Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

IROP - rekonštrukcia materskej Školy Felcánova -Svätý Jur

IROP - rekonštrukcia materskej Školy Felcánova - Svätý Jur

Mesto Svätý Jur realizuje projekt "rekonštrukcia materskej Školy Felcánova - Svätý Jur". Projekt je realizovaný v rámci operačného programu 302000 - integrovaný regionálny operačný program, prioritná os 302020-2. Ľahší prístup k efektívnym  verejným službám, konkrétny cieľ 302021CFB7 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materskej školách.

Príloha_č._3_Vzor_plagátu_A3_pre_Rozšírené_logo_EÚ_pre_IROP_vyplnený_00001Predmetom projektu je dostavba a rekonštrukcia objektu materskej školy v lokalite Svätý Jur na Felcánovej ulici. Riešený objekt je existujúca stavba v uličnej zástavbe spojená s vedľajším objektom rodinného domu. Predmetná dostavba a rekonštrukcia by mala prispieť ku kvalitatívnej  kompenzácii existujúceho areálu Materskej školy. Druhým cieľom je obstaranie materiálno-technického vybavenia pre materskú školu.

Modernizácia a dostavba objektu materskej školy spočíva vo vytvorení jednej triedy pre 21 detí, vytvorení nových spální a rozšírení jedálne s novým výdajom jedla. Kompozičné stvárnenie budovy vychádza z pôvodného usporiadania objektov. Existujúca budova bude zrekonštruovaná a vytvorené obytné podkrovie, čím sa získa jedna plnohodnotná trieda a priestor pre spálne. Na prízemí bude dostavaná časť výdaja jedla vo dvore. Koncepcia a revitalizácia predškolského dvora podporuje skvalitnenie prostredia a je doplnená o nové výsadby a herné prvky v rámci riešenia územia. 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná 07. 11. 2022, účinnosť nadobudla dňa 10.11.2022.

Zmluva je zverejnená na webovom sídle mesta Svätý Jur, pod. č. Z223/14841/2022 v Centrálnom registri zmlúv.

Nenávratný finančný príspevok je podporený zo zdrojov Európskej únie.