Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kam s odpadom v meste

Neviete správne separovať?

pozrite si krátke videá

https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/ako-triedime-jednotlive-druhy-odpadu/

 

prípadne si prečítajte informácie zo stránky našej partnerskej organizácie

https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/ako-triedime-jednotlive-druhy-odpadu/

 

Kam s odpadom v meste Svätý Jur

 

PLASTY, KOVY, TETRAPAKOVÉ OBALY

Rodinné domy - na separáciu používame 120 l žlté vrece.

Bytové domy - na separáciu používame 1100 l žltú zbernú nádobu.

Do žltého vreca a do žltej nádoby patria: plastové fľaše od minerálok,  malinoviek, sirupov, vína, tvrdený plast, polysterén, mikroténové vrecká, obaly od jogurtov, plastové obaly z oleja, čistiacich prípravkov používaných v kuchyni a kúpeľni. Tiež plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš, kovové viečka z jogurtov, klince, viacvrstvové obaly - krabice od mlieka, džúsov a vína. Krabice musia byť vypláchnuté, rozrezané a vystreté.

Na obaloch môže byť papierová etiketa, netreba ju odstraňovať

Nepatria sem:  chemikáliami znečistené plastové fľaše, plasty s obsahom kovu,  molitan, linoleum, guma, znečistené kovové obaly, plechovky znečistené od farieb...

Pred separovaním je potrebné odstrániť kovové uzávery, poistné krúžky, obaly je potrebné vypláchnuť. Z plastových fliaš nie je nutné dávať dolu plastové uzávery. Pre minimalizovanie ich objemu a lepšie využitie kontajnera je potrebné fľaše stlačiť a uzavrieť uzáverom, čím fľaša drží svoj minimálny objem.

 

Spôsob zberu:

1/ Žlté plastové vrece vyložené pred dom v termíne vývozu.

2/ Žlté kontajnery na plasty rozmiestnené v meste Svätý Jur.

3/ Zberný dvor, Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

 

PAPIER A LEPENKA

Rodinné domy - na separáciu používame 120 l modré vrece.

Bytové domy - na separáciu používame 1100 l modrú zbernú nádobu.

Do modrého vreca a do modrej nádoby patria: znehodnotené knihy, časopisy, letáky, pohľadnice, papierové obaly od potravín, katalógy, kartón, lepenka, papierové krabice (od liekov, obuvi, pracích práškov dôkladne vyprázdnených),  kartónové pláta od vajíčok.

Nepatria sem: mastný papier, papier znehodnotený farbou, olejmi, zvyškami potravín, použité tapety, papier, na ktorom je lepiaca páska, plastové pláta od vajíčok, papier potiahnutý fóliou, teplocitlivý papier.

Pred separovaním je potrebné odstrániť väčšie kovové materiály (spinky), plastové časti používané pri väzbách, plastové obaly používané pri väzbách, plastové obaly používané pri balení, napr. časopisov.

Je nevyhnutné zmenšiť objem roztrhnutím, rozložením krabíc, aby sa zabránilo skorému napĺňaniu zberných nádob.

 

Spôsob zberu:

1/ Modré plastové vrece vyložené pred dom v termíne vývozu.

2/ Modré kontajnery na papier rozmiestnené v meste Svätý Jur.

3/ Zberný dvor, Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

 

KNIHY

Knihy, ktoré je Vám ľúto vyhodiť do zberu starého papiera a doma Vám zavadzajú je v menších množstvách možné umiestniť do poličky organizácie Domov použitých kníh, v podbrání bývalého bábkového divadla. Ul. Dr. Kautza.

Niektoré knihy tiež radi prijmú v Mestskej knižnici, Prostredná ulica č.40, Svätý Jur. Zaniesť ich tam môžete po predchádzajúcej dohode počas otváracích hodín.

 

SKLO

Na separáciu používame zelené 1100 l nádoby.

Do zelenej nádoby patria: obalové sklo (z nevratných fliaš) z nápojov, minerálnych vôd, oleja, farebné aj biele, tabuľové sklo (okná bez rámov, bez drôtov), prázdne poháre zo zaváraním, sklenené črepy z pohárov, z vratných fliaš, kuchynských nádob.

Nepatria sem: sklo s obsahom kovov, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, žiarovky, žiarivky, sklenené obaly znečistené chemikáliami, olejmi, obrazovky z televízorov, monitory počítačov, osvetľovacie neónové trubice, plexisklo, teplomer, autosklá.

Zo sklenených fliaš nie je nutné odstraňovať uzávery a etikety.

