Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

17.09.2019

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp.Zn.:  13157/219/2019/Fiam                                                 Vo Svätom Jure, dňa 16. 9. 2019

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvoláva rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  24. 9. 2019 (utorok) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

 

17.09.2019

Dňa 19.9.2019 (štvrtok) v čase od 16.00 do 19.00 Vám budú pracovníci Mestského úradu Svätý Jur doručovať kompostéry na uliciach:

Prostredná, Pezinská nepárne čísla 29-53 a párne čísla 50-86, Mikovíniho.

Ak by Vás pracovníci MsÚ nezastihli, alebo ak nebudete doma, môžete si kompostér vyzdvihnúť na Zbernom dvore: Na Pažiti 4E, Svätý Jur

počas prevádzkových hodín (Ut, St 7:00-17:30, Št, Pi 7:00-15:00, So 8:00-12:00)

16.09.2019

JH-2019_A2_svjur

16.09.2019

Den_radosti_WEB_a

10.09.2019

 

Oznamujeme, že v dňoch 6.9.2019-30.10.2019 bude firma ELViP s.r.o. vykonávať pre Západoslovenskú distribučnú a.s. orez drevín v zákonnom ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia nízkeho napätia v lokalite Žabky.

09.09.2019
07.09.2019

Dovoľujeme si Vás pozvať na pietny akt - KLADENIE KAMIENKOV pri príležitosti spomienky na našich židovských spoluobčanov.

 

dátum: 8.9.2019

čas: 16,30  hod

miesto: Park Dukelská - pomník

06.09.2019

Poľnohospodárske družstvo Vajnory ponúka vo všetkých svojich predajniach a hlavne v sade na Ceste na Senec jablká – odrody Golden, Jolana a Jonatán

Každý deň si je možné objednať na tel. č.: 0908 929 100 čerstvé mlieko, ktoré si môžete vyzdvihnúť na druhý deň na družstve na Hospodárskej 9 

 

05.09.2019

Mesto Svätý Jur z dôvodu aktualizácie údajov, týkajúcich sa prevádzkarni v meste Svätý Jur, žiada týmto fyzické a právnické osoby prevádzkujúce prevádzkarne v Meste Svätý Jur, aby na Mestský úrad vo Svätom Jure doručili aktuálne údaje prevádzkovej doby svojich prevádzkarní.

 

Uvedené žiadame z dôvodu zistenia rozdielov nahlásenej prevádzkovej doby so skutočnosťou.

 

Zároveň  upozorňujeme aj na povinnosť oznámiť zriadenie prevádzkarne, zrušenie  prevádzkarne,  dočasné uzavretie prevádzkarne. Vzorové tlačivá sa nachádzajú na domovskej stránke mesta Svätý Jur  www.svatyjur.sk  sekcia občan, tlačivá.

 

03.09.2019

Hubert-2019

Úradná tabuľa

18.09.2019 - 19.10.2019
04.09.2019 - 24.09.2019
04.09.2019 - 24.09.2019
04.09.2019 - 24.09.2019
04.09.2019 - 24.09.2019
26.03.2019 - 31.12.2019