiadosť.

Tlačivo TU.