 

Spôsob zberu:

1/ Zelené kontajnery na sklo rozmiestnené v meste Svätý Jur.

2/ Zberný dvor, Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

 

LIEČIVÁ (iné ako cytotoxické a cytostatické)

Miesto zberu: v priebehu celého roka je možné nepoužité lieky odovzdať priamo v lekárňach vo Svätom Jure.

 

ELEKTRICKÉ a ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

Patria sem: veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky, práčky, mikrovlnné rúry atď.); malé domáce spotrebiče (vysávače, hriankovače, hodiny, váhy, atď.); informačné technológie a telekomunikačné zariadenia (tlačiarne, notebooky, telefónne prístroje, atď.); spotrebná elektronika (rozhlasové prijímače, videokamery, hudobné nástroje, a iné); svetelné zdroje - žiarivky a žiarovky; elektrické a elektronické nástroje; hračky; zariadenia určené na športové a rekreačné účely; prístroje na monitorovanie a kontrolu, predajné automaty.

 

Spôsob zberu:

1/ Zberný dvor, Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

2/ V rámci spätného zberu pri kúpe elektrozariadenia, priamo distribútorovi/ predajcovi elektrozariadenia výmenou kus za kus, pokiaľ ide o rovnaký typ elektrozariadenia.

 

Elektroodpad z domácností je počas mobilného zberu možné odovzdať len firmám, ktoré majú s mestom Svätý Jur uzatvorenú zmluvu na zber elektroodpadu:

1/ Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01  Trenčín

2/ ARGUSS, Záhradnícka 27, 811 07  Bratislava

 

NEBEZPEČNÉ A PROBLÉMOVÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Patria sem napr.: Postreky, chemikálie v pôvodnom obale, plechovky od farieb, tesniacich tmelov a pod., žiarivky, motorové a iné oleje, farby, lepidlá a živice, autobatérie, monočlánky...

Spôsob zberu:

Zberný dvor, Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

 

PNEUMATIKY

Opotrebované pneumatiky je možné odovzdať u každého distribútora a predajcu pneumatík. Distribútori (pneuservisy, autoservisy, predajne) majú povinnosť odobrať od občana opotrebované pneumatiky bezplatne.

Distribútorom pneumatík je každý podnikateľ, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne, alebo ako súčasť servisu. Za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

Opotrebované pneumatiky, zbavené diskov a neznečistené môžu fyzické osoby odovzdať aj na Zbernom dvore, Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

 

OBJEMNÝ ODPAD

Patrí sem: nábytok, guma, porcelán, linoleum, zrkadlá, plexisklo, sklo s drôteným výpletom, sedačka, matrac, koberec, starý kočík, hračky, kancelárska stolička, kožené výrobky a iné nie nebezpečné objemné odpady.

 

Spôsob zberu:

1/ Odvoz a zneškodnenie objemného odpadu  mesto zabezpečuje mobilným zberom 2x ročne veľkokapacitnými kontajnermi (zvyčajne apríl a október) podľa vopred oznámených pokynov MsÚ Svätý Jur, na informačnej tabuli mesta, verejným rozhlasom a na webovej stránke www.svatyjur.sk.

2/ Zberný dvor, Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

3/ Pri väčšom množstve odpadu si môže občan objednať odvoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom prostredníctvom špecializovanej firmy na vlastné náklady.

Pokiaľ má byť kontajner zložený na verejnom priestranstve, sú občania povinní aspoň 7 dní vopred písomne požiadať o záber verejného priestranstva na MsÚ Svätý Jur a uhradiť poplatok.

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZÁHRAD - patrí sem: tráva, lístie, konáre, ostrihaný vinič, drevo, drevná drť, štiepka, ovocie, zelenina a iné.

 

Spôsob zberu:

1/ Umiestnenie do kompostéra, ktorý občania dostanú zadarmo od Mesta Svätý Jur na referáte pre životné prostredie a odpadové hospodárstvo.

2/ Domáce kompostovisko alebo kompostér, ktoré si zriadite vo svojich záhradách.

4/ Bioodpad zo záhrad môže občan Svätého Jura tiež odovzdať bezplatne na Zbernom dvore v areáli I.Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

5/ Počas jarného a jesenného upratovania, ktoré mesto Svätý Jur organizuje 2 krát ročne (zvyčajne máj a október), podľa vopred oznámených pokynov MsÚ Svätý Jur. Termín býva zverejnený na informačnej tabuli mesta, verejným rozhlasom a na webovej stránke: www.svatyjur.sk.

