Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kam s odpadom v meste

Kam s odpadom v meste Svätý Jur

Triedený zber odpadov na Slovensku nie je jednotný. Bežne sa stretávame až so šiestimi rôznymi variáciami. Vo Svätom Jure sa pre triedený zber využíva tzv. trojkombinácia, pri ktorej sa do žltých nádob pri bytovkách a do vriec v rodinných domoch spoločne zbierajú PLASTY, KOVOVÉ OBALY a NÁPOJOVÉ KARTÓNY a samostatne sa zbiera sklo a papier. PAPIER sa v bytovkách zbiera do modrých zberných nádob a v rodinných domoch do modrých vriec. SKLO sa zbiera do zelených zberných nádob.

PLASTY, KOVY, NÁPOJOVÉ KARTÓNY

Rodinné domy - na triedenie používame 120 l žlté vrece.

Bytové domy - na triedenie používame 1100 l žltú zbernú nádobu.

Do žltého vreca a do žltej nádoby patria: 

stlačené a neznečistené plastové fľaše od nápojov (nezálohované) ; plastové fľaše od kuchynského oleja ; plastové tašky a mikroténové vrecká ; obaly od kozmetiky ; plastové obaly z domácnosti ; fólie ; tégliky od jogurtov ; stlačené a neznečistené plechovky od nápojov (nezálohované) ; neznečistené nápojové kartóny ; kovové obaly ; konzervy ; obalový polystyrén

Do žltého vreca a do žltej nádoby nepatria: 

plastové fľaše od nápojov označené symbolom zálohovania ; znečistené plasty ; podlahové krytiny ; obaly z nebezpečných látok (chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.) ; guma ; kabelky ; molitan ; znečistené fólie ; plexisklo ; bazény ; autoplasty ; žalúzie ; plastové okná ; káble ; hadice ; fólie zo stavieb ; elektroodpad

Z plastových fliaš nie je nutné odstraňovať plastové uzávery. Pre minimalizovanie objemu a lepšie využitie kontajnera je potrebné fľaše stlačiť a uzavrieť uzáverom, čím fľaša drží svoj minimálny objem.

 

Spôsob zberu:

1/ Žlté plastové vrece vyložené pred dom v termíne vývozu.

2/ Žlté kontajnery na plasty rozmiestnené v meste Svätý Jur.

3/ Zberný dvor, Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

 

PAPIER 

Rodinné domy - na triedenie používame 120 l modré vrece.

Bytové domy - na triedenie používame 1100 l modrú zbernú nádobu.

Do modrého vreca a do modrej nádoby patria: 

noviny, časopisy ; letáky, katalógy ; papierové tašky ; papierové a kartónové obaly (stlačené) ; kancelársky papier ; obálky ; listy ; pohľadnice ; lepenka a kartón ; obálky s plastovým okienkom ; rolky od toaletného papiera a kuchynských servítok ; papierové obaly od vajíčok

Do modrého vreca a do modrej nádoby nepatria: 

knihy ; kompostovateľný papier ; znečistený, mokrý a mastný papier ; samoprepisovací papier ; povoskovaný papier ; asfaltový a dechtový papier ; termopapier ; nápojový kartón ; použité plienky a hygienické potreby ; nápojové kartóny ; použité vreckovky a utierky.

Je nevyhnutné zmenšiť objem roztrhnutím, rozložením krabíc, aby sa zabránilo skorému napĺňaniu zberných nádob.

 

Spôsob zberu:

1/ Modré plastové vrece vyložené pred dom v termíne vývozu.

2/ Modré kontajnery na papier rozmiestnené v meste Svätý Jur.

3/ Zberný dvor, Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

 

KNIHY

Knihy, ktoré je Vám ľúto vyhodiť do zberu starého papiera a doma Vám zavadzajú je v menších množstvách možné umiestniť do poličky organizácie Domov použitých kníh, v podbrání bývalého bábkového divadla. Ul. Dr. Kautza.

Niektoré knihy tiež radi prijmú v Mestskej knižnici, Prostredná ulica č.40, Svätý Jur. Zaniesť ich tam môžete po predchádzajúcej dohode počas otváracích hodín.

 

SKLO

Na triedenie používame zelené 1100 l nádoby.

Do zelenej nádoby patria: 

číre aj farebné sklo ; neznečistené sklenené fľaše a obaly ; sklenené poháre ; sklenené črepy a vázy ; prázdne mastné sklenené fľaše od kuchynského oleja

Do zelenej nádoby nepatria: 

znečistené sklo ; zrkadlo ; autosklo ; bezpečnostné sklo ; technické sklo ; drôtené sklo ; porcelán ; keramika ; obkladačky ; žiarovky ; tabuľové sklo ; sklo kombinované s inými látkami (lepené sklo) ; laboratórne sklo ; TV obrazovky ; monitory ; pozlátené a pokovované sklo

Zo sklenených fliaš nie je nutné odstraňovať uzávery a etikety.

