Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

20.10.2014

Združenie obcí JuRaVa v nedeľu 19.10.2014 slávnostne otvorilo cyklotrasu

otvorenie

jurava_1

(c) foto Marcel Rebro

13.10.2014

Predstavitelia Združenia obcí JuRaVa pozývajú všetkých milovníkov cyklistiky a športu na slávnostné otvorenie Malokarpatsko-šúrskej cyklomagistrály, ktoré sa bude konať najbližšiu nedeľu 19. októbra 2014 o 14.30 hod pri Pustom kostolíku medzi Račou a Svätým Jurom.

Zo Svätého Jura sa štartuje o 14,00 hod z námestia v sprievode Majsterky a vicemajsterky SR v MTB maratóne r.2013 Andrea Juhásová a Zuzana Juhásová a aj iných členov Cyklistický klub Svätý Jur

Odchod z Rače: 14.00 na kruhovom objazde na nam. A.Hlinku

Odchod z Vajnor o 14,00 od zaciatku Jurskej cesty pri krizi na potoku Kratina

 

Jurava_otvorenie

06.10.2014

Slovak Lines nás požiadali o zverejnenie dotazníka za účelom zistenia verejnej mienky o dopravnej obslužnosti z nášho mesta (do nášho mesta)

Vyplnený dotazník prosíme zaslať elektronicky najneskôr však do 16.10.2014 na email:

msu@svatyjur.sk

Dotazník:

 

Slovak Lines,a.s.

Rožňavská ul. 2

P.O.BOX 35

824 04 Bratislava 24

04.10.2014

JH-2014_A2_svjur

01.10.2014

V Zákone SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí,  v § 2 odseku 2 :

 

Právna úprava volieb do orgánov samosprávy obcí    n e u m o ž ň u j e    voličom realizovať aktívne volebné právo prostredníctvom voličského preukazu. Z toho dôvodu len fyzická prítomnosť voliča vo volebnej miestnosti v obci trvalého pobytu je predpokladom úspešného uplatnenia aktívneho volebného práva.“

25.09.2014

Mestský úrad vo Svätom Jure zverejňuje kandidátov na primátora a poslancov v komunálnych voľbách 2014. Usporiadaní sú podľa abecety - tak ako budú aj na hlasovacích lístkoch.

Za primátora budete voliť 1 kandidáta

a za poslanca budete voliť 11 kandidátov

 

ZOZNAM TU

 

zoznam podľa abecety a politickej príslušnosti  - ako budú na hlasovacom lístku

kandidáti na poslanca

kandidáti na primátora

 

Vyhlásenie kandidatúry - komunálne voľby 2014

24.09.2014
23.09.2014

Mestský úrad pripravil každoročné jesenné upratovanie - separovanie odpadu

Zberať sa bude:

 

  1. drevený objemný odpad
  2. železo
  3. zmesový objemný odpad
  4. nebezpečný odpad

zoznam zbieraných OEEZ2014

zoznam ekosklad Sv Jur

18.09.2014

srdečne Vás pozývame do múzea v  stredu 24.9. o 18.hod.na vernisáž výstavy "Dvakrát Eva a každá iná". 

Prídite sa potešiť pohľadom na jemné práce z drôtu , originálne zdobené kraslice  matky Evy a kresby dcéry Evy.

Výstava je otvorená v  utorok-piatok od 8.do 16.hod. ,v sobotu 27.9.od 10.do 16.hod.  

                 od 1.10.2014 :utorok-piatok od 8.do 16.hod.

17.09.2014

Srdečne Vás pozývame na Jablkové hodovanie 2014

tento rok bude na nádvorí Požiarnej zbrojnice

jablkove-hodovanie-2014