Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kam s odpadom v meste

Neviete správne separovať?

pozrite si krátke videá

https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/ako-triedime-jednotlive-druhy-odpadu/

 

prípadne si prečítajte informácie zo stránky našej partnerskej organizácie

https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/ako-triedime-jednotlive-druhy-odpadu/

 

Kam s odpadom v meste

 

PLASTY

Rodinné domy - na separáciu používame 120 l žlté vrece.

Bytové domy - na separáciu používame 1100 l žltú zbernú nádobu.

Do žltého vreca a do žltej nádoby patria: priesvitné, zelené a modré fľaše od minerálok a malinoviek, sirupov, vína, tvrdený plast, polysterén, mikroténové vrecká, kelímky od jogurtov, čisté vypláchnuté plastové obaly z čistiacich prípravkov používaných v kuchyni a kúpeľni. Môže byť na nich etiketa, netreba ju odstraňovať.

Nepatria sem: olejmi, chemikáliami znečistené PET fľaše, plastové obaly od jedlého oleja, plasty s obsahom kovu, kelímky z masiel, molitan, linoleum, guma, viacvrstvové obaly z mlieka, džúsov atď.

Pred separovaním je potrebné odstrániť kovové uzávery, poistné krúžky, obaly je potrebné vypláchnuť. Z plastových fliaš nie je nutné dávať dolu plastové uzávery. Pre minimalizovanie ich objemu a lepšie využitie kontajneru je potrebné fľaše stlačiť a uzavrieť uzáverom, čím fľaša drží svoj minimálny objem.

 

Spôsob zberu:

1/ Obyvateľ vyloží plastové žlté vrece pred dom v termíne vývozu.

2/ Žlté kontajnery na plasty rozmiestnené v meste Svätý Jur.

3/ Zberné miesto odpadov, Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

 

PAPIER A LEPENKA

Rodinné domy - na separáciu používame 120 l modré vrece.

Bytové domy - na separáciu používame 1100 l modrú zbernú nádobu.

Do modrého vreca a do modrej nádoby patria: znehodnotené knihy, časopisy, letáky, pohľadnice, papierové obaly od potravín, katalógy, kartón, lepenka, papierové krabice (od liekov, obuvi, pracích práškov dôkladne vyprázdnených), počítačový papier, kartónové pláta od vajíčok.

Nepatria sem: mastný papier, papier znehodnotený farbou, olejmi, zvyškami potravín, použité tapety, papier, na ktorom je lepiaca páska, plastové pláta od vajíčok, papier potiahnutý fóliou.

Pred separovaním je potrebné odstrániť kovové materiály (spinky), plastové časti používané pri väzbách, plastové obaly používané pri väzbách, plastové obaly používané pri balení, napr. časopisov, zmenšiť objem roztrhnutím, aby sa zabránilo skorému napĺňaniu zberných nádob.

 

Spôsob zberu:

1/ Do modrých vriec, alebo zviazať do balíkov a položiť vedľa vreca (v priaznivom počasí). Obyvateľ vyloží modré plastové vrece pred dom v termíne vývozu.

2/ Modré kontajnery na papier rozmiestnené v meste Svätý Jur.

3/ Zberné miesto odpadov, Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

 

KNIHY

Knihy, ktoré je Vám ľúto vyhodiť do zberu starého papiera a doma Vám zavadzajú je v menších množstvách možné umiestniť do poličky organizácie Domov použitých kníh, v podbrání bývalého bábkového divadla. Ul. Dr. Kautza.

Knihy tiež radi prijmú v Mestskej knižnici, Prostredná ulica č.40, Svätý Jur. Zaniesť ich tam môžete po predchádzajúcej dohode počas otváracích hodín

 

SKLO

Na separáciu používame zelené 1100 l nádoby.

Do zelenej nádoby patria: obalové sklo (z nevratných fliaš) z nápojov, minerálnych vôd farebné aj biele, tabuľové sklo (okná bez rámov, bez drôtov), prázdne a čisté poháre zo zaváraním, sklenené črepy z pohárov, z vratných fliaš, kuchynských nádob.

Nepatria sem: sklo s obsahom kovov, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, žiarovky, žiarivky, sklenené obaly znečistené chemikáliami, olejmi, obrazovky z televízorov, monitory počítačov, osvetľovacie neónové trubice, plexisklo, teplomer, autosklá.

Zo sklenených fliaš nie je nutné odstraňovať uzávery.

 

Spôsob zberu:

1/ Zelené kontajnery na sklo rozmiestnené v meste Svätý Jur.

2/ Zberné miesto odpadov, Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

 

KOVY

Na separáciu používame červené 1100 l nádoby.

Do červenej nádoby patria: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš, kovové viečka z jogurtov, klince...