 

Spôsob zberu:

1/ Zelené kontajnery na sklo rozmiestnené v meste Svätý Jur.

2/ Zberný dvor, Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

 

LIEČIVÁ (iné ako cytotoxické a cytostatické)

Miesto zberu: v priebehu celého roka je možné nepoužité lieky odovzdať priamo v lekárňach vo Svätom Jure.

 

ELEKTRICKÉ a ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

Patria sem: veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky, práčky, mikrovlnné rúry atď.); malé domáce spotrebiče (vysávače, hriankovače, hodiny, váhy, atď.); informačné technológie a telekomunikačné zariadenia (tlačiarne, notebooky, telefónne prístroje, atď.); spotrebná elektronika (rozhlasové prijímače, videokamery, hudobné nástroje, a iné); svetelné zdroje - žiarivky a žiarovky; elektrické a elektronické nástroje; hračky; zariadenia určené na športové a rekreačné účely; prístroje na monitorovanie a kontrolu, predajné automaty.

 

Spôsob zberu:

1/ Zberný dvor, Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

2/ V rámci spätného zberu pri kúpe elektrozariadenia, priamo distribútorovi/ predajcovi elektrozariadenia výmenou kus za kus, pokiaľ ide o rovnaký typ elektrozariadenia.

 

Elektroodpad z domácností je počas mobilného zberu možné odovzdať len pracovníkom mesta Svätý Jur, alebo firmám, ktoré majú s mestom Svätý Jur uzatvorenú zmluvu na zber elektroodpadu:

1/ ARGUSS, Záhradnícka 27, 811 07  Bratislava

 

NEBEZPEČNÉ A PROBLÉMOVÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Patria sem napr.: Postreky, chemikálie v pôvodnom obale, plechovky od farieb, tesniacich tmelov a pod., žiarivky, motorové a iné oleje, farby, lepidlá a živice, autobatérie, monočlánky...

Spôsob zberu:

Zberný dvor, Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

 

PNEUMATIKY

Opotrebované pneumatiky je možné odovzdať u každého distribútora a predajcu pneumatík. Distribútori (pneuservisy, autoservisy, predajne) majú povinnosť odobrať od občana opotrebované pneumatiky bezplatne.

Distribútorom pneumatík je každý podnikateľ, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne, alebo ako súčasť servisu. Za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

Opotrebované pneumatiky, zbavené diskov a neznečistené môžu fyzické osoby odovzdať aj na Zbernom dvore, Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

 

OBJEMNÝ ODPAD

Patrí sem: nábytok, guma, porcelán, linoleum, zrkadlá, plexisklo, sklo s drôteným výpletom, sedačka, matrac, koberec, starý kočík, hračky, kancelárska stolička, kožené výrobky a iné nie nebezpečné objemné odpady.

 

Spôsob zberu:

1/ Odvoz a zneškodnenie objemného odpadu  mesto zabezpečuje mobilným zberom 2x ročne veľkokapacitnými kontajnermi (zvyčajne apríl a október) podľa vopred oznámených pokynov MsÚ Svätý Jur, na informačnej tabuli mesta, verejným rozhlasom a na webovej stránke www.svatyjur.sk.

2/ Zberný dvor, Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

3/ Pri väčšom množstve odpadu si môže občan objednať odvoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom prostredníctvom špecializovanej firmy na vlastné náklady.

Pokiaľ má byť kontajner zložený na verejnom priestranstve, sú občania povinní aspoň 7 dní vopred písomne požiadať o záber verejného priestranstva na MsÚ Svätý Jur a uhradiť poplatok.

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZÁHRAD - patrí sem: tráva, lístie, konáre, ostrihaný vinič, drevo, drevná drť, štiepka, ovocie, zelenina a iné.

 

Spôsob zberu:

1/ Umiestnenie do kompostéra, ktorý občania dostanú zadarmo od Mesta Svätý Jur na referáte pre životné prostredie a odpadové hospodárstvo.

2/ Domáce kompostovisko alebo kompostér, ktoré si zriadite vo svojich záhradách.

4/ Bioodpad zo záhrad môže občan Svätého Jura tiež odovzdať bezplatne na Zbernom dvore v areáli I.Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

5/ Počas jarného a jesenného upratovania, ktoré mesto Svätý Jur organizuje 2 krát ročne (zvyčajne máj a október), podľa vopred oznámených pokynov MsÚ Svätý Jur. Termín býva zverejnený na informačnej tabuli mesta, verejným rozhlasom a na webovej stránke: www.svatyjur.sk.

