Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

23.04.2017
19.04.2017

hody17_plagat_nahlad

18.04.2017

strun..

pozvanka

ldo-hody-1-

tanec-hody

05.04.2017

Oznámenie o prijímaní detí

do Cirkevnej materskej školy Betlehem pre nový školský rok 2017/2018

 

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. vydávanie a prijímanie prihlášok o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa uskutoční v termíne

od 03. 04. 2017 do 30. 04. 2017 v čase prevádzky materskej školy v čase od 9.00 hod do 17.00 hod.     

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude vydané do 31. 05. 2017

 

 

04.04.2017

Mesto Svätý Jur ako zriaďovateľ materských škôl :

Pezinská , Bratislavská, Felcánová, Veltlínska

oznamuje, že :

zápis detí na predprimárne vzdelávanie, t.j. preberanie žiadostí o prijatie dieťaťa bude 3.5. a 4. 5. 2017 v budove Bábkového divadla - Dr. Kautza 11

od 9,00 hod do 12,00 hod

od 13,00 hod do 17,00 hod

 

TLAČIVO:  

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MATERSKEJ ŠKOLY

28.03.2017

harmonogram_april-2017

Divadlo-Vajko-Tulajko

esencialne-oleje

potencial-pamate-3-

27.03.2017

Mesto Svätý Jur pre Vás pripravuje tradičné Svätojurské hody plné zábavy.

Hody začínajú týždeň po Veľkej noci už v piatok 21.4.2017 a končia 23.4.2017

Program predstavíme už onedlho:

BB_hody_17blue

22.03.2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, vyzýva všetky fyzické osoby, fyzické osoby-podnikateľov  a právnické osoby na vykonanie preventívnej jarnej deratizácie v období od 01.4.2017 do 15.05.2017.

 

TEXT

14.03.2017

Mesto Svätý Jur zverejňuje odkaz na verejnú vyhlášku  D4

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=54422

28.02.2017

Mesto Svätý Jur oznamuje pre záujemcov predávať na Svätojurských hodoch 2017

Všetky predajné miesta sú už obsadené

 

Opatrenia pre predajcov

Žiadosť o povolenie - užívanie dočasného trhového miesta počas hodov 2017

Podmienky RUVZ pre predajcov

Úradná tabuľa