Nepatria sem: znečistené kovové obaly, plechovky znečistené od farieb...

 

Spôsob zberu:

1/ Červené kontajnery na kovy rozmiestnené v meste Svätý Jur.

2/ Zberné miesto odpadov, Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

3/ Zber kovového odpadu mesto Svätý Jur vykonáva aj mobilným spôsobom 2 krát ročne (zvyčajne apríl a október) podľa vopred oznámených pokynov MsÚ Svätý Jur, na informačnej tabuli mesta, verejným rozhlasom a na webovej stránke www.svatyjur.sk.

 

TETRAPAKOVÉ OBALY

Na separáciu používame oranžové 1100 l nádoby 

Do oranžovej nádoby patria: viacvrstvové obaly - krabice od mlieka, džúsov a vína. Krabice musia byť vypláchnuté, rozrezané a vystreté.

 

Spôsob zberu:

1/ Oranžové kontajnery na viacvrstvové kombinované materiály rozmiestnené v meste Svätý Jur (od marca 2018).

2/ Zberné miesto odpadov, Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

 

LIEČIVÁ ( iné ako cytotoxycké a cytostatické)

Miesto zberu: v priebehu celého roka je možné nepoužité lieky odovzdať priamo lekárnikovi v Lekárňach vo Svätom Jure.

 

ELEKTRICKÉ a ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

Patria sem: veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky, práčky, mikrovlnné rúry atď.); malé domáce spotrebiče (vysávače, hriankovače, hodiny, váhy, atď.); informačné technológie a telekomunikačné zariadenia (tlačiarne, notebooky, telefónne prístroje, atď.); spotrebná elektronika (rozhlasové prijímače, videokamery, hudobné nástroje, a iné); svetelné zdroje - žiarivky a žiarovky; elektrické a elektronické nástroje; hračky; zariadenia určené na športové a rekreačné účely; prístroje na monitorovanie a kontrolu, predajné automaty.

 

Spôsob zberu:

1/ Na Zbernom mieste odpadu vo Svätom Jure Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

2/ V rámci spätného zberu pri kúpe elektrozariadenia, priamo distribútorovi/ predajcovi elektrozariadenia výmenou kus za kus, pokiaľ ide o rovnaký typ elektrozariadenia.

3/ Počas mobilného zberu elektroodpadu, ktorý mesto Svätý Jur organizuje 2 krát ročne (zvyčajne apríl a október), podľa vopred oznámených pokynov MsÚ Svätý Jur, na informačnej tabuli mesta, verejným rozhlasom a na webovej stránke: www.svatyjur.sk.

 

Elektroodpad z domácností je počas mobilného a kalendárového zberu možné odovzdať len firmám, ktoré majú s mestom Svätý Jur uzatvorenú zmluvu na zber elektroodpadu:

 

1/ Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01  Trenčín

2/ ARGUSS, Záhradnícka 27, 811 07  Bratislava

 

NEBEZPEČNÉ A PROBLÉMOVÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Patria sem napr.: prázdne obaly od olejov, postrekov a chemikálií, plechovky od farieb, tesniacich tmelov a pod., žiarivky, motorové a iné oleje, farby, lepidlá a živice, autobatérie, monočlánky...

 

Spôsob zberu:

1/ Zberné miesto odpadu vo Svätom Jure Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

2/ Mobilný zber, ktorý mesto Svätý Jur organizuje 2 krát ročne (zvyčajne apríl a október), podľa vopred oznámených pokynov MsÚ Svätý Jur. Informácie o zbere sú zverejňované na informačnej tabuli mesta, verejným rozhlasom a na webovej stránke www.svatyjur.sk.

 

Nebezpečný odpad z domácností je počas mobilného a kalendárového zberu možné odovzdať len firmám, ktoré majú s mestom Svätý Jur uzatvorenú zmluvu na zber elektroodpadu:

 

1/ Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01  Trenčín

2/ ARGUSS, Záhradnícka 27, 811 07  Bratislava

 

PNEUMATIKY

Opotrebované pneumatiky je možné odovzdať u každého distribútora a predajcu pneumatík. Distribútori (pneuservisy, autoservisy, predajne) majú povinnosť odobrať od občana opotrebované pneumatiky bezplatne.

Distribútorom pneumatík je každý podnikateľ, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne, alebo ako súčasť servisu. Za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

 

Opotrebované pneumatiky, zbavené diskov a neznečistené môžu fyzické osoby odovzdať aj na Zbernom mieste odpadu vo Svätom Jure.

 

OBJEMNÝ ODPAD

Patrí sem: nábytok, guma, porcelán, keramika, zrkadlá, plexisklo, sklo s drôteným výpletom, sedačky, matrace, šatstvo, koberce a iné textílie, starý kočík, hračky, kožené výrobky a iné nie nebezpečné objemné odpady.