6/ Odpad je možné odovzdať na spracovanie za poplatok v kompostárni firmy Intersad.

www.intersad.sk

Prevádzkové hodiny:

Pondelok – piatok: 7:00-15:30

Kontakt:  02/4497 03 30, jv@intersad.sk

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD Z KUCHYNE - KUCHYNSKÝ ODPAD

Patria sem: zvyšky jedla, šupky z ovocia a zeleniny, jugurty, syry, mliečne výrobky, kosti, mäso, vaječné škrupiny, polievky, nápoje a tekutiny, zabalené, alebo staré potraviny

Spôsob zberu:

1/ Umiestnením do hnedých 120l  zberných nádob určených na kuchynský odpad rozmiestnených v meste

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Patria sem napr.: oleje z vyprážania, oleje z potravín bez pevných zložiek, masť, jedlý tuk...

Oleje a tuky zbavené pevných látok (precedené) je možné odovzdať len v pevne uzatvorenej plastovej fľaši.

Spôsob zberu:

1/ Umiestnením do oranžových 120l  zberných nádob určených na jedlý olej rozmiestnených v meste

2/ Na Zbernom dvore, Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

 

VIANOČNÉ STROMČEKY

Mesto Svätý Jur zverejní vždy v januári termíny, kedy zbiera použité organické vianočné stromčeky. Stromčeky sa zvyčajne umiestňujú vedľa kontajnerových stojísk. Stromčeky musia byť úplne zbavené ozdôb, pretože sa následne vezú do kompostárne na ďalšie spracovanie.

 

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, na ktorých vykonanie sa podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlasovacia povinnosť.

Patrí sem najmä: dlažba, obklad, omietka, okná bez sklenej výplne, kúsky muriva, betónu, malty, a iný drobný stavebný materiál, ktorých jednotlivé kusy nepresahujú hmotnosť 15 kg. Nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbest, zbytky náterových hmôt, obaly z farieb a iných chemikálií, žiarivky, elektrospotrebiče a pod.

 

Ak občanovi  vznikne pri úprave domu, alebo bytu DSO, má možnosť zaviezť ho počas otváracích hodín na Zberné miesto odpadu v priestoroch 1.Svätojurskej a.s. Občan sa tam preukáže občianskym preukazom s uvedeným trvalým pobytom  vo Svätom Jure. Odpad mu odvážia a na základe váhy bude stanovený poplatok za nakladanie s DSO.

 

Poplatok za nakladanie s DSO mesto stanovilo na 0,05 € / kilogram DSO.

 

Pri väčšom množstve odpadu si môže občan objednať odvoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom prostredníctvom špecializovanej firmy na vlastné náklady.

Pokiaľ má byť kontajner zložený na verejnom priestranstve, sú občania povinní aspoň 7 dní vopred písomne požiadať o záber verejného priestranstva na MsÚ Svätý Jur a uhradiť poplatok.

 

Jarné a jesenné upratovanie

Mesto Svätý Jur organizuje 2 krát ročne (zvyčajne máj a október), zber odpadu do veľkokapacitných kontajnerov, vyložením pred dom, alebo ku stojisku kontajnerov. Termín býva zverejnený na informačnej tabuli mesta, verejným rozhlasom a na webovej stránke: www.svatyjur.sk.

Týmto spôsobom sa zbiera nasledujúci odpad:

drevo, bioodpad zo záhrad, objemný odpad, elektroodpad

 

ZBERNÝ DVOR

Adresa:

I.Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, Svätý Jur

 

Kontakt:

0911 732 796

svatojurska@svatyjur.sk

 

Prevádzkové hodiny:

Utorok, streda:          7:00 - 17:30

Štvrtok, piatok:          7:00 - 15:00

Sobota:                       8:00 - 12:00

 

______________________________________

 

PRIESTUPKU sa dopustí ten, kto

poruší povinnosti podľa č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - povinnosť ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci - ide o priestupok, za ktorý obec môže uložiť pokutu do výšky 165,96,- €.

Veríme, že spoločným úsilím a zodpovednosťou k nášmu životnému prostrediu dosiahneme skvalitnenie prostredia v našej obci ako aj čo najmenší finančný dopad na platby za komunálny odpad v každej domácnosti.

 

MsÚ Svätý Jur, dňa 04.04.2024

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Triedenie_letak-1 Veľkosť: 501.3 kB Formát: pdf Dátum: 2.8.2023