Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

29.01.2020

Primátor mesta Ing. Šimon Gabura

 

Zvoláva rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  4. 2. 2020 (utorok) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

 

28.01.2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava rozhodol o uzatvorení  (zákaze vyučovania) Materskej školy Felcánová 7, 90021  Svätý Jur od  28.1.2020 do 31.1.2020 (vrátane)

27.01.2020

Oznam o vývoze odpadov v Svätom Jure vo februári 2020

 

Odpad

Nádoby

Vývoz február  II/2020

plasty

vrecia

5.2.

papier

vrecia

13.2.

sklo

1100 l

5.2., 19.2.

kovy

1100 l

27.2.

Tetrapack VKM

1100 l

12.2.

plasty

1100 l

4.2., 11.2., 18.2., 25.2.

papier

1100 l

4.2., 11.2., 18.2., 25.2.

komunálny

1100 l

4.2., 7.2., 11.2., 14.2., 18.2., 21.2., 25.2., 28.2.         

komunálny okruh 1

240 l

11.2., 25.2.

komunálny okruh 2

240 l

14.2., 28.2.

 

Okruh 1: Krajinská cesta, J. Cubínka, Nová Pezinská, Tramínová, Muškátová, Veltlínska, Rulandská, Panónska, 1.mája, Šúrska, Štúrova, Pri štadióne, SNP, Partizánska, Mierová, Staničná, A.Dubčeka, Dukelská, Kollárova, Bernolákova, Športová, M.Kukučína, P.O.Hviezdoslava, F.Kráľa, Kúpeľné, Žabky, Na pažiti, Prostredná

Okruh 2: Pezinská, Hergottova, Mikovíniho, Letohradská, Družstevná, Hanzlíčkova, Horné predmestie, Gaštanová, Mariánska cesta, Pri peci, Podhradie, Hradištná, Jozefkovo údolie, Zuby, Bratislavská, Sasinkova, Felcánova, Dr.Kautza, Hájniky, Cibická cesta, Pezinské záhumenice.

 

Plastové vrecia na papier a plasty si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Svätý Jur v kancelárii prvého kontaktu.

22.01.2020

23.1.2020 o 17,00 hod v budove MsÚ na II. poschodí bude krst knihy NA VÍNE JE KUCHÁR

pozvanka_kniha

14.01.2020

Prosíme rodičov, aby pri úhradách za stravu svojich detí do poznámky vždy uviedli meno dieťaťa, triedu a obdobie za ktoré platia.

 

Platby často idú z účtov rodičov, ktorí majú iné priezvisko než ich deti, prípadne platia za viacero detí súčasne. A takéto platby sa nedajú identifikovať.

Preto prosíme rodičov, aby  vždy uviedli MENO DIEŤAŤA (nie svoje meno). A aby neuhrádzali platbu za stravu súhrnne za všetky svoje deti.

Dôslednou identifikáciou platby sa vyhnete nedorozumeniu, prípadne zbytočným výzvam na úhradu, či nebodaj nepodaním stravy pre dieťa z dôvodu že nebude spárovaná platba. Pri viac ako 700 stravníkoch sa nedá zapamätať meno dieťaťa a aj rodiča a jeho školské zariadenie.

číslo účtu: 

SK58 0200 0000 0041 6729 8353

 

Stravné od 1.9.2019 je nasledovné:

ýiaci 1. stupeň 1,21 € / obed + 5 € réžia/ mesiac

žiaci 2. stupeň 1,30 € / obed + 5 € réžia/mesiac

deti MŠ             1,54 € / obed + 5 € réžia / mesiac

 

Odporúčame nastaviť si trvalý príkaz, alebo mesačne na mesiace september až máj: 

pre žiakov 1. stupňa          6 € / mesiac

pre žiakov 2. stupňa          8 € / mesiac

pre predškolákov v MŠ    12 € / mesiac

pre ostatné deti v MŠ       30 € / mesiac


Zúčtovanie prebehne v  platbe za stravu na jún 

 

Odhlasovanie zo stravy:  jedalen@svatyjur.sk

tel.:, SMS.:   0908 789 534

13.01.2020

ako_sa_stat_diplomatom_nahlad

07.01.2020

Informácia  k dani z nehnuteľností na rok 2020

 

 

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva do 31. januára 2020  vtedy, ak u daňovníka nastali v priebehu  roka 2019 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane.

 

celý text TU

06.01.2020

Zber vianočných stromčekov sa uskutoční 9. a 16. 1. 2020

Informácie o zberných miestach a  iné podrobnosti nájdete tu.

06.01.2020

Termíny vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2020

 

 

Termíny vývozov separátov ešte doplníme. 

27.12.2019

1.1.2020 o 01,00 hod sa na námestí uskutoční NOVOROČNÝ OHŇOSTROJ

ohnostroj-Jur-2018_2019