Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zberný dvor Svätý Jur

zberne-miesto1

 

ZBERNÝ DVOR 

Mesto Svätý Jur ponúka svojim občanom, ktorí majú uhradený poplatok za odpady, možnosť odovzdať niektoré druhy odpadu na zbernom dvore vo Svätom Jure. Ide o areál bývalého poľnohospodárskeho družstva za čerpacou stanicou Shell.

Pracovník zberného dvora, po kontrole druhu odpadu občanov usmerní, kam môžu odpad umiestniť. Ak bude odpad uložený v plastovom vreci, vrece musí byť priesvitné kvôli lepšej identifikácii druhu odpadu. Odpad musí byť roztriedený podľa druhu odpadu.

 

Adresa: 1. Svätojurská a. s., Na Pažiti 4E, 900 21  Svätý Jur

Kontakt: 0911 732 796; svatojurska@svatyjur.sk

 

Otváracie hodiny zberného miesta:

Utorok, streda:           7:00 – 17:30

Štvrtok, piatok:          7:00 – 15:00

Sobota:                        8:00 – 12:00

 

Druhy odpadu, ktorý môžem odovzdať bezplatne na zbernom dvore:

OBJEMOVÝ ODPAD (napr., koberce, podlahová krytina, kreslá, pohovky, matrace...)

DREVNÝ ODPAD (napr.: dosky, drevené časti nábytku bez sklenených výplní, plastových a kovových častí...)

PLASTY (napr.: plastové fľaše z nápojov, polystyrén, igelitové tašky, vrecká, tégliky z potravín, plastové obaly z kozmetiky a drogérie, fólie, plastové fľaše od oleja, plastové vedro, vešiaky, zubné kefky...)

KOVY (napr.: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš, kovové viečka z jogurtov, klince, kovový šrot...)

SKLO (napr.: fľaše od nápojov, potravín a kozmetiky, sklenené črepy, poháre, sklo bez drôtenej vložky, mastné sklenené fľaše od oleja...)

TETRAPAKY ( viacvrstvové kombinované materiály, napr. krabicové obaly z mlieka, džúsov...)

PAPIER ( napr.: noviny, časopisy, papierové vrecká, kartóny, papierová lepenka, katalógy, obaly na vajíčka, rolky z toaletného papiera...)

BIO ODPAD (napr. tráva, lístie, konáre, orezaná réva...)

JEDLÉ OLEJE A TUKY ( napr.: oleje z vyprážania, oleje z potravín bez pevných zložiek, pevne uzavreté v pastovej fľaši...)

OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY bez kovových diskov, neznečistené blatom.

ELEKTROODPAD (kompletný, bez chýbajúcich komponentov, napr.: televízory, PC, rádiá, elektrické hračky, práčky, a iné elektrické zariadenia pochádzajúce z domácností)

KYSELINY, ZÁSADY, PESTICÍDY v originálnom obale.

ŽIARIVKY

BATÉRIE A AKUMULÁTORY (malé prenosné batérie, autobatérie...)

ŠATSTVO (čisté odevy, obuv, posteľné prádlo, plachty...)

 

Druhy odpadu, ktoré je možné odovzdať za úhradu:

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD (DSO)

Je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, na ktorých vykonanie sa podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlasovacia povinnosť.

Patrí sem najmä: dlažba, obklad, omietka, okná bez sklenej výplne, kúsky muriva, betónu, malty, a iný drobný stavebný materiál, ktorých jednotlivé kusy nepresahujú hmotnosť 15 kg. Nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbest, zbytky náterových hmôt, obaly z farieb a iných chemikálií, žiarivky, elektrospotrebiče a pod.

Ak občanovi  vznikne pri úprave domu, alebo bytu DSO, má možnosť zaviezť ho počas otváracích hodín na zberné miesto v priestoroch 1.Svätojurskej a.s. Občan sa tam preukáže občianskym preukazom s uvedeným trvalým pobytom  vo Svätom Jure. Odpad mu odvážia a na základe váhy bude stanovený poplatok za nakladanie s DSO.

Poplatok za nakladanie s DSO mesto stanovilo na 0,05 € / kilogram DSO.

 

__________________________________________________________________________

Využite možnosť legálne uložiť odpad a neznečisťujte svoje okolie. Ukladanie odpadu na iné miesta, ako je určené je protizákonné, kontrolované pracovníkmi Mesta a Mestskou políciou a môže byť sankcionované až do výšky 1500 EUR. Týka sa to aj ukladania nábytku a iného odpadu vedľa kontajnerov.


Zberný dvor Svätý Jur