 

Spôsob zberu:

1/ Odvoz a zneškodnenie objemného odpadu  mesto zabezpečuje mobilným zberom 2x ročne veľkokapacitnými kontajnermi (zvyčajne apríl a október) podľa vopred oznámených pokynov MsÚ Svätý Jur, na informačnej tabuli mesta, verejným rozhlasom a na webovej stránke www.svatyjur.sk.

 

2/ Zberné miesto odpadu v areáli I.Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

 

3/ Pri väčšom množstve odpadu si môže občan objednať odvoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom prostredníctvom špecializovanej firmy na vlastné náklady. Vo Svätom Jure realizuje prepravu odpadu veľkokapacitnými kontajnermi napríklad firma Andrašovič-Hupka, 0903 212 894.

Pokiaľ má byť kontajner zložený na verejnom priestranstve, ste povinní aspoň 7 dní vopred písomne požiadať o záber verejného priestranstva na MsÚ Svätý Jur, pričom Vám bude za záber vyrubený poplatok.

 

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

 

Je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, na ktorých vykonanie sa podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlasovacia povinnosť.

Patrí sem najmä: dlažba, obklad, omietka, okná bez sklenej výplne, kúsky muriva, betónu, malty, a iný drobný stavebný materiál, ktorých jednotlivé kusy nepresahujú hmotnosť 15 kg. Nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbest, zbytky náterových hmôt, obaly z farieb a iných chemikálií, žiarivky, elektrospotrebiče a pod.

 

Ak občanovi  vznikne pri úprave domu, alebo bytu DSO, má možnosť zaviezť ho počas otváracích hodín na Zberné miesto odpadu v priestoroch 1.Svätojurskej a.s. Občan sa tam preukáže občianskym preukazom s uvedeným trvalým pobytom  vo Svätom Jure. Odpad mu odvážia a na základe váhy bude stanovený poplatok za nakladanie s DSO.

 

Poplatok za nakladanie s DSO mesto stanovilo na 0,05 € / kilogram DSO.

 

Pri väčšom množstve odpadu si môže občan objednať odvoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom prostredníctvom špecializovanej firmy na vlastné náklady. Vo Svätom Jure realizuje prepravu odpadu veľkokapacitnými kontajnermi napríklad firma Andrašovič-Hupka, 0903 212 894.

Pokiaľ má byť kontajner zložený na verejnom priestranstve, ste povinní aspoň 7 dní vopred písomne požiadať o záber verejného priestranstva na MsÚ Svätý Jur, pričom Vám bude za záber vyrubený poplatok.

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD (tzv. BIOODPAD)

Bioodpad zo záhrad - patrí sem: tráva, lístie, konáre, ostrihaný vinič, drevo, drevná drť, štiepka, ovocie, zelenina a iné.

 

Spôsob zberu:

1/ Kompostér, ktorý ste dostali od mesta.

2/ Domáce kompostovisko alebo kompostér, ktoré si zriadite vo svojich záhradách.

3/ Odpad je možné odovzdať na spracovanie za poplatok v kompostárni firmy Intersad.

www.intersad.sk

Prevádzkové hodiny:

Pondelok – piatok: 7:00-15:30

Kontakt:  02/4497 03 30, jv@intersad.sk

 

4/ Bioodpad zo záhrad môže občan Svätého Jura tiež odovzdať bezplatne na Zbernom mieste odpadu v areáli I.Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Patria sem napr.: oleje z vyprážania, oleje z potravín bez pevných zložiek...

Oleje a tuky zbavené pevných látok (precedené) je možné odovzdať v pevne uzatvorenej plastovej fľaši na Zbernom mieste odpadov Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

 

--------------------------------------------------------

ZBERNÉ MIESTO ODPADU

 

Adresa:

I.Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, Svätý Jur

 

Kontakt:

0911 732 796

svatojurska@svatyjur.sk

 

Prevádzkové hodiny:

Utorok, streda:          7:00 - 17:30

Štvrtok, piatok:          7:00 - 15:00

Sobota:                     8:00 - 12:00

 

--------------------------------------------------------------

 

PRIESTUPKU sa dopustí ten, kto

poruší povinnosti podľa č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - povinnosť ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci - ide o priestupok, za ktorý obec môže uložiť pokutu do výšky 165,96,- €.

 

Veríme, že spoločným úsilím a zodpovednosťou k nášmu životnému prostrediu dosiahneme skvalitnenie prostredia v našej obci ako aj čo najmenší finančný dopad na platby za komunálny odpad v každej domácnosti.

 

 

MsÚ Svätý Jur, dňa 02.06.2020