6/ Odpad je možné odovzdať na spracovanie za poplatok v kompostárni firmy Intersad.

www.intersad.sk

Prevádzkové hodiny:

Pondelok – piatok: 7:00-15:30

Kontakt:  02/4497 03 30, jv@intersad.sk

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD Z KUCHYNE - KUCHYNSKÝ ODPAD

Patria sem: zvyšky jedla, šupky z ovocia a zeleniny, jugurty, syry, mliečne výrobky, kosti, mäso, vaječné škrupiny, polievky, nápoje a tekutiny, zabalené, alebo staré potraviny

Spôsob zberu:

1/ Umiestnením do hnedých 120l  zberných nádob určených na kuchynský odpad rozmiestnených v meste

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Patria sem napr.: oleje z vyprážania, oleje z potravín bez pevných zložiek, masť, jedlý tuk...

Oleje a tuky zbavené pevných látok (precedené) je možné odovzdať len v pevne uzatvorenej plastovej fľaši.

Spôsob zberu:

1/ Umiestnením do oranžových 120l  zberných nádob určených na jedlý olej rozmiestnených v meste

2/ Na Zbernom dvore, Na Pažiti 4E, Svätý Jur, počas prevádzkových hodín.

 

VIANOČNÉ STROMČEKY

Mesto Svätý Jur zverejní vždy v januári termíny, kedy zbiera použité organické vianočné stromčeky. Stromčeky sa zvyčajne umiestňujú vedľa kontajnerových stojísk. Stromčeky musia byť úplne zbavené ozdôb, pretože sa následne vezú do kompostárne na ďalšie spracovanie.

 

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, na ktorých vykonanie sa podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlasovacia povinnosť.

Patrí sem najmä: dlažba, obklad, omietka, okná bez sklenej výplne, kúsky muriva, betónu, malty, a iný drobný stavebný materiál, ktorých jednotlivé kusy nepresahujú hmotnosť 15 kg. Nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbest, zbytky náterových hmôt, obaly z farieb a iných chemikálií, žiarivky, elektrospotrebiče a pod.

 

Ak občanovi  vznikne pri úprave domu, alebo bytu DSO, má možnosť zaviezť ho počas otváracích hodín na Zberné miesto odpadu v priestoroch 1.Svätojurskej a.s. Občan sa tam preukáže občianskym preukazom s uvedeným trvalým pobytom  vo Svätom Jure. Odpad mu odvážia a na základe váhy bude stanovený poplatok za nakladanie s DSO.

 

Poplatok za nakladanie s DSO mesto stanovilo na 0,05 € / kilogram DSO.

 

Pri väčšom množstve odpadu si môže občan objednať odvoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom prostredníctvom špecializovanej firmy na vlastné náklady.

Pokiaľ má byť kontajner zložený na verejnom priestranstve, sú občania povinní aspoň 7 dní vopred písomne požiadať o záber verejného priestranstva na MsÚ Svätý Jur a uhradiť poplatok.

 

Jarné a jesenné upratovanie

Mesto Svätý Jur organizuje 2 krát ročne (zvyčajne máj a október), zber odpadu do veľkokapacitných kontajnerov, vyložením pred dom, alebo ku stojisku kontajnerov. Termín býva zverejnený na informačnej tabuli mesta, verejným rozhlasom a na webovej stránke: www.svatyjur.sk.

Týmto spôsobom sa zbiera nasledujúci odpad:

drevo, bioodpad zo záhrad, objemný odpad, elektroodpad

 

ZBERNÝ DVOR

Adresa:

I.Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, Svätý Jur

 

Kontakt:

0911 732 796

svatojurska@svatyjur.sk

 

Prevádzkové hodiny:

Utorok, streda:          7:00 - 17:30

Štvrtok, piatok:          7:00 - 15:00

Sobota:                       8:00 - 12:00

 

______________________________________

 

PRIESTUPKU sa dopustí ten, kto

poruší povinnosti podľa č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - povinnosť ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci - ide o priestupok, za ktorý obec môže uložiť pokutu do výšky 165,96,- €.

Veríme, že spoločným úsilím a zodpovednosťou k nášmu životnému prostrediu dosiahneme skvalitnenie prostredia v našej obci ako aj čo najmenší finančný dopad na platby za komunálny odpad v každej domácnosti.

 

MsÚ Svätý Jur, dňa 02.06.2020

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Triedenie_letak-1 Veľkosť: 501.3 kB Formát: pdf Dátum: 2.8.2023