Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

28.02.2020

Volebné miestnosti budú otvorené v sobotu 29.2.2020. od 7,00 do 22,00 hod 

 

Nezabudnite si so sebou zobrať občiansky preukaz, alebo potvrdenie o vydaní nového OP

 

Pokyny k voľbám tu  http://www.svatyjur.sk/content/volby-do-nr-sr-2020

 

Rozdelenie ulíc do okrskových komisií je tu

Volebné miestnosti : rozdelenie ulíc do okrskov TU

28.02.2020

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2019 v meste Svätý Jur

                                                

 

Mesto Svätý Jur, v zastúpení primátorom mesta Ing. Šimonom, v zmysle § 4 ods. (6) zákona NR SR č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci kalendárny rok 2019:

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov vo Svätom Jure je

 

30,05 %

 

 

Táto informácia je dôležitá pre určenie sadzby pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov. Vychádzajúc z úrovne vytriedenia  komunálnych odpadov a v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov bude pre rok 2020 sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu  na skládku odpadov 13 Eur za tonu.

 

20.02.2020

Cirkev bratská vo Svätom Jure Vás pozýva na diskusiu

Čo robí školu dobrou? 

 

sobota 29.2.2020 o 18,00 hod

AI Nova  Prostredná 47/A

dobra_diskusia_dobra_skola_01

19.02.2020

Cirkevná materská škola BETLEHEM oznamuje rodičom

termín odovzdávania a prijímania našich prihlášok priamo u nás v Cirkevnej materskej škole Betlehem je  od 20-30.apríla každý deň v hodinách od 11:30 do 13:00h

17.02.2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava rozhodol o uzatvorení  (zákaze vyučovania) Materskej školy Bratislavská 50, 90021  Svätý Jur od  18.2.2020 do 23.2.2020 (vrátane)

17.02.2020

Penzión KRONE na Prostrednej ulici 38 v Svätom Jure hľadá chyžnú na polovičný (4 hodinový) pracovný úväzok. Práca je vhodná aj pre dôchodkyne, študentky a aj ženy na materskej, resp. rodičovskej dovolenke. Bývanie v blízkosti penziónu a prax výhodou. V prípade záujmu kontaktuje manažéra na telefónnom čísle 0908 755 517, alebo ho kontaktujte na mailovej adrese prevadzka@kronejur.sk

12.02.2020

 

Hľadáme birgádnika/ brigádničku do Vinotéky

Miesto : Svätý jur, Vinotéka Vinárstva BOGNÁR

Pracovný čas: 16,00 - 22,00 (podľa dohody)

informucie: 0902 65 10 65, bognar@vinobognar.sk

12.02.2020

Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia) , ktorí prevádzkujú MZZO:

sú povinní každoročne do 15. februára oznámiť mestu údaje potrebné pre výpočet výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia (§ 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia).

Táto povinnosť sa netýka rodinných domov.

Príslušné tlačivo  si môžu prevádzkovatelia MZZO stiahnuť na stránke mesta Svätý Jur:

10.02.2020

Valentín v KRONE 

14.2. o 18,00 prehliadka Svätého Jura

14.2. - 16.2. Valentínske menu

valentin_print_01-page-001

10.02.2020
Riaditeľstvo ZŠ vo Svätom Jure oznamuje, že 15. a 16. apríla 2020 v čase od 14.oo do 17.oo hod. sa v budove ZŠ uskutoční zápis detí do 1. ročníka ZŠ
 
  

Prosíme rodičov, aby na zápis priniesli svoj občiansky preukaz a kópiu rodného listu dieťaťa. Pri zápise je možnosť zakúpenia školských potrieb, ktoré bude dieťa v 1. roč. potrebovať( cca 33 €). Rodičia, ktorí požiadajú o odklad škol. dochádzky musia priniesť odporúčanie od detskej lekárky.