Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

12.12.2019

diskusia

10.12.2019

Advent_19

05.12.2019

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp.Zn.:  15316/219/2019/Fiam                                                 Vo Svätom Jure, dňa 29.10. 2019

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  10. 12. 2019 (utorok) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

 

 

Ing.  Šimon Gabura

    Primátor mesta

29.11.2019

Mikulas_19

29.11.2019

vianocny-koncert-ZUS-2019

25.11.2019

27.11.2019 o 18,00 v koncertnej sále ZUŠ

imon-plagat

25.11.2019

Mesto zverejňuje výsledok výberového konania na miesto Vedúci útvaru strategických činností

 

TU

25.11.2019

Mesto zverejňuje výberové konanie na vodiča nákladného motorového vozidla

 

Výzva TU. 

14.11.2019

Cirkev bratská si Vás dovoľuje pozvať na diskusiu

"30 rokov slobody"

23.11.2019 o 18,00 v AI NOVA - Prostredná 47 A

30_rokov_slobody

11.11.2019

O tom, že  Rozdávaním Radosť Rastie

 

sme sa presvedčili aj na 17. ročníku svätomartinskej slávnosti, ktorou si každoročne pripomíname posolstvo obľúbeného svätca – patróna našej arcidiecézy - sv. Martina, že všetko dobré, čo v živote urobíme, prinesie do nášho života i nášho okolia trocha viac svetla...

 

Celý text poďakovania TU.