Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

História školy

Prvý písomný odkaz na školu vo Svätom Jure pochádza z roku 1650, keď vznikla trojtriedna latinská evanjelická škola. Po odovzdaní evanjelického kostola katolíckej cirkvi v roku 1685 obnovili piaristi v jeho priestoroch latinskú školu. V roku 1724 založili v meste svoju školu Židia.

Rakúska vláda zriadila v roku 1857 dvojtriednu reálnu školu s českým a nemeckým vyučovacím jazykom. Maďarizačný útlak vrcholil na prelome storočí , keď aj náboženstvo - dovtedy jediný predmet vyučovaný v slovenčine - sa začal učiť po maďarsky.

Po vzniku ČSR v roku 1918 bola v meste štátna ľudová škola, ktorá bola umiestnená najprv v hornej kasárni. Po vyhorení budovy školu premiestnili do poschodového domu na Kautzovej ulici. Triedy boli umiestnené na poschodí, v prízemí bola kasáreň a v zadnej časti maštale pre kone a sklady. Riaditeľmi školy boli :

  • Karol Kardoš
  • Ján Natšin
  • Ján Klačko
  • Ján Profeld

Dňa 30.septembra 1931 zriadili vo Svätom Jure štátnu meštiansku školu a pod ňu zaradili aj dovtedajšiu štátnu ľudovú školu. Riaditeľom školy sa stal Eugen Klačko. Dve triedy sa spolu s riaditeľňou a s kabinetom nachádzali v bývalom piaristickom kláštore.

Vzhľadom na nevyhovujúce podmienky sa 28.12.1931 mestská rada zaviazala vybudovať novú školu pre obidve školy. Mesto odkúpilo budovu starej Drechslerovej továrne, v ktorej sa po vojne zastavila výroba. Odovzdanie školy sa predpokladalo 1.septembra 1938 , ale z dôvodov mobilizácie sa vyučovanie začalo až 1.novebra 1938.

 

Obdobie 1938 - 1957

Školský rok 1938/39 bol prvým v novej škole. Už v školskom roku 1939/40 sa škola rozdelila na dve samostatné : ľudovú a meštiansku školu.

Počas vojnových rokov bola štátna ľudová škola pretvorená na rímsko-katolícku ľudovú školu. Z nemeckej ľudovej školy vznikla obecná škola. V roku 1945 slúžila budova školy ako kasárne.

Dňa 12. júla 1945 bola škola poštátnená. V roku 1952 sa obidve školy (ľudová a meštianska ) spojili do deväťročnej školy. Prvým riaditeľom sa stal Michal Hlubocký.

Po reorganizácii školy na osemročnú (od šk.r. 1953/54) , sa stal riaditeľom Ján Kedro. V tomto období bola zriadená školská družina. Dňa 1.10.1955 bola škola pomenovaná po Petrovi Jilemnickom. Ďalším riaditeľom na dva roky do 30.6.1957 sa stal Jozef Cisár.

 

Obdobie 1958 - 1990

V školskom roku 1958/59 sa novým riaditeľom Základnej školy Petra Jilemnického stal Jozef Nosál. V roku 1977 bola vybudovaná budova školskej družiny a jedálne. V roku 1983 bola postavená budova pavilónu na pracovné vyučovanie a polytechnickú výchovu.

 

Obdobie 1990 - 1999

Po novembri 1989 bola v januári 1990 zvolená za riaditeľku školy Vilma Pucherová. Od mája 1991 je riaditeľom školy Vladimír Vajcík.

V máji 1992 bola zrekonštruovaná telocvičňa. V júni 1993 bol odovzdaný do užívania športový areál na školskom dvore.

Najväčšou udalosťou pre školu bol dar vlády USA poskytnutý 18.septembra 1995. Za účasti manželky ministra obrany pani Lionel Perry , manželky amerického veľvyslanca na Slovensku pani Russel a manželky vojenského atašé pani Ellen Spears prebrali zástupcovia školy v cene 50 000 USD lavice, skrine, katedry, počítače, učebnice a iný materiál.

Od 1.januára 1996 má škola právnu subjektivitu. V školskom roku 1997/98 bolo na 1.stupni 196 žiakov, na 2.stupni 201 žiakov, spolu 397 žiakov.

 

História Základnej umeleckej školy

Základná umelecká škola vo svätom Jure bola založená v septembri 1969. Prvou riaditeľkou bola pani Soňa Bernáthová. V roku 1970 bol dočasným riaditeľom pán Farkaš. V septembri 1971 prevzala školu pani Emília Pitoňáková. Od roku 1997 je riaditeľkou pani Darina Mellenová.

Zriaďovateľom Základnej umeleckej školy je Mesto Svätý Jur. Škola má do roku 2002 právnu subjektivitu a sídli v budove Základnej školy na Kollárovej ul. 2. Má svoje priestory pre vyučovanie hudobného , výtvarného, tanečného a literárno – dramatického odboru. Žiaci navštevujú v hudobnom odbore hru na husle, klavír, keyboard, gitaru, basovú gitaru, flautu, spev, klarinet, akordeón. V tanečnom odbore deti od 5 rokov absolvujú hudobno – pohybovú prípravu a v ďalších rokoch dostávajú základy klasického, ľudového a moderného tanca. Okrem týchto tanečných techník si deti zatancujú aj country, historické tance a tance štandartné Výtvarníci sa venujú maľbe, grafike, modelovaniu a dekoratívnym činnostiam. Dramatický odbor sa venuje malým scénkam a divadielkam.

Škola sa prezentuje na koncertoch, súťažiach, prehliadkach, výstavách v meste Svätý Jur i v okolí.